Hyppää pääsisältöön

Ilmalan raitiotie

Linjan 9 raitiotie saa jatkoa Pasilankadulta Ilmalantorille. Samalla uusitaan Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa.
Uudet raitiovaunukiskot Ilmalantorilla.

Ilmalaan rakennetaan jatkoa 9-linjan raitiotielle Pasilankadulta Ilmalantorille. Samalla uusitaan Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa, kuten vesiputkia, viemäreitä ja kaapeleita.

Ratikoiden päätepysäkit tulevat olemaan uudella Ilmalantorilla, joka rakennetaan Ilmalan aseman viereen. Torin länsi-, pohjois- ja osin itäpuolelle rakennetaan myös uusia toimitilarakennuksia.

Usein kysytyt kysymykset

Yleistä

Urakassa rakennetaan raitiotielinja Pasilankadulta Ilmalantorille. Kiskojen lisäksi rakennetaan muun muassa ratikkapysäkit ja raitiovaunun tarvitsema tekniikka.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä uusitaan Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa, kuten vesiputkia, viemäreitä ja kaapeleita.

Katupinnat ja rakenteet uusitaan. Liikkumisesta tulee viihtyisämpää ja turvallisempaa, sillä Radiokadulle rakennetaan vain kävelylle varatut jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Pysäköintipaikkoja tulee edelleen Radiokadun varteen, vaikka ne joudutaan poistamaan katutyön ajaksi.

Radiokadulle ja Pasilankadulle istutetaan uusia katupuita ja muita istutuksia.

Ensisijainen syy on raitiotien jatkaminen Ilmalantorille. Koko Pasilan alue kehittyy nopeasti. Myös Länsi-Pasilaan tulee uutta toimitilarakentamista ja yrityksiä. Sen lisäksi myös asuinrakentamista on tulossa lisää ja alueen asukasmäärä kasvaa. Helsinki haluaa edistää kestäviä liikkumismuotoja, minkä vuoksi julkista liikennettä halutaan siirtää raiteille. Lisäksi autoliikenne tulisi helposti ruuhkautumaan kulkijamäärien kasvaessa nopeasti.

Työ valmistuu vuonna 2022.

Liikenne ja kulkeminen työmaa-aikana

Työmaalla pääsee kulkemaan kaikilla liikkumismuodoilla, mutta työn aikana liikennejärjestelyt muuttuvat. Lisäksi talorakennustyömaat vaikuttavat liikennejärjestelyihin.

Bussilinjojen muutoksista tiedottaa HSL .

Bussipysäkkien paikkoja joudutaan siirtämään työmaan eri vaiheissa.

Bussipysäkit sijoitetaan mahdollisimman lähelle nykyisiä tai lopullisia pysäkkien paikkoja. Töiden edetessä paikkoja joudutaan muuttamaan.

Kävely- ja pyöräilyreitit ovat pääsääntöisesti yhdistettyjä.

Kyllä, ajoittain. Tosin ajokaistojen määrä pysyy ennallaan.

Myös Veturitien sillan ja Ratapihakortteleiden katutyömaa vaikuttaa osaltaan liikkumiseen alueella.

Suurin osa Radiokadun varressa olevista pysäköintipaikoista poistuu työmaan vuoksi.

Muut työmaata koskevat asiat

Katutyö alkaa Pasilankadulla ja Radiokadulla muuttaen liikennejärjestelyjä 20. heinäkuuta 2020 alkavalla viikolla. Samalla viikolla aloitetaan puidenkaato tulevan Ilmalantorin kohdalla olevasta jyrkästä rinteestä Ilmalan aseman lähellä.

Työt tehdään pääasiassa arkisin klo 7–18. Poikkeustilanteessa työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Poikkeusaikaan tehtävistä töistä kerrotaan etukäteen.

Kyllä. Vesi- ja sähkökatkoista tiedotetaan etukäteen rappukäytäviin jaettavilla tiedotteilla. Katkot ovat lyhytkestoisia.

Hanke maksaa noin 14 miljoonaa euroa.

Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Työn tilaaja on Helsingin kaupunki. Lisäksi hankkeessa on mukana YKT-osapuolia.

Isännöitsijän täytyy olla yhteydessä urakoitsijaan. Taloremontit on käsiteltävä ja keskusteltava tapauskohtaisesti, sillä taloyhtiön sijainti, remontin laatu ja remontin ajankohta vaikuttavat siihen, voiko sen toteuttaa katutyömaan aikana.

Uudistusremontin lopputulos

Paremmat julkisen liikenteen yhteydet, sillä 9-linja kulkee Ilmalantorilta saakka.

Liikkuminen alueella on turvallisempaa, sillä Radiokadulle rakennetaan vain kävelylle varatut jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Pysäköintipaikkoja palautuu kadun varteen, vaikka ne joudutaan poistamaan katutyön ajaksi.

Ratikkayhteyksen paraneminen vähentää tarvetta käyttää autoa.

Radiokadulle rakennetaan yksi pysäkkipari Hannanportin ja Uutiskadun väliin. Pysäkillä pysähtyvät sekä raitiovaunut että linja-autot. Edellinen pysäkki sijaitsee Pasilankadulla Halkopiipunkallion kohdalla ja sitä seuraava pysäkki raitiovaunuille tulevalla Ilmalantorilla ja linja-autoille Ilmalankadun alussa.

Pysäköintipaikkojen määrä ei muutu oleellisesti, mutta pysäköinti tullaan osoittamaan maksulliseksi ma-pe 9-21, maksimissaan neljän tunnin kertapysäköinnillä.

Kyllä. Kadulle istutetaan jälleen puita ja muita istutuksia.

Raitiovaunuliikenne remontin jälkeen

Kakkonen kulkee nykyiseen tapaan Länsi-Pasilan lenkin arviolta vuoteen 2024. Länsi-Pasilan lenkki jää käyttöön myös tämän jälkeen, ja sitä pitkin kulkee uusi linja 13 eli Kalasatama-Pasila -ratikka.

Länsi-Pasilan lenkki jää käyttöön, ja sen rinnalle tulee myös suorempi yhteys. 9-linja kulkee tulevaisuudessa Ilmalantorilta Radiokatua pitkin suoraan Pasilankadulle ja Pasilansillalle. Myös Länsi-Pasilan lenkki jää käyttöön ja sitä pitkin kulkee uusi linja 13 eli Kalasatama-Pasila -ratikka.

2022 Ilmalan raitiotie valmistuu ja 9-ratikka alkaa kulkea sitä pitkin. 2024 Linjat 7 ja 13 eli Pasila-Kalasatama ratikka kulkevat Länsi-Pasilan lenkkiä.

Lisätietoa Pasilan ja Kalasataman välisestä ratikasta saa verkkosivulta kalasatamastapasilaan.fi .