Hyppää pääsisältöön

Suomenlinnan kadut: reittien ja Piperin puiston kunnostus

Suomenlinnan Ison Mustasaaren reittien peruskorjaus ja historiallisesti arvokkaan Piperin puiston kunnostus käynnistyivät syyskuussa 2020. Työt jatkuvat jaksoittain noin kolmen vuoden ajan eli syksyyn 2023.
Suomenlinnan reittien kunnostustyöt kesällä 2022.

Peruskorjauksen myötä saaren kulkureittien pinnat ja monin paikoin rikkoutuneet reittien reunarakenteet korjataan. Samalla käytettävyys, saavutettavuus ja hulevesien hallinta paranevat. Myös reittien alla kulkeva maanalainen kunnallistekniikka uusitaan.

Reittien varsilla kasvava hyväkuntoinen kasvillisuus säilytetään ja tarvittaessa ennallistetaan. Työmaalla olevat puut säilytetään ja niitä leikkaa vanhojen puiden hoitoon erikoistunut arboristi. Urakan valmistuessa syksyllä 2023 asukkaiden ja vierailijoiden käytössä ovat ilmeeltään tutut reitit, joita on kuitenkin sujuvampi kulkea ja pitää kunnossa.

Reittien peruskorjaus käynnistyi Suomenlinnan reiteille ominaisen makadam-pinnoitteen koekorjauksilla. Sen jälkeen alkoi jätevesilinjan kaivu vaaleanpunaisen Rantakasarmin edustalla.

Piperin puiston kunnostus

Piperin puiston urakan aikana puiston lampea laajennetaan ja osin ruopataan. Lammen vedenpintaa lasketaan tai se tyhjennetään joksikin aikaa. Urakkaan kuuluu laiturin, sillan ja pergolan perustusten rakentaminen. Puistoon istutetaan uusia puita, hiekkakäytäviä kunnostetaan ja viheralueista rakennetaan entistä ehompia.   

Sekä puiston että reittien osalta kiinnitetään erityistä huomiota Suomenlinnalle tyypillisten materiaalien käyttöön ja alueen alkuperäisen ilmeen säilyttämiseen myös viheralueilla. Työt tehdään merkittävin osin arkeologisen valvonnan alla. Tavoitteena on Suomenlinnan säilyttäminen ja vaaliminen tuleville sukupolville ainutlaatuisen hienona ympäristönä. Urakan kesto on näillä näkymin vuodet 2020–2022. 

Hankkeen urakoitsija on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Tämä sivun lyhytosoite on hel.fi/suomenlinnanreitit.

Työskentelyalue kartalla

Suomenlinnan urakka-alueen kartta vuosille 2020-2023
Sulje

Tietoa töiden etenemisestä

Lue alta säännöllisesti julkaistava työmaaviesti töiden etenemisestä.

26.10.2022: Suomenlinnakeskuksen ja Sotamuseon edessä ollaan jo viimeistelyvaiheessa

Suomenlinnakeskuksen edessä asennetaan viimeisiä putkia maan alle ja täytetään kaivantoja. Tavoitteena on saada kulkuväylät pian käyttöön koko laajuudessaan. Myös Sotamuseon edustalla täytetään kaivantoja, tasataan pintoja ja maisemoidaan. 

Pääraitin kirjaston ja Lennättimenmäen välisellä osuudella työt jatkuvat kiveysten ja kivikourujen asennuksilla. Myös kiinteistön C 74 suunnasta kohti Lennättimenmäkeä tehdään vastaavia töitä. 

Leikkikentän edustan kaivannot ovat auki sähkökaapeleiden asentamista varten.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Työt käynnissä Suomenlinnassa viikolla 43.
Kuva: Stara
Työt käynnissä Suomenlinnassa viikolla 43.
Kuva: Stara
Suomenlinnan tilapäiset liikennejärjestelyt kartalla.
Kuva: Stara

14.10.2022: Keskiviikon 19.10. vesijohtoverkoston liitostyöt eivät aiheuta vesikatkoksia

Suomenlinnakeskuksen C 74 edessä tehdään vesijohtoliitos keskiviikkona 19.10. Liitostyö ei aiheita vesikatkoja ympäröiville kiinteistöille. Liitoksen jälkeen kaikki kaivannot saadaan täytettyä ja kulkuväylät käyttöön koko laajuudessaan. Pääraitilla kiinteistön C 31 kohdalla tehdään keskiviikkona 19.10. pintavesiaseman liitos. Työ ei aiheuta vesikatkoja kiinteistöille.

Sotamuseon edustalla tehdään operaattoriputkituksia, kaivantojen täyttöjä ja pinnan tasauksia.

Pääraitin kirjaston ja Lennättimenmäen välisellä osuudella työt jatkuvat pintakiveysten asennuksilla ja maisemoinneilla.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Suomenlinnan tilapäiset liikennejärjestelyt kartalla.
Kuva: Stara

12.9.2022: Vesijohtolinjan kaivu sulkee reitin kiinteistön C 53 edustalla

Kaukolämpötyöt ja vesijohtolinjan rakentaminen jatkuvat Suomenlinnan museon edessä. Lennättimenmäessä täytetään kaivantoja ja rakennetaan katujen rakennekerroksia. Jalankulkijat voivat liikkua töistä huolimatta näillä väylillä. Alkavan viikon työt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin.

Pääraitilla, Lennättimenmäen ja Sotamuseon välillä, rakennetaan tele- ja sähköverkon suojaputkitusta. Pääraitilla täytetään myös kaivantoja.

Vesihuoltolinjan kaivua tehdään 12.9. alkavalla viikolla kiinteistön C 53 päädyssä, muurin portin kohdalla. Ajoneuvoliikenne on ajoittain suljettu tällä kohtaa ja ohjattu kiertoreitille.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Suomenlinnan tilapäiset liikennejärjestelyt kartalla.
Kuva: Stara

29.8.2022: Vesijohtolinjan kaivu sulkee reitin kiinteistön C 53 edustalla

Kaukolämpötyöt jatkuvat 29.8. alkavalla viikolla uuden linjan liitostöillä Lennättimenmäessä. Lennättimenmäessä täytetään myös kaivantoja ja rakennetaan katujen rakennekerroksia. Jalankulkijat voivat liikkua töistä huolimatta näillä väylillä. Tulevan viikon työt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin.

Vesijohtolinjan kaivu jatkuu Suomenlinna-museon edustalla. Kaivantoa kaivetaan kerrallaan vain kuusi metriä, jotta ajoliikennettä ei tarvitse katkaista töiden vuoksi. Vanhat kaivannot täytetään töiden edetessä.

Vesijohtolinjan uusimista jatketaan myös kiinteistön C 53 päädystä huoltolautan suunnassa olevalle aukiolle. Aukion reunassa olevan muurin kohdalla reitti on työmaan vuoksi suljettu. Ajoneuvot ohjataan tilapäiselle kulkureitille.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Suomenlinnan tilapäiset liikennejärjestelyt kartalla.
Kuva: Stara

19.8.2022: Työt jatkuvat Lennättimenmäessä ja Suomenlinna-museon edustalla

Kaukolämpötyöt jatkuvat 22.8. alkavalla viikolla Lennättimenmäessä sekä sotamuseon edustalla. Jalankulkijat voivat liikkua töistä huolimatta näillä väylillä. Tulevan viikon työt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin.

Pääraitilla työt keskittyvät Lennättimenmäen risteysalueelle.

Vesijohtolinjan kaivuu jatkuu Suomenlinna-museon edustalla. Kaivantoa kaivetaan kerrallaan vain kuusi metriä, jotta ajoliikennettä ei tarvitse katkaista töiden vuoksi. Vanhat kaivannot täytetään töiden edetessä.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

8.8.2022: Työt keskittyvät Lennättimenmäkeen ja Suomenlinna-museon edustalle

Kaukolämpötyöt jatkuvat 8.8. alkavalla viikolla Lennättimenmäessä sekä sotamuseon edustalla. Jalankulkijat voivat liikkua töistä huolimatta näillä väylillä. Muutenkaan tulevat työt eivät aiheuta merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin.

Vesijohtolinjan kaivuu jatkuu Suomenlinna-museon edustalla ainakin 8.8. alkavan viikon ajan.
Kaivantoa kaivetaan kerrallaan vain kuusi metriä, jotta ajoliikennettä ei tarvitse katkaista töiden vuoksi. Vanhat kaivannot täytetään töiden edetessä.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Pääraitilla ja Kännikujalla tehdään vihertöitä.

29.7.2022: Kaukolämmön asentaminen alkaa Lennättimenmäessä

Viikolla 31 Lennättimenmäessä aloitetaan kaukolämmön asennustyöt. Jalankulkijat voivat liikkua karttaan merkityillä jalankulun reiteillä edelleen töiden jatkuessa.

Suomenlinna-museon edustalla kaivetaan vesijohtoa. Työkohteessa poistetaan infotaulut museon edustalta autoliikenteen mahdollistamiseksi.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkeillä.

Vihertöitä tehdään sekä Pääraitilla että Kännikujalla.

Liikennejärjestelyt

Suomenlinnassa liikennejärjestelyihin ei koidu suuria muutoksia tulevista töistä.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

21.7.2022: Kaukolämpö- ja vesihuoltotöitä Lennättimenmäessä ja Sotamuseon edustalla

Viikoilla 29 ja 30 töitä tehdään Sotamuseon edustalla ja Lennättimenmäessä. Jalankulkijat voivat liikkua näillä väylillä edelleen töidenkin aikana. Jalankulkijoiden tilapäiset reitit on merkitty karttaan vaaleanpunaisella katkoviivalla. Kävellen liikkuvilta toivotaan kuitenkin erityistä varovaisuutta ja ympäristön huomioimista työmaa-alueiden läheisyydessä.

Jalankulun opastusta on lisätty selkeyttämään kulkemista työmaa-alueiden lähistöllä.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueen Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Lennättimenmäki pysyy edelleen suljettuna

Vanhan kaukolämmön purkutyöt Lennättimenmäessä toteutetaan viikoilla 29 ja 30. Kaukolämmön asennus aloitetaan viikon 30 lopussa. Vesihuollon kaivutyöt etenevät viikosta 30 alkaen kohti Suomenlinnan keskuksen edustaa.

Työalue rajataan siten, että kiertotien ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan ja jalankulkijat voivat käyttää opastettua reittiä. Suomenlinnan museon edestä poistetaan töiden ajaksi valaistut taulut, jotta voidaan järjestää parempi ja esteettömämpi kulku Susisaareen.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

11.7.2022: Raitilla 1 ja Pääraitilla tehdään vihertöitä

Heinäkuussa kivityöt hiljenevät, mutta vihertyöt jatkuvat Raitti 1:llä, Kännikujalla ja Pääraitilla.
Jalankulkijat voivat liikkua näillä väylillä edelleen töistä huolimatta. Jalankulkijoiden tilapäiset reitit on merkitty karttaan vaaleanpunaisella katkoviivalla. Kävelijöiltä toivotaan kuitenkin erityistä varovaisuutta ja ympäristön huomioimista työmaa-alueiden läheisyydessä.

Jalankulun opastusta on lisätty selkeyttämään kulkemista työmaa-alueiden lähistöllä.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueet Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Lennättimenmäki yhä suljettuna

Vesihuollon kaivutyöt etenevät viikon 28 alkaen kohti Suomenlinna keskuksen edustaa.
Työalue rajataan siten, että kiertotien ajoneuvoliikenne on mahdollista ja jalankulkijat voivat käyttää opastettua reittiä.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

30.6.2022: Pääraitilla tehdään kivitöitä monessa kohdassa

Kivityöt valmistuvat viikon 27 aikana Raitti 1:n risteyksessä, Café Vanillen edustalla ja kirkon eteläisellä osuudella. Raitti 1:n kenttäkiveykset valmistuivat keskiviikkona 29.6.

Jalankulkijat voivat liikkua Pääraitilla kivitöistä huolimatta. Jalankulkijoiden tilapäiset reitit on merkitty karttaan vaaleanpunaisella katkoviivalla. Jalankulkijoilta toivotaan kuitenkin erityistä varovaisuutta ja ympäristön huomioimista.

Pääraitilla Noakin arkin eli rakennuksen C 54 edustan kiertoreitit ovat hieman muuttuneet kallion kiilaamisen vuoksi. Kulkuyhteys tällä paikalla säilyy kuitenkin edelleen.

Jalankulun opastusta on selkiytetty

Jalankulun opastusta on lisätty selkeyttämään kulkemista työmaa-alueiden lähistöllä. Esimerkiksi kirjaston lähistöllä jalankulkijoita ohjataan nyt selkeämmin turvallisille reiteille. Myös leikkikentän edustalla jalankulkijat ohjataan entistä paremmin kulkureiteille Susisaaren suuntaan Lennättimenmäkeä pitkin.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueen Kasarmin ja Kännikujan kautta. Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Lennättimenmäki yhä suljettuna

Vesijohtoverkoston ja kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuvat Lennättimenmäessä. Töiden vuoksi alue on suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Tilapäinen liikennejärjestely on voimassa elokuun loppuun saakka.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

17.6.2022: Lennättimenmäki suljettuna elokuun loppuun

Vesijohtoverkoston ja kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuvat Lennättimenmäellä.

Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat voimassa elokuun loppuun saakka.

Viikolla 25 eli 20.6. alkavalla viikolla kivitöitä tehdään Raitilla 1 ja Pääraitilla.

Pääraitilla voi kulkea jalan, vaikka kivikourujen asentaminen kaventaa väylää. Jalankulkijoiden tilapäiset reitit on merkitty karttaan vaaleanpunaisella katkoviivalla.

Ajoneuvoliikenne kiertää työalueen Kasarmin ja Kännikujan kautta.

Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

2.6.2022: Lennättimenmäki sulkeutuu kesäksi ajoneuvoliikenteeltä

Lennättimenmäki suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 6.6. alkaen vesijohtoverkoston ja kaukolämpölinjan rakentaminen vuoksi. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat voimassa elokuun loppuun saakka.

Työalue on merkitty oheiseen karttaan punaisella rasterilla. Ajoneuvoliikenne kiertää työalueen Kasarmin ja Kännikujan kautta. Jalankulkijoiden tilapäiset reitit on merkitty vaaleanpunaisella katkoviivalla.

Pääraitilla tehdään kesäkuun aikana kivitöitä. Pääraitilla pääsee kulkemaan jalan, vaikka aidatut työalueet kaventavat väylää.

Kiertoteiden opasteet ja pelastustiet on merkitty maastoon liikennemerkein.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Suomenlinnan tilapäiset liikennejärjestelyt kartalla.
Kuva: Stara

6.5.2022: Työt aloitetaan kaupan edustalla ensi viikolla

Vesijohtoverkoston ja kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuvat Pääraitin ja Lennättimenmäen risteysalueella. Ajoneuvoliikenne siirtyy risteysalueella tilapäiselle reitille leikkikentän eteläpuolelle. Reitti kiinteistön C 71 edustalla on vielä suljettu ajoneuvoliikenteeltä putkitusten rakentamisen ajaksi.

Kaupan edustalla aloitetaan kivitöiden viimeistely. Sen jälkeen alkaa kivikourujen rakentaminen Raitille 1 ja Kännikujalle. Oheisessa kartassa työalue kaupan edustalla on merkitty vihreällä. Jalankulkijoiden tilapäiset reitit on merkitty keltaisella katkoviivalla ja ajoneuvojen turkoosilla.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Kiertoreitit kartalla.

14.4.2022: Osa uutta kaukolämpölinjaa otetaan jo käyttöön

Kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu kiinteistöjen C 40, C 41 ja C 54 kohdalla ja leikkikentän eteläpuolella. Osa uutta linjaa otetaan käyttöön 28. huhtikuuta ja siitä aiheutuu lämpökatkoja muutamille kiinteistöille. Näitä kiinteistöjä tiedotetaan asiasta erikseen.

Reitti kiinteistön C 71 edustalla on suljettu ajoneuvoliikenteeltä kaukolämpölinjan rakentamisen ajaksi. Työ jatkuu vielä arviolta toukokuun alkupuolelle.

Vesijohtoverkoston rakentaminen kohti Lennättimenmäkeä jatkuu edellisten viikkojen tapaan.

Työalue on merkitty alla olevaan kuvaan punaisella suorakaiteella. Kulkuyhteys jalankulkijoille säilyy työalueen reunustalla. Jalankulkijoiden tilapäiset reitit on merkitty vihreällä katkoviivalla ja ajoneuvojen turkoosilla.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Poikkeusreitit kartalla.

8.4.2022: Kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu pääraitilla

Reitti kiinteistön C 71 edustalla on suljettu ajoneuvoliikenteeltä kaukolämpölinjan rakentamisen ajaksi. Työ jatkuu arviolta toukokuun alkupuolelle.

Kulkuyhteys jalankulkijoille säilyy työalueen reunustalla.

Uuden kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu myös kiinteistöjen C 40, C 41 ja C 54 kohdalla ja leikkikentän eteläpuolella.

Vesijohtoverkoston rakentaminen kohti Lennättimenmäkeä jatkuu edellisten viikkojen tapaan. Työt sijoittuvat leikkikentän eteläpuoliselle reitille ja Upseerikerhon edessä olevalle risteysalueelle.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

18.3.2022: Kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu ensi viikolla pääraitilla ja työmaa laajenee

Vesijohtoverkon rakentaminen jatkuu kohti Lennättimenmäkeä. Työt sijoittuvat leikkikentän eteläpuoliselle reitille ja risteysalueelle Lennättimenmäen ja Upseerikerhon suuntaan.

Reitti kiinteistön C 71 edustalla suljetaan ajoneuvoliikenteeltä töiden ajaksi. Töiden arvioidaan kestävän maaliskuusta toukokuuhun. Kulkuyhteys jalankulkijoille säilyy työalueen reunustalla.

Tilapäinen kaukolämpölinja on käyttöönotettu. Uuden kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu kiinteistöjen C 40, C 41 ja C 54 kohdalla ja leikkikentän eteläpuolella.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

11.3.2022: Pääraitin työt jatkuvat ja työmaa laajenee

Vesijohtoverkon rakentaminen jatkuu pääraitilla 14.3. alkavalla viikolla. Työt sijoittuvat edellisten viikkojen tapaan kirjaston holvin ja rakennuksen C 54 väliin sekä leikkikentän eteläpuolisella vierustalla kulkevalle reitille.

Työmaa laajenee, ja reitti kiinteistön C 71 edustalla suljetaan ajoneuvoliikenteeltä töiden ajaksi. Töiden arvioidaan kestävän maaliskuusta toukokuuhun. Kulkuyhteys jalankulkijoille säilyy työalueen reunustalla. Uusi työalue kiinteistön C 71 edustalla on merkitty alla olevaan karttaan punaisella suorakaiteella. Jalankulkijoiden tilapaiset reitit on merkitty vihreällä katkoviivalla ja ajoneuvojen turkoosilla.

Uuden kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu. Sen kytkemisestä koituu lämpökatkoksia, joista Helen Oy tiedottaa myöhemmin erikseen.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Poikkeusreitit kartalla.

4.3.2022: Kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu pääraitilla ensi viikolla

Vesijohtoverkon rakentaminen jatkuu pääraitilla 7.3. alkavalla viikolla. Työt sijoittuvat kirjaston holvin ja rakennuksen C 54 väliin sekä leikkikentän eteläpuolisella vierustalla kulkevalle reitille.

Uuden kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu. Sen kytkemisestä koituu lämpökatkoksia, joista tiedotamme myöhemmin erikseen.

Työalue rakennusten välissä on merkitty oheiseen karttaan punaisella suorakaiteella. Kulkuyhteys jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle säilyy pääraitilla töistä huolimatta.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Työskentelyalue kartalla.

25.2.2022: Kaukolämpölinjan rakentaminen jatkuu pääraitilla

Vesijohtoverkon rakentaminen jatkuu pääraitilla 28.2. alkavalla viikolla. Työt sijoittuvat kirjaston holvin ja rakennuksen C 54 väliin sekä leikkikentän eteläpuolisella vierustalla kulkevalle reitille.

Samalla viikolla jatketaan uuden kaukolämpölinjan rakentamista. Sen kytkemisestä koituu lämpökatkoksia, joista tiedotamme myöhemmin erikseen.

Kulkuyhteys jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle säilyy pääraitilla töistä huolimatta.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

11.2.2022: Kaivutyöt jatkuvat pääraitilla

Vesijohtoverkon rakentaminen jatkuu viikolla 7 edellisviikon tapaan. Työt sijoittuvat kirjaston holvin ja rakennuksen C 54 väliin sekä leikkikentän eteläpuolisella vierustalla kulkevalle reitille.

Kulkuyhteys jalankulkijoille ja ajoneuvo-liikenteelle säilyy pääraitilla töistä huolimatta.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

4.2.2022: Kaapelityöt jatkuvat pääraitilla

Vesijohtoverkon rakentaminen jatkuu viikolla 6 pääraitilla ja leikkikentän eteläpuoleisella vierustalla kulkevalla reitillä. Ensimmäinen työalue sijoittuu kirjaston holvin ja rakennuksen C 54 väliin ja toinen leikkikentän viereen. Työt jatkuvat alkukevääseen.

Kulkuyhteys jalankulkijoille ja ajoneuvo-liikenteelle säilyy pääraitilla töistä huolimatta.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

28.1.2022: Kaapelityöt jatkuvat pääraitilla ensi viikolla

Kaapeleiden suojaputkien asennus ja kaapelityöt jatkuvat 31.1. alkavalla viikolla edeltävän viikon tapaan. Pääraitilla tehdään myös vesijohtoverkon rakennustöitä. Työ jatkuu tulevien viikkojen ajan. Työalue ulottuu kirjaston holvilta kohti rakennusta C 54. Kulkuyhteys jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle säilyy pääraitilla töistä huolimatta.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

24.1.2022: Kunnostustyö jatkuu pääraitilla

Kaapeleiden suojaputkien asennus ja kaapelityöt jatkuvat pääraitilla viime viikon tapaan. Työ jatkuu tulevien viikkojen ajan. Työalue ulottuu kirjaston holvilta kohti rakennusta (C54). Kulkuyhteys jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle säilyy pääraitilla töistä huolimatta.

Työt siirtyvät Lennätinmäelle kevään aikana

Kevään kuluessa kunnostustyöt alkavat Lennätinmäeltä kohti Suomenlinnan museon aukiota. Lennätinmäkeen uusitaan vesijohdot, viemärilinja sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden suojaputket. Tiedotamme tarkemmasta aikatulusta ja mahdollisista kulkureittimuutoksista myöhemmin.

Suomenlinnan Ison Mustasaaren raittien kunnostus aloitettiin syksyllä 2020. Pääraitisto uusitaan kolmessa eri vaiheessa. Mittavan urakan valmistuessa tutut reitit ovat asukkaiden ja vierailijoiden käytössä, mutta niillä kulkeminen on aiempaa sujuvampaa. Pääraitin kunnostustyöt keskittyivät syksyllä 2021 erityisesti vesijohto- ja viemäriputkien uusimiseen. Lisäksi viime vuoteen mahtui kivitöitä ja sähkönjakeluverkon kaapelointia.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

17.1.2022: Kunnostustyö jatkuu pääraitilla

Työ jatkuu pääraitilla tulevina viikkoina. Työalue ulottuu kirjaston holvilta kohti rakennusta (C54). Alue on merkitty oheiseen karttaan punaisella suorakaiteella. Kulkuyhteys jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle säilyy pääraitilla töistä huolimatta.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Työskentelyalue kartalla.
Sulje

Työmaa on joulutauolla 23.12.‒10.1.2021

Työmaa hiljenee joulutauolle 23.12. alkaen. Palaamme työn ääreen 10.1.2022.

Kaivannon täyttö jatkuu pääraitilla kauppiaskorttelin kohdalla tällä viikolla (viikko 51). Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen. Pääraitin on tarkoitus avautua kauppiaskorttelin kohdalta kirjaston holville tämän viikon aikana.

Siivousviikko jatkuu koko työmaalla tämän viikon. Siivouksella kohotetaan yleistä ilmettä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Toivotamme kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2022!

15.12.2021: Kaivannon täyttö pääraitilla jatkuu

Kaivannon täyttö jatkuu pääraitilla kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen.

Tällä viikolla (viikko 50) koko työmaalla on käynnissä siivous yleisen ilmeen kohottamiseksi.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

7.12.2021: Kaivannon täyttö pääraitilla jatkuu

Kaivannon täyttö jatkuu pääraitilla kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen. Raitti 1:n pinnoitustyöt ovat valmistuneet.

Kännikujalla tehdään katujen pintojen tasausta ja kivitöitä tällä viikolla (viikko 49). Työt eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin.

Kivityöt kaupan aukiolla on saatu valmiiksi. Pysäköinti ja kulku palaavat normaaliksi.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

29.11.2021: Kaivannon täyttäminen alkaa pääraitilla

Kaivu jatkuu pääraitilla niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä. Myös kulku Café Vanilleen tapahtuu tilapäisen jalkakäytävän kautta. Uusi kaukolämpöputki on otettu käyttöön pääraitilla ja kaivannon täyttäminen ja raitin pinnoitus aloitetaan.

Työt Kirkkopuiston kohdalla kohti leikkipuiston aukiota on saatu valmiiksi.

Kännikujalla ja raitti 1:llä tehdään katujen pintojen tasausta ja kivitöitä tällä viikolla (viikko 48). Työt eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin.

Kivityöt saadaan valmiiksi kaupan aukiolla tämän viikon aikana. Pysäköinti ja kulkeminen palaavat normaaliksi töiden valmistuttua.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

22.11.2021: Työt jatkuvat pääraitilla

Kaivu jatkuu pääraitilla niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen. Uusi kaukolämpöputki otetaan osittain käyttöön kauppiaskorttelin kohdalla tällä viikolla.

Työt jatkuvat Kirkkopuiston kohdalla kohti leikkipuiston aukiota. Työalueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Työmaan ohitse pääsee sekä jalan että kulkuneuvoilla.

Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen ohittaessanne työmaata.

Kivityöt jatkuvat kaupan aukiolla vielä viikon ajan. Pyydämme ystävällisesti välttämään pysäköintiä aukiolla töiden ajan. Kulkureitteihin ei aiheudu muutoksia.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

22.11.2021: Viimeistelytyöt jatkuvat Piperin puistossa

Piperin puistossa tehdään laiturin ja sillan viimeistelyyn liittyviä kivitöitä. Muita ympäristön viimeistelytöitä jatketaan, kun puiston vieressä olevan bastionin kunnostukseen liittyvät rakenteet on purettu.

Työt eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin puiston ympäristössä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Lemmenlampi kartalla.

15.11.2021: Pääraitin työt jatkuvat

Kaivu jatkuu pääraitilla kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä. Myös kulku Café Vanilleen tapahtuu tilapäisen jalkakäytävän kautta. Uusi vesijohtolinja otetaan käyttöön ensi viikolla (viikko 47) kauppiaskorttelin kohdalla.

Työt jatkuvat Kirkkopuiston kohdalla kohti leikkipuiston aukiota. Työalueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Työmaan ohitse pääsee sekä jalan että kulkuneuvoilla.

Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen ohittaessanne työmaata.

Kivityöt jatkuvat kaupan aukiolla seuraavan kahden viikon ajan. Pyydämme ystävällisesti välttämään pysäköintiä aukiolla töiden ajan. Kulkureitteihin ei aiheudu muutoksia.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

15.11.2021: Piperin puiston laituri ja silta ovat valmistuneet

Lemmenlammen uuden laiturin ja sillan kansirakenteiden viimeistely on valmistunut. Puistossa tehdään vielä ympäristön viimeistelyä. Töitä päästään jatkamaan, kun puiston vieressä olevan bastionin kunnostukseen liittyvät rakenteen on purettu.

Työt eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin puiston ympäristössä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

8.11.2021: Kunnostustyöt siirtyneet kaupan aukion meren puoleiselle reunalle

Pääraitin kaivu jatkuu niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen.

Työt jatkuvat Kirkkopuiston kohdalla kohti leikkipuiston aukiota. Työalueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Työmaan ohitse pääsee sekä jalan että kulkuneuvoilla.

Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen ohittaessanne työmaata.

Kivityöt jatkuvat kaupan aukiolla. Työt ovat siirtyneet Rantakasarmin puolelta aukion meren puoleiselle reunalle. Tästä syystä pyydämme edelleen välttämään pysäköintiä aukiolla. Kulkureitteihin ei aiheudu muutoksia.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

8.11.2021: Laiturin ja sillan asennukset valmistuneet

Lemmenlammen uuden laiturin ja lammen ylittävän sillan kansirakenteet on asennettu. Ne viimeisteltiin edellisviikolla. Ympäristön viimeistelyä tehdään alueella sään salliessa. Työt eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin puiston ympäristössä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

29.10.2021: Pääraitin työt jatkuvat tulevalla viikolla

Kaivu jatkuu tulevalla viikolla pääraitilla niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku säilyy töiden ajan kirkon ohitse kulkevalla tilapäisellä jalkakäytävällä, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen. Tällä viikolla tilapäiselle jalkakäytävälle rakennettiin valaistus.

Työt jatkuvat Kirkkopuiston kohdalla kohti leikkipuiston aukiota. Työalueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Työmaan ohitse pääsee sekä jalan että kulkuneuvoilla.

Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen ohittaessanne työmaata.

Kivityöt jatkuvat kaupan aukion Rantakasarmin puoleisella reunalla. Tästä syystä pyydämme edelleen välttämään pysäköintiä aukiolla. Kulkureitteihin ei aiheudu muutoksia.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

29.10.2021: Laiturin asennus jatkuu Lemmenlammella

Lemmenlammen uuden laiturin kansirakenteiden asentaminen jatkuu ensi viikolla. Kaiteet asennetaan tulevien viikkojen aikana. Lammen ylittävän sillan kansirakenteet on asennettu, ja sillan viimeistely jatkuu kuluvan viikon aikana. Työt eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin puiston ympäristössä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

25.10.2021: Työt jatkuvat pääraitilla

Kaivu jatkuu pääraitilla kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku siirtyy töiden ajaksi kirkon ohitse kulkevalle tilapäiselle jalkakäytävälle, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen.

Työt jatkuvat Kirkkopuiston kohdalla kohti raitti 2:n holvia. Työalueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Työmaan ohitse pääsee sekä jalan että kulkuneuvoilla.

Kivityöt jatkuvat kirjaston edustalla, Kännikujalla ja Rantakasarmin holvin mäessä. Työt eivät aiheuta muutoksia alueen kulkuyhteyksiin. Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen ohittaessanne työmaata.

Kivityöt jatkuvat myös kaupan aukion Rantakasarmin puoleisella reunalla. Tästä syystä pyydämme ystävällisesti välttämään pysäköintiä aukiolla. Alueen kulkureitteihin ei aiheudu muutoksia.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

25.10.2021: Lemmenlammella aloitetaan laiturin asennus

Kunnostustyöt jatkuvat Piperin puistossa. Lemmenlammen uuden laiturin rakenteiden viimeistely on valmistumassa, jonka jälkeen laituri asennetaan paikalleen.

Lammen ylittävän sillan kansirakenteet kuljetetaan työmaalle viikon 43 aikana. Rakenteiden kuljetus ja asennus eivät aiheuta muutoksia puiston kulkureitteihin.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

18.10.2021: Pääraitilla käytössä tilapäinen kävelyreitti

Kaivu jatkuu pääraitilla niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku siirtyy töiden ajaksi kirkon ohitse kulkevalle tilapäiselle jalkakäytävälle. Myös kulku Café Vanilleen tapahtuu väliaikaisen jalkakäytävän kautta.

Työt jatkuvat Kirkkopuiston kohdalla kohti raitti 2:n holvia. Työalueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Työmaan ohitse pääsee sekä jalan että kulkuneuvoilla.

Kivityöt jatkuvat kirjaston edustalla, Kännikujalla ja Rantakasarmin holvin mäessä. Työt eivät aiheuta muutoksia alueen kulkuyhteyksiin. Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen ohittaessanne työmaata.

Kivityöt jatkuvat kaupan aukion Rantakasarmin puoleisella reunalla. Tästä syystä pyydämme edelleen välttämään pysäköintiä aukiolla. Kulkureitteihin ei aiheudu muutoksia.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

18.10.2021: Lemmenlammella aloitetaan laiturin asennus

Kunnostustyöt jatkuvat Piperin puistossa. Ensimmäiset työt tehdään Lemmenlammella, jossa asennetaan uuden laiturin rakenteita. Viikolla 41 lammen vedenpinnan korkeutta alennettiin mahdollistamaan asennus. Töiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa.

Laiturin töiden jälkeen puiston kunnostusta jatketaan asentamalla lammen ylittävä puinen kaarisilta. Sillan kansi toimitetaan työmaalle yhtenä kappaleena.

Kulkureitteihin ei aiheudu muutoksia puiston ympäristössä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

8.10.2021: Pääraitilla edelleen käytössä tilapäinen kävelyreitti

Kaivu jatkuu pääraitilla niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Jalankulku ohjataan töiden ajaksi kirkon ohitse kulkevalle tilapäiselle jalkakäytävälle, josta tapahtuu myös kulku Café Vanilleen. Pääraitilla tehdään viikolla 41 kallion irrotusta kiilaamalla, ja työstä aiheutuu lyhytkestoista melua päiväsaikaan.

Työt on aloitettu uudella osuudella Kirkkopuiston kohdalla kohti raitti 2:n holvia. Työ-alueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureiteissä. Alueen ohitse pääsee sekä jalan että kulkuneuvoilla.

Kivityöt jatkuvat kirjaston edustalla, Kännikujalla ja Rantakasarmin holvin mäessä. Työt eivät aiheuta muutoksia kirjaston ympäristön kulkuyhteyksiin. Kehotamme silti varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen työkohteen läheisyydessä.

Viikolla 41 kivityöt jatkuvat kaupan aukion Rantakasarmin puoleisella reunalla. Tästä syystä pyydämme ystävällisesti välttämään pysäköintiä aukiolla. Työt eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

4.10.2021: Pääraitilla käytössä tilapäinen kävelyreitti

Kaivu jatkuu edelleen pääraitilla, niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Töiden ajaksi jalankulku siirtyy kirkon ohitse kulkevalle tilapäiselle jalkakäytävälle. Myös kulku Café Vanilleen tapahtuu väliaikaisen jalkakäytävän kautta. Pääraitilla tehdään tällä viikolla kallion irrotusta kiilaamalla, ja työstä aiheutuu lyhytaikaista melua päiväsaikaan.

Lokakuun 4. (viikko 40) alkavalla viikolla työmaa laajenee Kirkkopuiston kohdalla kohti raitti 2:n holvia. Tämä työalueen laajennus ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin, vaan alueen voi ohittaa totutusti jalan ja ajoneuvoilla.

Kivityöt jatkuvat kirjaston edustalla, Kännikujalla ja Rantakasarmin holvin mäessä. Nämä työt eivät aiheuta muutoksia kirjaston ympäristön kulkuyhteyksiin, mutta kehotamme varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen, kun ohitatte työmaan.

Tällä viikolla (40) aloitetaan kivityöt asuinrakennuksen C7 kohdalla. Kaupalta kohti kirkon aukiota kulkeva raitti 1 joudutaan katkaisemaan ajoneuvoliikenteeltä, mutta jalankulkuyhteys säilyy työn ajan. Katkon arvioitu kesto on noin viikko.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä..

27.9.2021: Pääraitin jalankulku siirtyy tilapäiselle kävelyreitille

Kaivu jatkuu pääraitilla, niin sanotun kauppiaskorttelin kohdalla. Töiden ajaksi jalankulku siirtyy kirkon ohitse kulkevalle tilapäiselle jalkakäytävälle. Myös kulku Café Vanilleen tapahtuu väliaikaisen jalkakäytävän kautta. Pääraitilla tehdään 27.9. alkavalla viikolla kallion irrotusta kiilaamalla, ja työstä aiheutuu lyhytaikaista melua päiväsaikaan.

Kivitöitä jatketaan kirjaston edustalla, Kännikujalla ja Rantakasarmin holvin mäessä. Nämä työt eivät aiheuta muutoksia kirjaston ympäristön kulkuyhteyksiin, mutta kehotamme varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen, kun ohitatte työmaan.

Raitti 1 suljetaan viikoksi ajoneuvoliikenteeltä

Lokakuun 4. (viikko 40) alkavalla viikolla aloitetaan kivityöt asuinrakennuksen C7 kohdalla. Kaupalta kohti kirkon aukiota kulkeva raitti 1 joudutaan katkaisemaan ajoneuvoliikenteeltä, mutta jalankulkuyhteys säilyy työn ajan. Katkon arvioitu kesto on noin viikko.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

20.9.2021: Jalankulkijat tilapäiselle jalkakäytävälle pääraitilla

Kaivu jatkuu pääraitilla Kauppiaskorttelin kohdalla. Työn aikana jalankulkijat voivat käyttää kirkon ohitse kulkevaa tilapäistä jalkakäytävää. Kulku Café Vanilleen tapahtuu samaa tilapäisreittiä.

Pääraitin uuden sähkönjakeluverkon kaapelointi jatkuu 20. syyskuuta alkavalla viikolla. Kaapelointia tehdään myös Kruununlinnan edustalla, mutta työ ei aiheuta muutoksia käytössä oleviin kulkureitteihin.

Kivitöitä jatketaan Kännikujalla, Rantakasarmin holvin mäessä ja raitti 1:llä. Työt eivät aiheuta muutoksia kulkemiseen ympäristössä. Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen työmaan lähistöllä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

13.9.2021: Jalankulkijat tilapäiselle jalkakäytävälle pääraitilla

Kaivutyöt on aloitettu pääraitilla Kauppiaskorttelin kohdalla. Työn aikana jalankulkijat voivat käyttää kirkon ohitse kulkevaa tilapäistä jalkakäytävää. Kulku Café Vanilleen tapahtuu samaa tilapäisreittiä.

Pääraitin uuden sähkönjakeluverkon kaapelointi jatkuu 13. syyskuuta alkavalla viikolla. Luvassa on viimeistelyä ja kytkentöjä. Tilapainen kaukolämpöverkko otettiin käyttöön 9. syyskuuta.

Kivitöitä jatketaan kirjaston edustalla, Kännikujalla, Rantakasarmin holvin mäessä ja Panimon pihalla. Työt eivät aiheuta muutoksia kulkemiseen kirjaston ympäristössä. Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen työmaan lähistöllä.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

3.9.2021: Rakentaminen tuo katkoja lämmön- ja vedenjakeluun torstaina 9. syyskuuta

Pääraitin kunnostukseen liittyvä tilapäinen kaukolämpöverkko otetaan käyttöön torstaina 9. syyskuuta. Tästä johtuen lämmönjakeluun tulee katkos, jonka arvioidaan kestävän kello 8–22 välisen ajan. Myös vedenjakeluun tulee lyhyt käyttökatko samalla aikavälillä. Kiinteistöjä, joita katkokset koskevat, tiedotetaan erikseen.

Kivitöitä jatketaan kirjaston edustalla. Nämä työt eivät aiheuta muutoksia kirjaston ympäristön kulkureitteihin. Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen työmaan läheisyydessä liikuttaessa.

Myös uuden sähkönjakeluverkon kaapelointi aloitetaan maanantaina 6.9. alkavalla viikolla. Kaapelointitöitä tehdään Rantakasarmilla, kaupan edustalla, raitilla 1, Kännikujalla ja Kruunulinnan edustalla. Työt eivät pääsääntöisesti aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Väliaikaista haittaa aiheuttaa alueella liikkuva suuri kaapelikelan kuljetuskärry, joka vie tilaa.

Pääraitilla Kauppiaskorttelin kohdalla kaivutyöt etenevät suunnitellun mukaisessa aikataulussa.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

27.8.2021: Pääraitin kunnostaminen on käynnistynyt

Pääraitin kunnostaminen on alkanut, ja töiden arvioidaan kestävän vuoden loppuun saakka. Töiden ajaksi pääraitin jalankulku on siirtynyt kirkon editse kulkevalle tilapäiselle jalkakäytävälle. Myös kulku Café Vanilleen tapahtuu väliaikaisen jalkakäytävän kautta.

Maanantaina 30.8. alkavalla viikolla aloitetaan tilapäisen kaukolämpöverkon ja vesijohdon rakentaminen kauppiaskorttelin osuudelle. Tilapäisen kaukolämpöverkon liitostöihin liittyvän lämpökatkon ajankohdaksi on sovittu 9. syyskuuta. Katko kestää yhden päivän ajan.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

20.8.2021: Pääraitille käyttöön tilapäinen kävelyreitti

Pääraitin kunnostaminen alkaa maanantaina 23. elokuuta alkavalla viikolla. Jalankulku siirtyy samaan aikaan pääraitilta tilapäiselle jalkakäytävälle.

Reittiopasteet asennetaan ohjaamaan kulkua ennen reitin käyttöönottoa. Opasteet sijoitetaan tämän tilapäisen jalankulkureitin molempiin päihin sekä päälaiturin ja huoltolautan lauttarantoihin.

Pääraitin kauppiaskorttelin osuuden kunnostamisen tämänhetkinen arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2021.

Kaupan edustalla alkavat kivityöt maanantaina 30.8. alkavalla viikolla.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Reittiopaste. Vihreällä on merkitty työmaan ja suoja-aitojen sijainti pääraitilla. Keltaisella on merkitty tilapäiset kävelyreitit. Sinisellä on merkitty ajoneuvoliikenteen kiertoreitti.
Reittiopaste. Vihreällä on merkitty työmaan ja suoja-aitojen sijainti pääraitilla. Keltaisella on merkitty tilapäiset kävelyreitit. Sinisellä on merkitty ajoneuvoliikenteen kiertoreitti.

13.8.2021 Pääraitilla valmistellaan tilapäistä jalankulkureittiä

Pääraitilla jatketaan tilapäisen jalankulkureitin rakentamista kunnostustöiden ajalle. Raitti 1:llä (kaupalta kohti kirkon aukiota) asennetaan puolestaan sähköjakelu- ja tietoliikennekaapeleiden suojaputkia.

Pääraitin kunnostustyöt tulevat aiheuttamaan pieniä muutoksia kulkureitteihin, ja näistä muutoksista tiedotetaan tarkemmin tulevien viikkojen tiedotteissa. Reittiopasteet sijoitetaan tilapäisen jalankulkureitin molempiin päihin sekä päälaiturin ja huoltolautan lauttarantoihin. Pääraitin kunnostuksen ajan ajoneuvoliikenne kauppiaskortteliin ohjataan kiertoreiteille, joko paraatikentän sivuitse tai rantaraitin kautta. Nämä reitit tiedotetaan lauttarantoihin tulevissa reittiopasteissa. Pääraitin kauppiaskorttelin osuuden kunnostustöiden tämänhetkinen arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2021.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

6.8.2021 Kunnostustyöt painottuvat pääraitin alueelle

Ison Mustasaaren reittien kunnostustöiden kesätauko päättyi elokuun alussa, ja työt ovat taas käynnissä. Työt painottuvat nyt pääraitille, raitti 1:lle sekä kivitöihin, joita tehdään kaupan aukiolla. Samalla aloitetaan pääraitin töidenaikaisen jalankulkuyhteyden rakentaminen.

Pääraitin työt aiheuttavat pieniä muutoksia kulkureitteihin, ja näistä muutoksista tiedotetaan tarkemmin tulevien viikkojen tiedotteissa. Reittiopasteet laitetaan tilapäisen jalankulkuyhteyden molempiin päihin sekä molempiin lauttarantoihin (päälaituri ja huoltolautan laituri). Pääraitin töiden ajan ajoneuvoliikenne kauppiaskortteliin ohjataan kiertoreiteille, joko paraatikentän sivuitse tai rantaraitin kautta. Nämä reitit tiedotetaan lauttarantoihin tulevissa reittiopasteissa. Pääraitin kauppiaskorttelin osuuden kunnostustöiden tämänhetkinen arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2021.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

30.7. 2021 Reittien kunnostustyöt jatkuvat taas  

Suomenlinnan Ison Mustasaaren reittien kunnostustyöt jatkuvat kesätauon jälkeen. Työt painottuvat pääraitille sekä kivitöihin, joita tehdään kaupan aukiolla.

Pääraitin työt aiheuttavat pieniä muutoksia kulkureitteihin. Näistä muutoksista tiedotetaan tarkemmin tulevien viikkojen tiedotteissa.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

24.6.2021 Kivitöitä kirjaston ja kaupan edustalla

Uusi, rakennettu vesijohto otetaan käyttöön maanantaina 28.6. alkavan viikon aikana. Vesijohdon liitostöistä aiheutuu satunnaisia vesikatkoja, joista tiedotetaan erikseen niitä kiinteistöjä, joita katko koskee.

Juhannusviikolla aloitetut kivityöt jatkuvat kirjaston edustalla. Kuluvan viikon aikana työt siirtyvät kaupan edustan aukiolle, jolla töiden arvioidaan kestävän 23.7. saakka.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen liikkumisen kaikille.

Työmaan kaikki kaivutyöt hiljenevät maanantaista 5.7. alkaen. Kaivutyöt jatkuvat taas maanantaina 26.7. alkavalla viikolla, työn siirtyessä pääraitille.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Työmaan hiljentyessä kesäksi jäävät nämä viikkotiedotteet heinäkuun ajaksi tauolle. Heinäkuussa tiedotamme tarpeen tullen erikseen. Seuraava viikkotiedote ilmestyy elokuun alussa.

Mukavaa kesää kaikille!

21.6.2021 Kulkureitti Rantakasarmin holvikäytävän läpi on normaalisti käytössä

Rantakasarmin holvikäytävän kivityöt ovat valmistuneet arvioitua aikaisemmin, ja kulku holvikäytävän kautta onnistuu normaalisti. Kivitöiden teko keskittyy maanantaista 21.6. alkaen kaupan edustalle, jossa töiden arvioidaan kestävän perjantaihin 23.7. saakka.

Kaupan aukiolta kohti kirkon aukiota kulkeva uusi vesijohto otetaan pian käyttöön. Käyttöönotosta aiheutuu vesikatkoja kahden viikon ajan maanantaista 21.6. alkaen. Vesikatkoista tiedotetaan erikseen niitä kiinteistöjä, joita katko koskee.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen liikkumisen kaikille.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

10.6.2021 Rantakasarmin holvikäytävä on suljettu kivitöiden vuoksi

Rantakasarmin holvikäytävän kivityöt edistyvät hyvin ja jatkuvat arviolta perjantaihin 25.6. saakka. Kulkuyhteys holvikäytävän läpi on suljettu työn ajan. Lauttarantaan pääsee kiertämällä Rantakasarmin.

Uutta vesijohtoa rakennetaan kaupalta kohti mäen päällä olevaa kirkon aukiota. Työnaikainen tilapäinen vesijohto on otettu käyttöön.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen liikkumisen kaikille. 

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

4.6.2021 Rantakasarmin holvikäytävä on suljettu kivitöiden vuoksi

Rantakasarmin holvikäytävän kivityöt ovat käynnistyneet maanantaina 31.5. ja jatkuvat arviolta perjantaihin 25.6. saakka. Kulkuyhteys holvikäytävän läpi on suljettu työn ajan. Lauttarantaan pääsee kiertämällä Rantakasarmin. 

Vesijohdon rakentaminen jatkuu edelleen kaupan edustalla, lähellä päälaituria. Uutta vesijohtoa rakennetaan kaupalta kohti mäen päällä olevaa kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen liikkumisen kaikille. 

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

28.5.2021 Rantakasarmin holvikäytävä on suljettu kivitöiden vuoksi

Rantakasarmin holvikäytävän kivityöt käynnistyvät maanantaina 31.5. alkavalla viikolla. Kulkuyhteys holvikäytävän läpi on suljettu työn ajan. Lauttarantaan pääsee kiertämällä Rantakasarmin. Holvin kivitöiden on arvioitu kestävän 3–4 viikkoa. Myöhemmin kivitöitä tehdään Kännikujalla, kaupan aukiolla ja edeten Rantakasarmin mäeltä kohti kirkon aukiota.

Vesijohdon rakentaminen jatkuu edelleen kaupan edustalla, lähellä päälaituria. Uutta vesijohtoa rakennetaan kaupalta kohti mäen päällä olevaa kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen liikkumisen kaikille. 

Raittien ja viheralueiden pintojen viimeistelytyöt jatkuvat kirjaston edustalla ja etenevät Kruununlinnan kautta Kännikujalle.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

20.5.2021 Kaivutyöt kaupan edustalla jatkuvat: vältä pysäköintiä

Vesijohdon rakentaminen jatkuu edelleen kaupan edustalla, lähellä päälaituria. Uutta vesijohtoa rakennetaan kaupalta kohti mäen päällä olevaa kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen liikkumisen kaikille.

Kännikujan alueen sadevesiviemärin kunnostaminen on valmistunut. Tällä hetkellä on käynnissä katujen ja nurmialueiden pintojen viimeistely, joka jatkuu Kännikujan ja Kruunulinna Ehrensvärdin kautta kirjastolle saakka.

Kivityöt alkavat lähiviikkojen aikana. Työt aloitetaan Rantakasarmin läpi kulkevan holvin kohdalta. Myöhemmin töitä tehdään Kännikujalla, kaupan aukiolla ja Rantakasarmin mäeltä kohti kirkon aukiota. 

Holvissa tehtävät kivityöt aiheuttavat pieniä muutoksia kulkureitteihin. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun työn tarkka aloitusaika selviää.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

14.5.2021 Kaivutyöt kaupan edustalla jatkuvat: vältä pysäköintiä

Vesijohdon rakentaminen jatkuu edelleen kaupan edustalla, lähellä päälaituria. Uutta vesijohtoa rakennetaan kaupalta kohti mäen päällä olevaa kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen liikkumisen kaikille.

Kännikujan alueen sadevesiviemärin kunnostaminen jatkuu vielä maanantaina 17.5. alkavan viikon alkupuolella.

Kirkon pohjoispuolella on aloitettu katujen ja nurmialueiden pintojen viimeisteleminen. Työ jatkuu Kännikujan ja Kruunulinna Ehrensvärdin kautta kirjastolle.

Työn alla olevien alueiden kivityöt alkavat lähiviikkojen aikana. Työt aloitetaan Rantakasarmin läpi kulkevan holvin kohdalta. Myöhemmin töitä tehdään Kännikujalla, kaupan aukiolla ja Rantakasarmin mäellä kohti kirkon aukiota. 

Holvissa tehtävät kivityöt aiheuttavat pieniä muutoksia kulkureitteihin. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun työn tarkka aloitusaika selviää.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

6.5.2021 Vältäthän yhä pysäköintiä kaupan edustan aukiolle

Työt päälaiturin läheisyydessä kaupan edustan aukiolla jatkuvat edellisviikon tapaan. Kaivutyö liittyy kaukolämpöverkon rakentamiseen. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennetaan kaupan edustan aukiolta mäkeä ylös, kohti kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja. Näin varmistamme kaikkien liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden.

Kännikujan alueen kunnostaminen jatkuu vielä sadevesiviemärin rakentamisella. Kännikujan liikenteen poikkeusjärjestelyt eivät ole enää voimassa, joten kujaa pitkin pääsee kulkemaan lähes normaalisti sekä kävellen että autolla. Kulkuyhteys on kuitenkin kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella liikkuessa. 

Työn alla olevien alueiden kivityöt alkavat lähiviikkojen aikana. Työt aloitetaan Rantakasarmin läpi kulkevan holvin kohdalta. Myöhemmin töitä tehdään Kännikujalla, kaupan aukiolla ja Rantakasarmin mäellä kohti kirkon aukiota. 

Holvissa tehtävät kivityöt aiheuttavat pieniä muutoksia kulkureitteihin. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun työn tarkka aloitusaika selviää. 

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

30.4.2021 Ethän edelleenkään pysäköi kaupan edustan aukiolle

Päälaiturin läheisyydessä kaupan edustan aukiolla jatkuu kaivutyö, joka liittyy kaukolämpöverkon rakentamiseen. Uutta kaukolämpöverkkoa tullaan rakentamaan kaupan edustan aukiolta mäkeä ylös, kohti kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja kaikkien liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Kännikujan alueen kunnostustyöt jatkuvat vielä sadevesiviemärin rakentamisella. Kännikujan liikenteen poikkeusjärjestelyt eivät ole enää voimassa, ja Kännikujaa pitkin pääsee kulkemaan lähes normaalisti niin kävellen kuin autollakin. Kulkuyhteys on kuitenkin kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella liikkuessa. 

Nyt työn alla olevien alueiden kivityöt alkavat lähiviikkojen aikana. Työt aloitetaan Rantakasarmin läpi kulkevan holvin kohdalla. Myöhemmin töitä tehdään Kännikujalla, kaupan aukiolla ja Rantakasarmin mäellä kohti kirkon aukiota. 

Nämä holvissa tehtävät kivityöt aiheuttavat pieniä muutoksia kulkureitteihin Muutoksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun työn tarkka aloitusaika selviää.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

26.4.2021 Ethän edelleenkään pysäköi kaupan edustan aukiolle

Päälaiturin läheisyydessä kaupan edustan aukiolla jatkuu kaivutyö, joka liittyy kauko-lämpöverkon rakentamiseen. Uutta kaukolämpöverkkoa tullaan rakentamaan kaupan edustan aukiolta mäkeä ylös, kohti kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja kaikkien liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Kännikujan alueen kunnostustyöt jatkuvat vielä sadevesiviemärin rakentamisella. Kännikujan liikenteen poikkeusjärjestelyt eivät ole enää voimassa, ja Kännikujaa pitkin pääsee kulkemaan lähes normaalisti niin kävellen kuin autollakin. Kulkuyhteys on kuitenkin kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella liikkuessa. 

Pääreitin varrella sijaitsevien kiinteistöjen C54 ja C40 runkoviemäreiden kunnostus sukitustekniikalla valmistui perjantaina 23.4.21.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

16.4.2021 Ethän edelleenkään pysäköi kaupan edustan aukiolle  

Päälaiturin läheisyydessä kaupan edustan aukiolla jatkuu kaivutyö, joka liittyy kaukolämpöverkon rakentamiseen. Uutta kaukolämpöverkkoa tullaan rakentamaan kaupan edustan aukiolta mäkeä ylös, kohti kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja kaikkien liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Kännikujan kaukolämpötyöt ovat kaivantojen täyttöä vaille valmiit. Kunnostustyöt jatkuvat vielä sadevesiviemärin rakentamisella. Kännikujan liikenteen poikkeusjärjestelyt eivät ole enää voimassa, ja Kännikujaa pitkin pääsee kulkemaan lähes normaalisti niin kävellen kuin autollakin. Kulkuyhteys on kuitenkin kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella liikkuessa. 

Pääreitin varrella sijaitsevien kiinteistöjen C54 ja C40 runkoviemäreiden kunnostus aloitetaan tiistaina 20.4. Viemäritöissä ei ole tarvetta mennä kiinteistöjen sisätiloihin. Kunnostus toteutetaan sukitustekniikalla, jossa vanhaan, olemassa olevaan viemäriputkeen ujutetaan uusi pinnoite putken sisäpintaan. Kyseisille kiinteistöille on toimitettu erillinen tiedote asiasta keskiviikkona 14.4.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

9.4.2021 Ethän pysäköi kaupan edustan aukiolle – poikkeusreitit yhä käytössä Kännikujalla

Päälaiturin läheisyydessä kaupan edustan aukiolla jatkuu kaivutyö, joka liittyy kaukolämpöverkon rakentamiseen. Uutta kaukolämpöverkkoa tullaan rakentamaan kaupan edustan aukiolta mäkeä ylös, kohti kirkon aukiota.

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja kaikkien liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Kaukolämpötyöt Kännikujalla ovat valmistuneet, mutta kaivantojen täyttötyöt jatkuvat yhä. Näin ollen tilapäiset liikennejärjestelyt ovat yhä voimassa. Kännikujaa pääsee kulkemaan jalkaisin, autot sen sijaan joutuvat kulkemaan pääreitin ja Kruununlinnan reitin kautta. Myös jalankulkureitti on kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella liikkuessa.   

Kun kaukolämpökaivannot on täytetty, jatkuvat kunnostustyöt Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen osalta. 

Kirjaston edustan vaurioitunut viemäriputki on saatu korjattua.   

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

1.4.2021 Ethän pysäköi kaupan edustan aukiolle – poikkeusreitit yhä käytössä Kännikujalla

Päälaiturin läheisyydessä kaupan edustan aukiolla on maanantaina 22.3. alkaneella viikolla aloitettu kaivutyö, joka liittyy tilapäisen kaukolämpöverkon rakentamiseen. Tilapäinen kaukolämpöverkko rakennetaan, jotta lämmönjakelu ei katkea vanhaa kaukolämpöverkkoa purettaessa. Uutta kaukolämpöverkkoa tullaan rakentamaan kaupan edustan aukiolta mäkeä ylös, kohti kirkon aukiota. Väliaikainen kaukolämpöverkko otetaan käyttöön 6.4.2021. Käyttöönotosta johtuvasta hetkellisestä katkosta lämmönjakelussa on jo tiedotettu niitä kiinteistöjä, joita tämä katko koskee. 

Työn aikana toivomme, ettei kaupan edustan aukiolle pysäköidä ajoneuvoja kaikkien liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. 

Kaukolämpötyöt Kännikujalla ovat valmistuneet. Kaivantojen täyttötyöt alkoivat maanantaina 29.3. alkaneella viikolla ja jatkuvat yhä. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat yhä voimassa. Kännikujaa pääsee kulkemaan jalkaisin töiden aikanakin, mutta autot joutuvat kulkemaan pääreitin ja Kruununlinnan reitin kautta. Myös jalankulkureitti on kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella kulkiessa.  

Kun kaukolämpökaivannot on täytetty, jatkuvat kunnostustyöt Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen osalta. 

Maanantaina 29.3. aloitetut vaurioituneen viemäriputken korjaustyöt kirjaston edustalla valmistuvat maanantaina 5.4. alkavalla viikolla. 

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

25.3.2021 Ethän pysäköi kaupan edustan aukiolle – poikkeusreitit yhä käytössä Kännikujalla

Päälaiturin läheisyydessä kaupan edustan aukiolla on maanantaina 22.3. alkaneella viikolla aloitettu kaivutyö, joka liittyy tilapäisen kaukolämpöverkon rakentamiseen. Tilapäinen kaukolämpöverkko rakennetaan, jotta lämmönjakelu ei katkea vanhaa kaukolämpöverkkoa purettaessa. Uutta kaukolämpöverkkoa tullaan rakentamaan kaupan edustan aukiolta mäkeä ylös, kohti kirkon aukiota. Työn aikana toivomme, ettei aukiolle pysäköidä ajoneuvoja kaikkien liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.  

Kaukolämpötöiden kaivutyöt jatkuvat Kännikujalla ja tilapäiset liikennejärjestelyt ovat yhä voimassa. Kännikujaa pääsee kulkemaan jalkaisin töiden aikanakin, mutta autot joutuvat kulkemaan pääreitin ja Kruununlinnan reitin kautta. Myös jalankulkureitti on kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella kulkiessa. 

Kännikujalle asennettujen uusien kaukolämpöputkien kytkennät jatkuvat, ja kaukolämpöverkoston lämmönjakeluun tulee katko maanantaina 29.3.2021. Katkon aikana lämmönjakelua hoidetaan kuitenkin varajärjestelmän kautta, eikä katkon pitäisi vaikuttaa kiinteistöjen lämmitykseen. Kännikujan kaivutyöt valmistuvat arviolta maaliskuun loppuun mennessä.

Lisäksi kunnostustyöt jatkuvat Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen ja sähkö- ja operaattoriverkkojen suojaputkitusten parissa. 

Maanantaina 29.3. alkavalla viikolla aloitetaan vaurioituneen viemäriputken korjaustyöt kirjaston edustalla. Tämä työ ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin.  

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

19.3.2021 Poikkeusreitit edelleen käytössä Kännikujalla  

Kaukolämpötöiden kaivutyöt jatkuvat Kännikujalla, ja tilapäiset liikennejärjestelyt ovat yhä voimassa. Kännikujaa pääsee kulkemaan jalkaisin töiden aikanakin, mutta autot joutuvat kulkemaan pääreitin ja Kruununlinnan reitin kautta. Myös jalankulkureitti on kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella kulkiessa.  

Maanantaina 22.3. alkavalla viikolla Kännikujalla asennetaan uusia kaukolämpöputkia. Tästä johtuen kaukolämpöverkoston lämmönjakeluun tulee katko maanantaina 29.3. alkavalla viikolla. Katkon ajankohta ilmoitetaan tarkemmin ensi viikon tiedotteessa. Kännikujan kaivutyöt valmistuvat arviolta maaliskuun loppuun mennessä. 

Lisäksi kunnostustyöt jatkuvat Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen ja sähkö- ja operaattoriverkkojen suojaputkitusten parissa. Kännikujalla on lisäksi roudansulatuskalusto, jolla tarvittaessa sulatetaan maata.  

Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla sähkö- ja tietoliikenneverkon suojaputkitustyöt jatkuvat pääreitin ja kirkon suuntaan. Nämä työt eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia kulkureitteihin. 

Kirjaston edustalla aloitetaan vaurioituneen viemäriputken korjaus viimeistään maanantaina 29.3. alkavalla viikolla. Tämä työ ei aiheuta muutoksia kulkureiteille. 

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

15.3.2021 Poikkeusreitit yhä käytössä Kännikujalla

Kaukolämpötöiden kaivutyöt jatkuvat ns. Kännikujalla, ja tilapäiset liikennejärjestelyt ovat yhä voimassa. Kännikujaa pääsee kulkemaan jalkaisin töiden aikanakin, mutta autot joutuvat kulkemaan pääreitin ja Kruununlinnan reitin kautta. Myös jalankulkijoiden kulkureitti on kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella kulkiessa. Kaivutyöt jatkuvat Kännikujalla arviolta maaliskuun loppuun saakka.

Lisäksi kunnostustyöt jatkuvat Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen ja sähkö- ja operaattoriverkkojen suojaputkitusten parissa. Kännikujalla on lisäksi roudansulatuskalusto, jolla tarvittaessa sulatetaan maata.

Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla sähkö- ja tietoliikenneverkon suojaputkitustyöt jatkuvat pääreitin ja kirkon suuntaan. Nämä työt eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia kulkureitteihin.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.             

1.3.2021 Kännikujan ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustan kunnostustyöt etenevät

Kunnostustyöt jatkuvat ns. Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen parissa. Myös sähkö- ja operaattoriverkkojen suojaputkitukset jatkuvat. Kännikujalla on roudansulatuskalusto, jolla tarvittaessa sulatetaan maata. Kännikujan kulkuyhteys on kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella kulkiessa. Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla sähkö- ja tietoliikenneverkon suojaputkitustyöt jatkuvat edelleen pääreitin ja kirkon suuntaan. Nämä työt eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia kulkureitteihin. 

Kännikujalla sijaitsevan kiinteistön C23 sisätyöt alkavat maaliskuun ensimmäisellä viikolla kiinteistön teknisessä tilassa. Kiinteistöltä Kännikujalle johtava kulkuyhteys on poikki töiden aikana, ja kulku kiinteistölle tapahtuu Kruunulinnan suunnasta.  HSY tiedottaa erikseen työhön liittyvästä vesikatkosta, kun sen ajankohta varmistuu.

22.2.2021 Kännikujan ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustan kunnostustyöt etenevät

Kunnostustyöt jatkuvat ns. Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen sekä sähkö- että operaattoriverkkojen suojaputkitusten parissa. Kännikujalla on roudansulatuskalusto, jolla tarvittaessa sulatetaan maata. Kännikujan kulkuyhteys on kapea, joten toivomme tarkkaavaisuutta alueella kulkiessa. Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla sähkö- ja tietoliikenneverkon suojaputkitustyöt jatkuvat edelleen pääreitin ja kirkon suuntaan. Nämä  työt eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia kulkureitteihin. 

Kännikujalla sijaitsevan kiinteistön C23 sisätyöt alkavat maaliskuun ensimmäisellä viikolla kiinteistön teknisessä tilassa. Kiinteistöltä Kännikujalle johtava kulkuyhteys on poikki töiden aikana, ja kulku kiinteistölle tapahtuu Kruunulinnan suunnasta. HSY tiedottaa erikseen työhön liittyvästä vesikatkosta, kun sen ajankohta varmistuu.

10.2.2021 Kunnostustyöt jatkuvat Kännikujalla ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla

Kunnostustyöt jatkuvat ns. Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen sekä sähkö- että operaattoriverkkojen suojaputkitusten parissa. Kännikujalle on tuotu roudansulatuskalusto, jolla tarvittaessa sulatetaan maata. Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla sähkö- ja tietoliikenneverkon suojaputkitustyöt jatkuvat edelleen pääreitin ja kirkon suuntaan. Työt eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia kulkureitteihin.

5.2.2021 Työt jatkuvat ns. Kännikujalla ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla - Kulkureitit ennallaan

Suomenlinnan reittien kunnostustöitä jatketaan Kännikujalla sadevesiviemärin sekä sähkö- että operaattoriverkkojen suojaputkitusten parissa. Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla sähkö- ja tietoliikenneverkon suojaputkitustyöt jatkuvat kohti pääreittiä ja kirkkoa. Työt eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia kulkureitteihin.

Kiinteistön C10 vesijohdon sisä- ja kytkentätyöt valmistuvat helmikuun alussa.

1.2.2021 Yleistiedote — Reittien kunnostushanke etenee vaiheeseen 2 

Ison Mustasaaren reittien kunnostus etenee alkuperäistä aikataulua nopeammin. Kunnostushankkeessa siirrytään vaiheeseen 2, jolloin töiden painopiste siirtyy Rantakasarmin luota kohti kauppiaskorttelia ja pääreittiä. Työvaiheet on eritelty tiedotteen lopussa olevaan karttaan.
Töitä tehdään alueittain useammassa jaksossa tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana sekä kesätauon jälkeen syyskuusta eteenpäin.

01/21 – 03/21 kunnostetaan jäte- ja sadevesiviemärit ns. Kännikujalla sekä rakennetaan uusia sähkönjakelu- ja tietoliikenneverkon suojaputkituksia Kruunulinna Ehrensvärdin luona Kännikujan suunnasta kohti pääreittiä.

03/21 – 06/21 tehdään vesijohtoputkien, operaattoriputkituksien, kaukolämpöputken sekä reitin makadam-pinnoitteen peruskorjaustöitä kaupan edustan aukiolta pääreittiä pitkin kohti kirkon aukiota. Töiden yhteydessä poistetaan kalliota, mistä aiheutuu tavallista enemmän työn ääniä. Näistä töistä tiedotetaan ennalta viikkotiedotteissa.

05/21 – 06/21 uusitaan kivikouruja kirjaston taustan reitillä. Kirkon pohjoispuolen reitillä uusitaan historiallista makadam-pinnoitetta.

09/21 – 12/21 pääreitillä uusitaan vesijohtoputkia, operaattoriputkituksia, kaukolämpöputkea sekä reitin pinnoitetta. Myös näiden töiden yhteydessä poistetaan kalliota, mistä aiheutuu tavallista enemmän työn ääniä.

Työt aiheuttavat ajoittaisia muutoksia kulkureitteihin. Muutoksista tiedotetaan erillisillä opasteilla ja viikkotiedotteissa tapauskohtaisesti. HSY tiedottaa erikseen mahdollisista vesikatkoista kiinteistöissä. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

29.1.2021 Kunnostustyöt jatkuvat ns. Kännikujan pohjoispäässä ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla – ei poikkeuksia kulkureitteihin

Ns. Kännikujan viemäriverkoston rakennustyöt valmistuvat maanantaina 1.2. alkavalla viikolla. Töitä jatketaan Kännikujalla sadevesiviemärin rakentamisen parissa. Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla sähkö- ja tietoliikenneverkon suojaputkitustyöt jatkuvat Suomenlinnan kirkon suuntaan. Työmaat eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia kulkureitteihin.

Kännikujan pohjoispäässä sijaitsevan kiinteistön C10 vesijohtotyöt jatkuvat rakennuksen sisällä. Niiden valmistuttua aloitetaan kiinteistön vesijohtoon liittyvät ulkotyöt maanantaina 1.2. alkavalla viikolla.

Vesijohtotyöhön liittyvästä kiinteistön C10 vesikatkosta HSY tiedottaa erikseen omalla tiedotteellaan kaikkia niitä asukkaita, joita vesikatko koskee.

25.1.2021 Kunnostustyöt eivät toistaiseksi aiheuta poikkeuksia kulkureitteihin

Viemäriverkoston rakennus- ja suojaputkien asennustyöt jatkuvat ns. Kännikujalla ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla suunnitelmien mukaan, eivätkä työt aiheuta toistaiseksi muutoksia kulkureitteihin.

Kännikujan pohjoispäässä sijaitsevan kiinteistön C10 vesijohdon korjaustyöt alkavat rakennuksen sisällä torstaina 28.1. Sisätöiden valmistuttua aloitetaan kiinteistön vesijohtoon liittyvät ulkotyöt. Vesijohdon korjaukseen liittyvästä kiinteistön C10 vesikatkosta tiedotetaan erikseen, kun katkon ajankohta varmistuu.

Suomenlinnan kirkon ympäristön kaukolämpötyöt valmistuivat maanantaina 18.1. alkaneella viikolla.

15.1. 2021 Kunnostustyöt jatkuvat pääreitillä, ns. Kännikujalla ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla – eivät aiheuta muutoksia kulkureitteihin

Maanantaina 18.1. alkavalla viikolla viemäriverkoston peruskorjaus jatkuu Suomenlinnan pääreitiltä kohti niin sanottua Kännikujaa. Kulkureitit ovat pääreitillä ja Kännikujalla tässä vaiheessa normaalisti käytössä. Kännikuja sijaitsee Rantakasarmin holvikäytävän läpi lauttalaiturin suunnasta tultaessa viistosti oikealla. 

Etelämpänä Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla kaapelien suojaputkien asennustyöt jatkuvat. Myös Kruunulinnan edustalla kulkureitit ovat normaalisti käytössä.  

Joulukuussa aloitettu Suomenlinnan kirkon kaukolämpöputken korjaus saadaan valmiiksi arviolta maanantaina 18.1. alkavalla viikolla. Kirkon ympäristön viheralueen viimeistelytyöt tehdään kevään 2021 aikana.

Myös Piperin puiston kunnostus alkoi syksyllä 2020. Työt ovat talvitauolla ja jatkuvat taas keväällä. Turvallisuussyistä puiston työmaa-alueella ei saa liikkua ilman lupaa.

11.1.2021 Kunnostustyöt siirtyvät pääreitiltä ns. Kännikujalle ja Kruunulinna Ehrensvärdin edustalle

Maanantaina 11. tammikuuta alkavalla viikolla kunnostustyöt jatkuvat viemäriverkoston peruskorjaustöillä, joita tehdään Suomenlinnan pääreitiltä kohti niin sanottua Kännikujaa. Kännikujan puolella aloitetaan sadevesiviemäreiden peruskorjaustyöt. Kulkureitit ovat pääreitillä ja Kännikujalla tässä vaiheessa normaalisti käytössä. Kännikuja sijaitsee Rantakasarmin holvikäytävän läpi tultaessa viistosti oikealla.

Etelämpänä Kruunulinna Ehrensvärdin edustalla on edellisellä viikolla aloitettu sähköverkon, katuvalaistuksen ja tietoliikennekaapeleiden peruskorjaustyöt. Töistä huolimatta Kruunulinnan edustalla kulkureitit ovat normaalisti käytössä.

Joulukuussa aloitettu Suomenlinnan kirkon kaukolämpöputken korjaus saadaan valmiiksi arviolta maanantaina 18.1. alkavalla viikolla. Kirkon ympäristön viheralueen viimeistelytyöt tehdään kevään 2021 aikana.

Sulje

21.12.2020: Rantakasarmin alueen kunnostustyöt valmistuvat jouluviikolla

Kulkureitti Rantakasarmin läpi holvikäytävää pitkin on poissa käytöstä jouluviikon alkuun saakka. Muuten Rantakasarmin edustan reitit ovat palautuneet normaaleiksi, vaikka kivityöt alueella jatkuvatkin. Rantakasarmin alueen kunnostustyöt valmistuvat arvion mukaan jouluviikolla. 

Rantakasarmin alueelle palataan putkitöiden merkeissä vielä keväällä 2021. Silloin töitä tehdään Rantakasarmin länsipäädyn aukiolla edeten kohti Pikku-Mustan siltaa. 

Joulukuun alussa aloitettu Suomenlinnan kirkon kaukolämpöputken uusiminen on edistynyt suunnitellusti. Töitä tehdään nyt kirkon piha-alueella, eikä kirkon ympäri pääse kulkemaan.

Sisäänkäynti kirkkoon on kuitenkin normaalisti käytössä. Kirkon alueen kaukolämpötöiden arvioidaan valmistuvan tammikuun puolenvälin jälkeen.

Kerromme mahdollisista aikataulumuutoksista näissä viikkotiedotteissamme. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Työmaa hiljenee joulun viettoon keskiviikkona 23.12.20. Palaamme työmaalle taas maanantaina 4.1.2021. Seuraava viikkotiedote töiden kulusta ilmestyy maanantaina 11.1.

Toivotamme kaikille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

10.12.2020 Rantakasarmin holvikäytävän kulkureitti yhä poissa käytöstä

Kulkureitti Rantakasarmin läpi holvikäytävää pitkin on poissa käytöstä arviolta jouluviikon alkuun saakka. Muuten Rantakasarmin edustan reitit ovat palautuneet normaaleiksi, vaikka kivityöt alueella jatkuvatkin. Rantakasarmin alueen kunnostustyöt valmistuvat arvion mukaan jouluviikolla.

Joulukuun alussa aloitettu Suomenlinnan kirkon kaukolämpöputken uusiminen on edistynyt suunnitellusti. Työt ovat nyt edenneet kirkon piha-alueelle, eikä kirkon ympäri pääse kulkemaan. Sisäänkäynti kirkkoon on kuitenkin normaalisti käytössä. Kirkon alueen kaukolämpötöiden arvioidaan valmistuvan tammikuun puolenvälin jälkeen.

7.12.2020 Rantakasarmin holvikäytävä yhä poissa käytöstä

Rantakasarmin sisällä vesijohdon kunnostustyö on valmistunut. Kulkureitti Rantakasarmin läpi holvikäytävää pitkin on kuitenkin vielä poissa käytöstä jouluviikon alkuun saakka. Muuten kasarmin edustan reitit ovat palautuneet normaaleiksi, vaikka kivityöt alueella jatkuvat. 

Suomenlinnan kirkon kaukolämpöputken uusiminen aloitettiin joulukuun ensimmäisellä viikolla. Työt tehdään kulkureittien ulkopuolella nurmialueella ja käytössä on erikoismenetelmiä, jotta puistoalueella olevien suurten, arvokkaiden puiden juuristot eivät vaurioidu. Työt etenevät myös kirkon piha-alueelle. Tällöin kirkon ympäri ei pääse kulkemaan. Sisäänkäynti kirkkoon on kuitenkin käytössä normaalisti. Näiden kaukolämpötöiden arvioidaan valmistuvan tammikuun puolenvälin jälkeen.

Rantakasarmin alueen kunnostustyöt valmistuvat arvion mukaan jouluviikolla.

30.11.2020 Rantakasarmilla työt jatkuvat, kunnostustyöt kirkon alueella alkavat

Rantakasarmin holvikäytävän vesijohtojen ja viemärin kunnostustyöt jatkuvat maanantaina 30.11. alkavalla viikolla. Kiinteistön sisällä vesijohdon korjaustyöt ovat loppusuoralla. Kulkuyhteys holvikäytävän poikki on edelleen poissa käytöstä, näillä näkymin noin joulukuun puoleenväliin saakka. Kivityöt Rantakasarmin edustalla jatkuvat. Ajoreitit kasarmin edustalla palaavat kuitenkin lähes normaaleiksi 30.11. alkavalla viikolla.

Samalla viikolla aloitetaan myös Suomenlinnan kirkon kaukolämpöputken uusiminen. Uusi putki rakennetaan vanhan putken paikalle. Työt tehdään nurmialueella, eivätkä ne pääsääntöisesti aiheuta muutoksia kulkureitteihin. Kirkon alueen kunnostustyöt kestävät arviolta tammikuun puoleenväliin saakka. Työt etenevät myös kirkon piha-alueelle, jolloin kirkon ympäri ei pääse kulkemaan. Sisään kirkkoon pääsee kuitenkin normaalisti.

Rantakasarmin edustan ja sisätilojen sekä holvikäytävän kunnostus saadaan valmiiksi arviolta jouluviikon alkuun mennessä. 

23.11.2020 Rantakasarmin työt valmistumassa joulukuun alkupuolella

Kunnostustyöt Rantakasarmilla jatkuvat rakennuksen sisällä ja sen läpi kulkevassa holvikäytävässä. Sisällä kunnostetaan vesijohtoa ja holvikäytävässä vesijohtoja ja viemäriä. Työt vaativat useamman kaivannon avoinna olemista Rantakasarmin edustalla ja holvikäytävässä. Kulkureitti holvikäytävän lävitse on poikki näillä näkymin joulukuun ensimmäisen viikon loppuun saakka. 

Väliaikaiset reitit Rantakasarmin alueella ovat edellisiä viikkoja vastaavat. Jalankulku onnistuu kasarmin molempien päätyjen kautta. Ajoneuvoliikenne on ohjattu kulkemaan rakennuksen länsipään kautta. Poikkeusreitit ovat voimassa arviolta joulukuun ensimmäisen viikon loppuun saakka.

Kivityöt jatkuvat Rantakasarmin edustalla suunnitellusti, eivätkä estä ohikulkevaa liikennettä.

Rantakasarmin edustan ja sisätilojen sekä holvikäytävän kunnostus saadaan valmiiksi arviolta joulukuun ensimmäisellä viikolla.

13.11.2020 Kunnostustyöt Rantakasarmilla ja sen edustalla jatkuvat marraskuun loppuun saakka

Rantakasarmin ja sen edustan työmaalla jatketaan vesijohtojen ja viemärin kunnostusta maanantaina 16.11. alkavalla viikolla. Lisäksi Rantakasarmin sisätiloissa kunnostetaan vesijohtoa. Käynnissä oleva kunnostustyö vaatii useamman kaivannon avoinna olemista kasarmin edustalla ja rakennuksen läpi kulkevassa holvissa. Tästä syystä kulkureitti holvikäytävän läpi on poikki marraskuun loppuun saakka. 

Kävelyreitit kulkevat edelleen Rantakasarmin molempien päätyjen kautta. Ajoneuvot ohjataan kulkemaan länsipäädyn kautta, kuten jo parin viikon ajan. Nämä kulkureitit ovat voimassa marraskuun loppuun saakka.

Rantakasarmin edustan kivikourujen ja sen vierustan kenttäkiveyksen korjaustöissä on päästy kasarmin itäpäästä rakennuksen keskivaiheille saakka. Työt etenevät suunnitellusti. Kivityöt eivät estä ohikulkevaa liikennettä. Rantakasarmin edustan ja holvikäytävän töiden arvioitu valmistumisaika on joulukuun ensimmäisellä viikolla.

9.11.2020 Rantakasarmin holvikäytävän kautta ei vielä kulkua

Kunnostustyöt jatkuvat Rantakasarmin läpi kulkevassa holvikäytävässä, jossa kunnostetaan vanhoja vesijohtoja ja viemäriä. Holvikäytävän kautta ei pysty edelleenkään kulkemaan. Kulkureitti holvikäytävän läpi on poikki marraskuun loppuun saakka. Jalankulku Rantakasarmin molempien päätyjen kautta onnistuu kuitenkin normaalisti.  

Työt ovat edelleen käynnissä myös Rantakasarmin edustalla, minkä takia autoliikenne ohjataan kulkemaan Rantakasarmin länsipään kautta marraskuun loppuun saakka. 

Rantakasarmin edustalla kivityöt etenevät kohti länsipäätyä. Töihin kuuluu kivikourujen ja kasarmin vierustan kenttäkiveyksen korjausta. Työt eivät kuitenkaan estä ohikulkevaa liikennettä. 

Perjantaina 6.11. työmaan koneen- ja autonkuljettajat vierailivat Suomenlinnan koululla, jossa he keskustelivat alakoululaisten kanssa ja kertoivat heille turvallisesta liikkumisesta työmaan läheisyydessä. Koululaiset pääsivät myös tarkastelemaan läheltä työkoneita.  

Rantakasarmin edustan ja holvikäytävän töiden arvioitu valmistumisaika on joulukuun ensimmäisellä viikolla. Keväällä 2021 töitä jatketaan Rantakasarmin länsipäädyssä, jolloin töitä tehdään länsipäädyn aukiolla edeten kohti Pikku-Mustan siltaa.

2.11.2020 Työt siirtyvät Rantakasarmin holvikäytävään – jalankulku Rantakasarmin päätyjen kautta

Maanantaina 2.11. alkaneella viikolla Rantakasarmin alueen kunnostustyöt siirtyivät rakennuksen läpi kulkevaan holvikäytävään. Tämä aiheuttaa sen, että holvikäytävän läpi ei pysty kulkemaan marraskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Sen sijaan kävelyreitit kulkevat Rantakasarmin molempien päätyjen kautta. Holvikäytävässä kunnostetaan vanha viemäri ja vesijohtoja.

Työt ovat edelleen käynnissä myös Rantakasarmin edustalla, mistä syystä autoliikenne ohjataan kulkemaan kasarmin länsipään kautta marraskuun kahden ensimmäisen viikon ajan.

Yllä kartta Rantakasarmin uusista kulkureiteistä 2.11. Rantakasarmin edustan itäpäässä kivityöt jatkuvat. Töihin kuuluu kivikourujen ja kasarmin vierustan kenttäkiveyksen korjausta. Kivityöt eivät kuitenkaan estä ohikulkevaa liikennettä.

Rantakasarmin edustan ja holvikäytävän töiden arvioitu valmistumisaika on joulukuun ensimmäisellä viikolla. Keväällä 2021 töitä jatketaan Rantakasarmin länsipäädyssä, jolloin töitä tehdään länsipäädyn aukiolla edeten kohti Pikku-Mustan siltaa. 

23.10.2020 Rantakasarmin edustan kunnostustyöt jatkuvat – poikkeavat liikennejärjestelyt voimassa

Rantakasarmin länsipäässä tehtävät viemärien ja kaivojen kunnostukset jatkuvat. Työt etenevät lauttalaiturin päädystä vaiheittain kohti kasarmin itäpäätyä. Samalla uusitaan kulkureittien makadam-pintaa. Työmaan ohitse pääsee kaikkiin suuntiin kävellen. Ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan Rantakasarmin länsipään kautta. Nämä liikennejärjestelyt ovat voimassa arviolta kaksi viikkoa (26.10.- 9.11.2020.)

Maanantaina 26.10. alkavalla viikolla jatketaan myös Rantakasarmin edustan itäpään kivitöitä. Kivitöissä korjataan kivikouruja ja kasarmin vierustan kenttäkiveystä.

Rantakasarmin edustan reitin ja kunnallistekniikan kunnostamisen ensimmäisen vaiheen arvioitu valmistumisaika on joulukuun ensimmäisellä viikolla.

19.10.2020 Rantakasarmilla uusitaan reitin pinnoitetta ja korjataan kivikouruja sekä kenttäkiveystä

Työt Rantakasarmin länsipään edustalla jatkuivat 19.10. alkavalla viikolla reitin pinnoitteen uusimisella. Myös viemärilinjan kunnostaminen itäpään suuntaan jatkui. Viikkoa aiemmin aloitettu viemärikaivon vaihto on saatu valmiiksi. 

Työmaan ohi pääsee sujuvasti kävellen. Ajoneuvoliikenne kaupan suuntaan ohjataan tällä hetkellä kiertotietä rantareitin kautta. Liikennejärjestelyjä muutetaan kunnostuksen edetessä kohti Rantakasarmin edustan itäpäätyä. Nämä poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa kaksi viikkoa (43-44).

Samaan aikaan aloitetaan myös Rantakasarmin edustan itäpään kivityöt. Niiden myötä korjataan kivikouruja ja kasarmin vierustan kenttäkivetystä.

Rantakasarmin edustan raitin ja kunnallistekniikan kunnostamisen ensimmäisen vaiheen arvioitu valmistumisaika on marras-joulukuun vaihteessa.

12.10.2020 Rantakasarmilla kivitöitä ja viemärikaivon vaihto

Rantakasarmin itäpään kunnostustyöt saatiin viikon 41 aikana valmiiksi. Viikolla 42 aloitetaan kivityöt itäpäässä. Siellä korjataan kivikouruja ja kasarmin vierustan kenttäkivetystä.

Maanantaina 12.10. aloitetaan länsipäässä viemärikaivon vaihto, mikä aiheuttaa reittimuutoksia rantakasarmin edustalla. Jalkakulkuliikenne pääsee työmaan ohitse kaikkiin suuntiin. Ajoneuvoliikenne kaupalle ohjataan kiertoreitille rantaraitin ja huoltorannan kautta. Kaivon asennustöiden jälkeen kunnostus jatkuu idän suuntaan, jolloin ajoneuvoliikenne ohjataan kasarmin länsipään kautta.

Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa viikot 42-43. Rantakasarmin edustan raitin ja kunnallistekniikan kunnostustöiden ensimmäisen vaiheen arvioitu valmistumisaika on viikko 49.

6.10.2020: Rantakasarmin edustalla kunnostustöitä loka-marraskuussa

Rantakasarmin edustalla peruskorjataan lokakuun ja marraskuun aikana reittejä sekä uusitaan jätevesilinjoja ja -kaivoja. Töiden yhteydessä uusitaan Suomenlinnan reiteille tyypillistä makadam-pinnoitetta.

Työt koostuvat useista vaiheista ja ne aiheuttavat poikkeuksia kulkureitteihin. Kulloinkin voimassa olevat poikkeusreitit merkitään maastoon opastein. Töiden arvioidaan valmistuvan Rantakasarmin edustalla marraskuun lopussa 2020.

Sulje

Lisätiedot

Nimi:
Touko Leppänen

Otsikko:
Projektipäällikkö, reittien rakennuttaminen
Puhelinnumero:
040 186 3706
Sähköposti:
touko.leppanen@hel.fi

Nimi:
Sari Niinivirta-Mamonoff

Otsikko:
Projektipäällikkö, Piperin puiston rakennuttaminen
Puhelinnumero:
050 376 0636

Nimi:
Eila Hägg

Otsikko:
Rakennuspäällikkö, reitti- ja puistotyömaa: rakentaminen
Puhelinnumero:
050 072 7202
Sähköposti:
eila.hagg@hel.fi