Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat

Urakassa parannetaan Mustapuron tulvasuojausta ja peruskorjataan kaksi 1960-luvulla rakennettua Itäväylän siltaa. Töitä tehdään Itäväylällä kolmessa kohdassa samanaikaisesti.
Korjattava silta.

Mustapurolle rakennetaan uusi virtausreitti Itäväylän ali. Nykyisin Mustapuron pääuoma alittaa Itäväylän kahden rummun läpi Roihupellon ja Puotinharjun välillä. Näistä pienempi on erittäin huonokuntoinen. Myös Roihupellon suunnasta laskevan Mustapuron sivuhaaran rumpu on huonossa kunnossa. Huonokuntoiset kaksi rumpua korvataan yhdellä isolla virtauskanavalla. Lisäksi Itäväylän ja metroradan väliin rakennetaan kaksi Itäväylän suuntaista rumpua.

Tulviin varaudutaan myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin. Lisäksi Itäväylän eteläpuolelle rakennetaan tulvatasanne.

Peruskorjattavat kaksi siltaa ovat pohjoinen Roihupellon kohdalla sijaitseva ylikulkusilta ja eteläinen Siilitien ylittävä silta.

Urakka vaikuttaa liikenteeseen Itäväylällä

Sekä siltaremontit että Mustapuron urakka vähentävät ajokaistojen määrää Itäväylällä. Pohjoisen ylikulkusillan kohdalla jalankulkijat ja pyöräilijät joudutaan ajoittain ohjaamaan kiertotielle.

Mustapuron urakka tehdään neljässä vaiheessa. Urakka alkaa liikennejärjestelyillä ja kaivutöillä. Sen jälkeen tehdään paalutuksia, valetaan paalulaattoja sekä asennetaan elementtikaivoja, rumpuja ja virtauselementit paikoilleen uutta uomaa varten. Myös siltaremontit tehdään vaiheittain.

Urakka alkaa huhtikuussa 2022. Taimenen kutuaika huomioidaan Mustapuron urakan aikatauluissa.

Töitä tehdään pääasiassa päivisin lukuun ottamatta pohjoista ylikulkusiltaa, johon voi liittyä ilta- ja yötöitä.

Hanke tehdään yhteistyössä HSY:n kanssa.