Hyppää pääsisältöön

Lomakkeet ja ohjeet A-Ö

Löydät täältä Helsingin rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet A-Ö.

Sulje

Aidat ja tonttien rajaaminen (pdf).

Aloittamisoikeus (pdf).

Alueelliset suunnitteluohjeet.

Asuinkerrostalonsuunnittelun lähtökohdat (pdf).

Asunnossa tapahtuva majoitustoiminta (pdf).

Energiatehokkuus korjaamisessa (pdf).

Ennakkoneuvottelu (pdf).

Ennakkoneuvottelu: Rakennuslupaan liitettävät selvitykset ja asiakirjat (pdf).

Erityissuunnitelmat (pdf).

Esittelymateriaali (pdf).

Esteettömyys asuntosuunnittelussa, esteetön rakennus, kuvaliite (pdf).

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelylaitteiden toimenpidelupa (pdf).

Hulevesien hallinta tonteilla (pdf).

lkkuna- ja ovimuutokset (pdf).

Ikkunakorjaus- ja ikkunamuutoshankkeen menettelytapaohje (pdf).

Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus (pdf).

Julkisivujen ja pihojen valaistus (pdf).

Julkisivumaalaukset (pdf).

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje (pdf).

Jälleenrakennuskauden (1940-­1960) pientalojen korjaustapaohjeet.

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen (pdf).

Kaivumaiden ja kiviaineksen käsittelyohje (pdf, 3,6 Mt).

Kaupunkikuvallinen lausunto (pdf).

Kesämajat ja siirtolapuutarhat.

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje (pdf, 1,7 Mt).

Kosteudenhallinta (pdf).

Linjasaneerauksen rakennuslupamenettely (pdf).

Maalämpö.

Maan- ja vedenalaisten rakenteiden toteutumatietojen toimitus (pdf).

Mainoslaitteet rakennuksissa ja tonteilla (pdf).

Maisematyöt (pdf).

Märkätilamuutosten rakennuslupa (pdf).

Naapurin kuuleminen ja suostumus, lomake ja ohje (pdf).

Parveke- ja terassilasitus (pdf).

Pientalosuunnittelun huomiokohdat, kuvaohje (pdf).

Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta (pdf).

Pihasuunnitelma ja pihan muutostöiden luvanvaraisuus (pdf).

Pohjavesialue (pdf).

Poikkeaminen (pdf).

Puiden kaataminen tonteilta (pdf).

Rakennuspiirustusten mittakaavat ja tiedostomuodot. 

Rakennusrasite (pdf).

Rakennusten purkaminen (pdf).

Ravintola- ja kahvila-alus Helsinkiin (pdf).

Ravintolan tai kahvilan perustaminen (pdf).

Salassa pidettävät tiedot hakemus- ja muissa lupa-asiakirjoissa (pdf).

Savunpoisto rakennuksista (pdf).

Siirtolapuutarhoissa rakentaminen (pdf).

Tekniset laitteet ja järjestelmät julkisivuilla ja vesikatolla (pdf).

Toimenpidelupa (pdf).

Tupakointitilan rakennuslupa (pdf).

Työmaavesiohje (pdf, 1,7 Mt).

Työmaavesien käsittely ja johtaminen – urakoitsijan muistilista (pdf).

Työmaiden edellyttämät luvat, ilmoitukset ja sopimukset, taulukko (pdf).

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet (pdf).

Ulkotarjoilualueet eli terassit (pdf).

Ullakkorakentamista koskevat ohjeet.

Vajat ja muut rakennelmat (pdf).

Voimajohtoalueilla toimiminen (pdf).

Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet (pdf).

Z-lausunto vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille (pdf).

Sulje