Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys ja sopimukset

Tilaa maalämpökaivon rakennettavuusselvitys, jossa saat tiedon siitä, onko maalämmön rakentaminen mahdollista tontillasi. Hae maalämpöehdon lisäämistä tontin maanvuokrasopimukseen. Tee vuokra- tai sijoitussopimus kaupungin kanssa.

Jos rakennat Helsingin kaupungin omistamalle vuokratontille, eikä vuokrasopimuksessasi ole annettu lupaa maalämpökaivon rakentamiseen, sinun täytyy pyytää suostumus maanomistajalta. Uusissa vuokrasopimuksissa voidaan sopia maalämpökaivosta jo sopimusta tehdessä, eikä suostumusta tarvitse erikseen pyytää.

Jos rakennat maalämpökaivon Helsingin kaupungin omistamalle vuokratontille, hae kaupungin suostumus maanvuokrasopimuksen tarkistuksella. Tee kaupungin kanssa sijoitus- tai vuokrasopimus, jos maalämpökaivoa kallistetaan tai sijoitetaan yleiselle alueelle.

Tilaa maalämpökaivon rakennettavuusselvitys

Maalämpökaivon rakennettavuusselvityksessä saat tiedon siitä, onko kohdealueen alla maanalaisia tiloja, rakenteita, tilavarauksia tai johtoja, jotka voivat vaikuttaa maalämpösuunnitelmiin. Tai sijaitseeko kiinteistö pohjavesi-, luonnonsuojelu- tai muinaismuistoalueella, joka voi estää maalämmön rakentamisen.

Tarvitset maalämmön rakennettavuusselvityksen hankkeen rakennus- tai toimenpidelupahakemusta varten.

Lisätiedot

Kun tilaat pientalotontille rakennettavuusselvitystä, liitä tilaukseen karttapiirros, johon on merkitty maalämpökaivojen suunnitellut paikat. Kartasta tulee näkyä kiinteistö ja sen rajat.

Kerrostalotonteille tilaa ensin ennakkotiedustelu, jossa selvitetään, onko maalämmön rakentaminen mahdollista kiinteistölle. Kun tarkempi suunnitelma on valmis, tilaa rakennettavuusselvitys. Liitä tilaukseen asemapiirros, johon on merkitty maalämpökaivojen suunnitellut paikat ja tiedot kaivojen syvyyksistä sekä suunta- ja kallistumiskulmista.

Tilausta varten tarvitset seuraavat tiedot:

- hakijan sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- katuosoite ja kiinteistötunnus.

Asioi verkossa

Tilaa rakennettavuusselvitys tai ennakkotiedustelu

Vaatii tunnistautumisen.

Hae maalämpöehdon lisäämistä maanvuokrasopimukseen

Jos rakennat Helsingin kaupungin omistamalle vuokratontille, eikä vuokrasopimuksessasi ole annettu lupaa maalämpökaivon rakentamiseen, sinun täytyy hakea kaupungilta maalämpöehdon lisäämistä tontin maanvuokrasopimukseen. Uusissa vuokrasopimuksissa voidaan sopia maalämpökaivosta jo maanvuokrasopimusta tehdessä.

Täytä lomake

Hae lisäystä maanvuokrasopimukseen

Tee sijoitussopimus maalämmön sijoittamisesta yleiselle alueelle

Tarvitset sijoitus- ja vuokrasopimuksen kaupungin kanssa, jos maalämpökaivoja kallistetaan tai sijoitetaan alkupisteitä yleiselle alueelle. Rakennettavuusselvityksessä saat tietoa sijoitussopimuksesta ja siitä, tarvitsetko lisäksi vuokrasopimuksen kaupungin kanssa.

Tee sijoitus- ja vuokrasopimus ennen rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. Liitä hyväksytty sopimus lupahakemukseen.

Jos tarvitset yleisen alueen vuokrasopimuksen, ole yhteydessä tonttivalvonta@hel.fi.

Lisätietoa maalämmön sijoittamisesta yleiselle alueelle kymp.maalampo@hel.fi.

Asioi verkossa

Hae yleisen alueen sijoitussopimusta kaupungilta

Vaatii tunnistautumisen.