Ruskeasuon katutyöt

Ruskeasuolle on rakenteilla uusi raitiovaunu- ja bussivarikko. Varikkoa varten rakennettiin raideyhteys Mannerheimintieltä Koroistentien ja Nauvontien kautta. Samassa urakassa Korppaanmäentie peruskorjattiin, ja kadulle rakennettiin muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista raitioliikenteen sujuvoittamiseksi. Korppaanmäentien ensimmäinen raitiovaunupysäkkipari siirrettiin Mannerheimintielle Korppaanmäentien risteyksen eteläpuolelle. Katutyöt valmistuivat syyskuussa 2023.
Urakka-aluetta Korppaanmäentieltä.

Mitä katutöiden aikana rakennetaan?

Urakassa uusittiin Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue kokonaisuudessaan.

Hanke valmistui syyskuussa 2023. Alueella tehdään vielä joitakin viimeistelytöitä. Lue hankkeen päätöstiedote.

Mannerheimintiellä pyörätiet muutetaan yksisuuntaiseksi, ja pyöräilijöille rakennetaan odotusalueet kääntymistä varten. Suojateiden esteettömyyttä parannetaan.

Mannerheimintielle rakennettavien raitiovaunupysäkkien vuoksi kadulta joudutaan poistamaan neljä puuta sekä kaventamaan erotuskaistoja ja jalkakäytäviä.

Koroistentielle rakennetaan uusi raitiotiekaista kadun keskelle, nykyisen puukaistan kohdalle. Kadun eteläreunaan rakennetaan pyöräkaista ja kadun pohjoisreunaan yksisuuntainen pyörätie. Samalla uusitaan kadun rakenteita ja kunnallistekniikkaa, kuten vesijohtoja, viemäreitä ja kaapeleita.

Raitiotien vaatiman lisätilan vuoksi kahdeksan katupuuta joudutaan poistamaan. Kadun eteläreunalle, mutterikioskin läheisyyteen, istutetaan neljä uutta puuta sekä pensaita. Mutterikioski säilytetään.

Korppaanmäentien peruskorjauksessa uusitaan raitiotien ja kadun rakenteita sekä kunnallistekniikkaa, kuten vesijohtoja, viemäreitä ja kaapeleita. Myös liikennejärjestelyt muuttuvat. Kadun pohjoisreunaan Mannerheimintien ja Paimionkujan välille rakennetaan pyöräkaista ja eteläreunaan yksisuuntainen pyörätie.

Nykyiset pysäköintipaikat säilyvät puurivien välissä lukuun ottamatta kadun eteläosaa Paimionkujan ja Tilkankadun välillä. Pysäköintipaikkojen ja puurivin tilalle rakennetaan uusi ajokaista keskustaan päin sekä muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista.

Poistuvan raitiovaunupysäkkiparin tilalle rakennetaan saarekkeet, joihin istutetaan puita ja pensaita. Lisäksi kaksi katupuuta uusitaan niiden huonokuntoisuuden vuoksi.

Nauvontielle rakennetaan uusi raitiotie kadun keskelle. Ajoradan molemmille puolille tulee pysäköintikaistat. Urakassa uusitaan myös kadun rakenteita ja kunnallistekniikkaa, kuten vesijohtoja, viemäreitä ja kaapeleita.

Lisäksi kadun ja sen itäpuolella olevan siirtolapuutarhan väliin rakennetaan meluaita. Meluaidan ja jalkakäytävän väliin istutetaan köynnöskasveja ja siirtolapuutarhan puoleiselle sivulle pensaita. Meluaidan tieltä poistetaan kuusi nykyistä puuta, pensaita ja vesakkoa.

Urakasta vaikutuksia liikenteeseen, melua ja pölyä

Urakka alkaa Nauvontien ja Koroistentien alueelta, minkä jälkeen rakennustyöt laajenevat Korppaanmäentielle ja Mannerheimintielle.  Sekä Mannerheimintien risteysalue että Koroistentien ja Nauvontien työt edellyttävät louhintaa, josta aiheutuu meteliä. Louhinnat tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7–22 välisenä aikana. Työmaa voi aiheuttaa pölyhaittaa, vaikka pölyäminen pyritään minimoimaan. 

Raitioliikenne Korppaanmäentiellä katkeaa noin vuodeksi elokuun 2022 puolivälistä alkaen. Liikenne järjestetään korvaavilla busseilla. Urakan alussa Paimionkujan ja Tilkankadun välinen osuus Korppaanmäentiellä suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät kuitenkin liikkumaan kadulla.  

Koroistentiellä Nauvontien ja Mannerheimintien välinen osuus on osittain työmaan käytössä, mutta kulkuyhteys säilyy.

Nauvontien urakka-alue suljetaan läpikulkuliikenteeltä. Sekä moottoriajoneuvoliikenteen, pyöräilijöiden että kävelijöiden kiertoreitti kulkee Mannerheimintien kautta. Kulkuyhteydet kiinteistöille ja siirtolapuutarhaan säilyvät urakan ajan.

Mannerheimintiellä säilytetään kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan urakan ajan.

Lisätiedot

Nimi
Antti-Juhani Lehtinen

Titteli
Projektipäällikkö