Hyppää pääsisältöön

Avustukset rakentamiseen

Joihinkin rakennushankkeisiin voi hakea valtion tukia, joita varten tarvitset kunnan lausunnon.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion tukia ja avustuksia yhteisöasiakkaille ja korjausavustuksia henkilöasiakkaille.

ARA julkaisee vuosittain ARAn tuet -oppaan, jossa on tärkeää tietoa omistus- ja vuokra-asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavista lainoista, korkotuista ja avustuksista.

Lue lisää ARAn tuista ARAn verkkosivuilla

Näihin ARAn hakemuksiin tarvitset kunnan lausunnon:

  • Lyhytaikainen korkotukilaina uudisrakentamiseen
  • Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat rakentamiseen

  • Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat perusparantamiseen

  • Korkotuki vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan

  • Takauslainat vuokrataloille

  • Takauslaina asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

  • Erityisryhmien investointiavustus. Tarvitset kunnan lausunnon lisäksi erillisen sote-lausunnon, jossa selvitetään hankkeen tarve. Sotelausunnon saat kunnan lausunnon yhteydessä.

Hae kunnan lausunto ARAn hakemuksiin

Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lausunnossa otetaan kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Lisätietoja kunnan lausunnoista puh. 09 310 34174 (Veikko Hentilä) tai sähköpostitse asuntoas@hel.fi .

Lähetä hakemus ARAn edellyttämää Helsingin kaupungin antamaa lausuntoa varten ARAn sähköisessä asioinnissa. Kaupunki antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa sen ARAan.

Siirry ARAn verkkosivulle