Kasin katutyöt: Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun perusparannus

Kasin katutyöt on katuremontti joka ulottuu raitiolinja 8 reitillä Kallioon ja Töölöön. Tarkoitus on nopeuttaa raitiolinjan 8 kulkua. Katuremontin jälkeen kävely ja pyöräily on entistä turvallisempaa ja mukavampaa. Samalla uusitaan kadun alla kulkevat, jopa yli sata vuotta vanhat vesiputket ja muu kunnallistekniikka.

Katutyö on järkevää tehdä kolmella alueella samassa hankkeessa, jotta 8-ratikan kulku häiriintyy mahdollisimman lyhyen aikaa. Aloitusvaiheessa ratikat ja bussit kulkevat kuitenkin normaalisti.

Hanke alkoi 11.1.2021 ja valmistuu kesäkuussa 2023.
Kasin katutöiden työalueet.

Ratikan kulku nopeutuu, kaduilla mukavampi liikkua

Hankkeen valmistumisen jälkeen vuonna 2023 liikenne sujuu kuten ennenkin, eli kaduilla pääsee kulkemaan joukkoliikenteellä, autolla, pyörällä tai kävellen. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden on mukavampaa ja turvallisempaa kulkea yksisuuntaisten pyöräteiden ansiosta.

Raitolinja 8 on tärkeä poikittaislinja itäisen ja läntisen kantakaupungin välillä ilman käyntiä keskustassa. Raitioliikenne nopeutuu, kun pysäkkien paikkoja optimoidaan ja joillakin osuuksilla raitiotie erotetaan autokaistoista. Katutyön yhteydessä korjataan ratikankulkua hidastavia kohtia, mikä tekee 8 ratikan kulusta nopeampaa ja luotettavampaa kuin nyt.

Autolla pääsee kulkemaan kuten tälläkin hetkellä. Pysäköintipaikkoja on otettu jonkin verran pois tai siirretty toisaalle. Ajokaistojen määrä pysyy suurin piirtein samana kuin nykyisin.

Katupuita uusitaan ja niiden määrä säilyy suunnilleen samana kuin nyt.

Maanalaiset putket kuntoon

Samalla uusitaan laajasti kadun alla olevaa kunnallistekniikka kuten jopa satavuotiaita vesi- ja viemäriputkia. Suuri osa maan alla tapahtuvasta työstä jää näkymättömiin, kun uusi katu on valmis. Työn tulos näkyy vuosikymmenten ajan, kun esimerkiksi puhdas vesi tulee ja likainen poistuu asianmukaisesti. 

Työaluekartat

Caloniuksenkadun työalue.

Runeberginkadun työalue.

Helsinginkadun työalue.

Yritys- ja asukasinfojen materiaaleja

Usein kysyttyä

a) Mitä Kasin katutöissä tehdään?
b) Miksi katutyö tehdään? Mikä on jatkossa paremmin?
c) Missä töitä tehdään?
d) Kuinka kauan työ kestää?
e) Mitä Kasin katutöiden urakka maksaa?
f) Koska työt alkavat milläkin kadulla?
g) Kuka katuremontin tekee?
h) Voiko taloyhtiö tehdä omaa remonttia katutyömaan aikana?
i) Miksi katupuita istutetaan niin vähän?
j) Mitä Töölönkadulla tullaan tekemään ja milloin?

a) Mitä Kasin katutöissä tehdään?

Caloniuksen-, Runebergin- ja Helsinginkadun katuhankkeessa rakennetaan uusia yksisuuntaisia pyöräteitä, jalkakäytäviä ja parannetaan raitioliikenteen sujuvuutta. Samalla uusitaan laajasti kadun alla olevaa kunnallistekniikkaa, kuten kaapeleita sekä vesi- ja viemäriputkia.  

Katutyö tehdään kolmella erillisellä urakka-alueella samassa hankkeessa, jotta raitiovaunulinjan 8 kulku häiriintyy mahdollisimman lyhyen aikaa.

b) Miksi katutyö tehdään? Mikä on jatkossa paremmin?

Kaupungin strategiana on edistää kestävää liikkumista eli lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Näitä asioita edistetään myös Kasin katutöillä. Esimerkiksi yksisuuntaiset pyörätiet edistävät jatkossa sekä kävelijöiden että pyöräilijöiden sujuvaa ja turvallista kulkua.

Raitolinja 8 kulku nopeutuu parilla minuutilla ja se pysyy varmemmin aikataulussa, kun pysäkkien paikat optimoidaan, liikennejärjestelyjä uusitaan ja joillakin osuuksilla raitiotie erotetaan ajokaistoista. 

Urakassa uusitaan laajasti myös katujen alla olevaa kunnallistekniikkaa, kuten jopa satavuotiaita vesi- ja viemäriputkia. Esimerkiksi helsinginkadun kunnallistekniikka uusitaan koko kadun mitalta. Uudet vesiputket vähentävät putkirikkojen riskiä. Uusien sadevesiviemäreiden ansiosta sadevesi ei jatkossa sekoitu muuhun viemäriveteen ja aiheuta mereen puhdistamattomina päätyviä ylivuotoja.

c) Missä töitä tehdään?

Työmaa ulottuu seuraaville alueille:  

Caloniuksenkatu välillä Mechelininkatu – Runeberginkatu
Runeberginkatu välillä Töölöntori – Mannerheimintie
Ruusulankatu välillä Runeberginkatu – Sibeliuksenkatu
Töölönkatu välillä Runeberginkatu – Töölönkatu 23
Helsinginkatu välillä Sturenkatu – Helsinginkatu 23
Läntinen Brahenkatu
Kaarlenkatu välillä Helsinginkatu – Kaarlenkatu 5

d) Kuinka kauan työ kestää?

Tavoite on, että katu on valmis alkuvuonna 2023. Työ kestää kauan, koska kadun alla uusitaan kilometreittäin vesijohtoja ja viemäreitä sekä monenlaisia kaapeleita. Kaikkia maan alla olevia putkia, johtoja ja kallioita ei tiedetä ennalta, joten työn kulkuun voi tulla ennalta arvaamattomia hidasteita. Siksi aikataulut ovat valitettavasti epävarmoja.

e) Mitä Kasin katutöiden urakka maksaa?

Urakan tavoitebudjetti on 14,2 miljoonaa euroa.

f) Milloin työt alkavat milläkin kadulla?

11.1.2021 työt alkoivat kolmessa kohdassa:
Caloniuksenkatu: Caloniuksenkatu 2
Kaarlenkatu: Kaarlenkatu 13
Helsinginkatu: Brahenkentän eteläpuoli

Seuraavat aikataulut ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.

Maaliskuun alku 2021 Runeberginkatu: Mannerheimintien pää
Syksy 2021 Ruusulankatu (vesihuollon saneeraus)
Loppuvuosi 2021 Töölönkatu – Töölöntori väli

g) Kuka katuremontin tekee?

Urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Päätilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

h) Voiko taloyhtiö tehdä omaa remonttia katutyömaan aikana?

Isännöitsijän täytyy olla yhteydessä urakoitsijaan. Taloremontit on käsiteltävä ja keskusteltava tapauskohtaisesti, sillä taloyhtiön sijainti, remontin laatu ja ajankohta vaikuttavat siihen, voiko sen toteuttaa Kasin katutyömaan aikana.

i) Miksi katupuita istutetaan niin vähän?

Lukumäärät ovat valitettavan pieniä, koska puut tarvitsevat maanalaista tilaa noin 20 m3/puu. Ahtaassa katutilassa ei kunnallistekniikan johtojen vaatiman tilan jälkeen ole valitettavasti juuri tilaa puille.

j) Mitä Töölönkadulla tullaan tekemään ja milloin?

Töölönkatu on kahden työalueen rajalla, joten aikataulua on vaikea sanoa kovin tarkasti. Joka tapauksessa tiedetään, että Runeberginkadun ja Töölönkadun risteys on aluetta, jossa putket vaihdetaan ja kadun pintakerrokset uusitaan täysin.

Töölönkadulla työt ovat "kevyemmät", sillä siellä ei kaiveta yhtä syvälle. Sen sijaan kadun pintakerros uusitaan.

Arvio töiden aikataulusta Runeberginkadun ja Töölönkadun risteyksessä on se loppuvuosi eli kesä-syksy 2021.

a) Mikä on päivittäinen työaika?
b) Työskennelläänkö joskus öisin?
c) Tuleeko meluavaa työtä? Milloin?
d) Tuleeko tärinää? Milloin?
e) Tuleeko sähkökatkoja? Milloin?
f) Tuleeko vesikatkoja? Milloin?

a) Mikä on päivittäinen työaika?

Pääsääntöinen työaika on ma–pe klo 7–22 sekä la–su klo 8–18. Ratatöitä tehdään myös yöaikaan. Myös muiden töiden osalta yötyöt ovat mahdollisia. Yötöiden syynä on raitioliikenteen liikennekatkojen ja energiaverkkojen katkojen minimointi Päivittäinen työaika voi vaihdella seitsemänä päivänä viikossa klo 7–22 välillä.

b)Työskennelläänkö joskus öisin?

Ajoittain työskennellään myös öisin. Ratatöiden osalta töitä tehdään yöaikaan. Myös muiden töiden osalta yötyöt ovat mahdollisia. Yötöiden syynä on, että raitioliikenteen liikennekatkot ja  energiaverkkojen katkot joudutaan minimoimaan. Yötöistä tiedotetaan etukäteen.

c) Tuleeko meluavaa työtä? Milloin?

Työstä tulee melua. Käytännössä kaikesta työstä syntyy jonkinlaista ääntä. Erityisen meluavaa ovat kallion irrotus, ratojen purku (betonin rikkominen). Näitä syntyy ajoittain eri työvaiheiden aikana.

d) Tuleeko tärinää? Milloin?

Työstä tulee tärinää. Erityisen meluavaa ovat kallion irrotus, ratojen purku (betonin rikkominen). Näitä syntyy ajoittain työvaiheiden aikana. Kiinteistöt katselmoidaan ennen töiden aloitusta. Jokaiselle kiinteistölle asetetaan tärinärajat rakenteiden mukaisesti.

e) Tuleeko sähkökatkoja? Milloin?

Sähkökatkoja tulee verkkojen liitostöiden aikana. Niistä tiedotetaan etukäteen (Helen Sähköverkko Oy). Sähkökatkoja tulee pääasiassa alueen rakentamisen loppuvaiheessa. Näiden lisäksi voidaan joutua tekemään työaikaisia siirtoja, joihin liittyy katkoja.

f) Tuleeko vesikatkoja? Milloin? 

Vesikatkoja tulee vesihuoltoverkoston liitostöiden yhteydessä. Vesikatkoista tiedottaa HSY yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Suunniteltuja katkoja tulee talokohtaisesti katuremontista johtuen vain muutamia koko remontin aikana. Niiden kesto on muutamia tunteja. Tällaisista katkoista tiedotetaan 2–5 arkipäivää etukäteen.

Tiedotus tapahtuu tiedotteilla, jotka laitetaan vähintään kerrostalojen rappujen alaoviin ja kivijalkakauppojen ulko-oviin sekä toimitetaan sähköisesti. Korjattava vesihuoltoverkko on vanha ja huonokuntoinen, joten mahdollisuuksien mukaan kannattaa varata vettä sekä siirtää arvotavarat kellaritiloista, kun lähialueella työskennellään.

Suunnitelluista vesikatkoista on mahdollista saada myös HSY:ltä tekstiviesti — lue lisää tästä palvelusta HSY:n sivuilta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Myös odottamattomat putkirikot ovat mahdollisia. Näistä on julkaistu perusohjeita asukkaille. Kun vesi odottamatta katkeaa, niin paras ajankohtainen info löytyy aina HSY:n sivuilta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ohje asukkaille putkirikosta

a) Pääseekö kadun varren liikkeisiin työmaiden aikana?
b) Tuleeko ruuhkia?
c) Millaisia muutoksia ratikkalinjoihin tulee? Alkaako bussi 8x kulkea taas jossain vaiheessa?

Ainakin alkuvaiheessa kaikilla kolmella urakka-alueella pääsee kulkemaan kaikilla kulkumuodoilla. Alkuvaiheessa myös raitiovaunut kulkevat normaalisti.

a) Pääseekö kadun varren liikkeisiin työmaiden aikana?

Kaikilla kaduilla pääsee kävellen kaikkiin rakennuksiin työn eri vaiheissa. Jos kaivanto on ajoportin tai rapun kohdalla, ne pidetään auki ajosiltojen avulla. Näin ollen tavarakuljetusten pitäisi toimia normaaliin tapaan.

b) Tuleeko ruuhkia?

Työmaiden aikana voi esiintyä ruuhkia ainakin Töölön läpiajokaduilla eli Mechelinin-, Caloniuksen-, Runebergin- ja Topeliuksenkaduilla, Mannerheimintiellä sekä Kalliossa Helsinginkadulla. 
 

c) Millaisia muutoksia ratikkalinjoihin tulee? Alkaako bussi 8x kulkea taas jossain vaiheessa?

Työt vaikuttavat merkittävästi ratikkaliikenteeseen 17.5.2021 lähtien. Ensimmäisessä vaiheessa työt vaikuttavat raitioliikenteeseen Kaarlenkadun ja Helsinginkadun risteyksessä. Oopperalta ei pääse ratikalla suoraan Sörnäisiin ja Kallio sekä Aleksis Kiven katu jäävät vaille raitioliikennettä.    

Muutoksia on tulossa runsaasti muitakin. Bussi 8x palaa liikenteeseen heinäkuussa. Voit lukea muutoksista tarkemmin 4.2.2021 julkaistusta HSL:n tiedotteesta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuonna 2022 joukkoliikenteeseen vaikuttavat työt siirtyvät Helsinginkadun länsipuolelle, jolloin raitiolinja 8 ei voi liikennöidä Töölössä. Tuolloinkin puuttuvaa osuutta liikennöidään korvaavalla bussilla. Tämän tarkempi suunnittelu kuitenkin tapahtuu vasta töiden edetessä.

HSL tiedottaa kaikista muutoksista hyvissä ajoin ennen niiden alkua.

a) Vaikuttaako katuremontti Brahenkentän toimintaan?
b) Mitä tapahtuu ravintoloiden terasseille?
c) Valmis Helsinginkatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?

a) Vaikuttaako katuremontti Brahenkentän toimintaan?

Tässä vaiheessa tiedossa ei ole vaikutuksia.

b) Mitä tapahtuu ravintoloiden terasseille?

Selvitellään tapauskohtaisesti. Katutyö ei ala joka paikassa samaan aikaan.

c) Valmis Helsinginkatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?

Pyöräliikenne kulkee koko Helsinginkadun pituudelta yksisuuntaisilla pyöräteillä eli pyöräily on sujuvampaa ja turvallisempaa. Pyöräväylistä tulee selkeitä. Läntisellä Brahenkadulla Brahenkentän puoleinen pyörätie muuttuu yksisuuntaiseksi pohjoiseen päin. Etelään päin pyöräliikenne kulkee ajoradalla. 

Kävelijöiden kannalta kadut ovat miellyttävämpiä kuin aiemmin, sillä yksisuuntaisten pyöräteiden ansioista jalkakäytävät on varattu selkeästi vain kävelijöille. Kulkeminen on selkeämpää erityisesti Helsingin urheilutalon kohdalla. Yksi suojatie poistuu Läntiseltä Brahenkadulta. 

Raitioliikenne on sujuvampaa. Helsinginkadulla ratikkakiskoja suoristetaan ja siten helpotetaan ratikoiden kääntymistä Läntisen Brahenkadun ja Kaarlenkadun mutkissa. Ratikoille rakennetaan oma korotettu kaista Sturenkadulta Kirstinkadulle. Ratikoiden kulku nopeutuu, kun ne kulkevat eri kohdassa kuin autoliikenne. 

Ratikkapysäkkien paikat muuttuvat Helsinginkadulla. Kallion urheilukentän edustalle tulee uusi pysäkki. Urheilutalon kohdalla oleva pysäkki poistuu, samoin Castreninkadun risteyksen pysäkki Kaarlenkadulla.

Autolla ja muilla moottoriajoneuvoilla pääsee liikkumaan kuten tälläkin hetkellä. Suurin muutos autoliikenteen kannalta on se, että korotetun raitiotiekaistan yli ei pääse ajamaan tonteille. Helsinginkadun ja Sturenkadun risteyksen lähelle tulee ajoneuvojen ylitys-/kääntöpaikka, jotta erityisesti Helsinginkatua idästä saapuvat pääsevät ajamaan Helsinginkadun etelänpuoleisille tonteille Helsinginkatu 44:n ja Kirstinkadun välillä. Ilman ylityspaikkaa autoilijat joutuisivat käymään kääntymässä pääradan länsipuolella. 

Pysäköintipaikkojen määrä vähenee 42 kappaletta, kun vanhoja poistuu 54 ja uusia tehdään 12. Raitiovaunukaistan korottaminen edellyttää 43 pysäköintipaikan poistamista Helsinginkadulta Kirstinkadun ja Sturenkadun väliltä. Pysäkkijärjestelyt edellyttävät 3 autopaikan poistamista Kaarlenkadun ja Läntisen Brahenkadun väliltä. Lisäksi 3 autopaikkaa muutetaan pyöräpysäköintikäyttöön. Muut pyöräliikenteen järjestelyt edellyttävät 5 paikan poistamista. Uusia pysäköintipaikkoja saadaan poistettavien välisuojateiden ja pysäkkien tilalle.  

a) Miten katutyö vaikuttaa Töölöntorin elämään?
b) Tuleeko Töölöön korvaavia parkkipaikkoja nyt poistuvien tilalle?
c) Valmis Runeberginkatukatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?
d) Valmis Caloniuksenkatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?
e) Valmis Ruusulankatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?

a)Miten katutyö vaikuttaa Töölöntorin elämään?

Kasin katutöiden johtosiirrot ulottuvat hieman Töölöntorin puolelle. Vuonna 2021 torille tehdään pieniä rakennustöitä. Pintarakenteiden muutoksia ei ole suunnitteilla.

Omana projektinaan kaupunki suunnittelee ilmeen kohennusta Töölöntorille. Asiasta järjestettiin suunnittelukilpailu (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Pääosa näistä töistä tulee ajankohtaiseksi vasta vuoden 2022 jälkeen, sillä kilpailun voittajaehdotuksen toteutus vaatii suunnitelman työstämistä.

b)Tuleeko Töölöön korvaavia parkkipaikkoja nyt poistuvien tilalle?

Maanpäällisiä paikkoja ei tule. Sen sijaan Töölönkadulle on valmistunut  pysäköintihalli  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)vuonna 2018. Kaavoittajan ajatus on, että autoilijat siirtyvät käyttämään hallissa olevia paikkoja.

c)Valmis Runeberginkatukatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?

Pyöräilijät polkevat yksisuuntaisilla pyöräteillä. Kuitenkin Runeberginkatu saa Töölöntorin ja Caloniuksenkadun välille yksisuuntaiset pyörätiet vasta Länsi-Helsingin raitiotien rakentamisen yhteydessä 2020-luvun lopussa.

Kävelijöiden kannalta Runeberginkatu on aiempaa miellyttävämpi kulkea, sillä yksisuuntaisten pyöräteiden ansioista jalkakäytävät on varattu selkeästi vain kävelijöille.

Raitiovaunut kulkevat nykyiseen tapaan Runeberginkadulla. Myös ratikkapysäkit jäävät entisille paikoilleen. Bussipysäkeistä toinen jää paikoilleen, toinen siirtyy hieman.

Autoilijoiden kannalta suurin muutos on toisen kaistan poistuminen Runeberginkatu 46 edustalta Töölöntorin suuntaan. Runeberginkatu 67 kohdalla toinen ryhmityskaista Helsinginkadun suuntaan lyhennetään tilan puutteen vuoksi. Muutoin kaistajärjestelyt säilyvät nykyisellään. 

Asukas- ja asiointipysäköintipaikkoja poistuu 22 kappaletta. Osa paikoista varataan asiointia ja lastausta varten kauppojen aukiolonaikaan.

Katupuita uusitaan. Runeberginkadun pohjoispuolen huonokuntoinen lehmusrivistö uusitaan Mannerheimintien risteyksen kupeessa. Runeberginkadulta poistetaan neljä myös puuta pyöräkaistan rakentamisen vuoksi.

d)Valmis Caloniuksenkatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?

Pyöräilijät polkevat yksisuuntaisilla pyöräteillä.

Kävelijöiden kannalta katua on aiempaa miellyttävämpi kulkea, sillä yksisuuntaisten pyöräteiden ansioista jalkakäytävät on varattu selkeästi kävelijöille.

Raitiovaunuille rakennetaan korotettu kaista Runeberginkadun suuntaan. Kadun pohjoisreunalla autot ja ratikat jakavat saman kaistan kuten nykyisinkin.

Auto- ja muu moottoriajoneuvoliikenne sujuu kuten nykyään. Kaistat asvaltoidaan melun vähentämiseksi.  

Pysäköintipaikkoja häviää 38 kappaletta kadun eteläreunasta. 21 paikkaa jää pohjoisreunalle, osa niistä on poissa käytöstä ruuhka-aikoina. Runeberginkadun päässä kadun eteläreunalla on päivittäistavarakaupan lastaus- ja purkupaikka.  

Katupuita säilyy itäpäässä neljä kappaletta. Yksi puu poistetaan ja kaksi uutta istutetaan.  

e)Valmis Ruusulankatu: Miten kuljetaan? Mikä on muuttunut?

Ruusulankadun kunnallistekniikka on järkevä uusia Runeberginkadun yhteydessä. Kadun liikennejärjestelyt eivät muutu. Pyöräilijät polkevat edelleen ajoradoilla.

a) Kuka vastaa katolta tippuvasta lumesta?
c) Kuka vastaa katujen talvihoidosta työmaan aikana?

a) Kuka vastaa katolta tippuvasta lumesta?

Jalkakäytävän kaventuminen katutöistä johtuen ei vähennä taloyhtiön vastuuta katolta putoavista lumista. Mikäli lumenputoamisvaara on ilmeinen, tulee taloyhtiön välittömästi estää kulku vaara-alueelle. Kapealla jalkakäytävällä tämä voi tarkoittaa koko jalkakäytävän sulkemista, kunnes lumi ja jää on saatu hallitusti pudotettua.

Myös työmaa-alueella työskentelevien turvallisuus on huomioitava tällaisessa tilanteessa. Lumenpudotus tuleekin koordinoida työmaan yhdyshenkilön kanssa, jotta vaaratilanteilta vältytään.

c)Kuka vastaa katujen talvihoidosta työmaan aikana?

Kallio ja Caloniuksenkatu
Tavallisesti Kalliossa ja Caloniuksenkadulla taloyhtiöt tekevät jalkakäytävien lumityöt ja hiekoituksen. Kaupunki puolestaan auraa ja suolaa tai hiekoittaa pyörätiet ja ajoradat. Näin ollen jalkakäytävien hoidosta pitää kysyä taloyhtiöltä ja kaupungilta ajoradan hoidosta.

Tämä normaali käytäntö jatkuu myös Kasin katutöiden aikaan niin kauan, kunnes suljettu työmaa-alue laajenee kiinteistön kohdalle.  Tuolloin urakoitsija hoitaa jalkakäytävän.  Ajorata on tuolloinkin kaupungin hoidossa niin pitkään kuin se työmaan puolesta on mahdollista. 

Runeberginkatu ja Ruusulankatu
Runeberginkadun työalueen kohdalla Töölöntorista pohjoiseen kaupunki huolehtii myös jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Jos haluat lukea lumitöiden vastuunjakoasioista tarkemmin, niin kartta ja tietoa löytyy sivulta hel.fi/lumi

Kasin katutöissä talvihoito tehdään eri tavalla kuin yleensä. Urakoitsija vastaa tavallisesti työmaa-alueen talvikunnossapidosta. Kasia tehdään kuitenkin kolmella erillisellä alueella, joista osassa työ alkaa vasta vuonna 2022, joten nyt on sovittu poikkeuskäytännöstä.