Hyppää pääsisältöön

Päiväkoti Tuorinniemi

päiväkoti Tuorinniemi

Päiväkoti Tuorinniemi on Herttoniemen rannalla sijaitseva 193 paikkainen päiväkoti. Tällä hetkellä päiväkodissa on 12 lapsiryhmää. Lapset ovat iältään 10kk-6 vuotiaita ja päiväkodissa on varhaiskasvatuksen lisäksi esiopetusta sekä päiväkoti kuuluu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Päiväkotirakennuksessa on kolme päätyä: Horisontti, Majakka ja Kaislikko. Näitä päätyjä kutsumme KOTIALUEIKSI. Päiväkodin oppimisympäristöä kotialueilla muokataan lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden mukaan, yhdessä heidän kanssaan. Lapset ovat aktiivisia toimijoita ja heidän osallisuuttaan oman toiminnan valintoihin tuetaan ja siihen kannustetaan.​

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri mahdollistaa lapselle turvallisen olon kasvaa ja kehittyä. Henkilöstö luo rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin omalla käytöksellään toimien samalla mallina lapsille. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan yrittämään ja kokeilemaan uusia asioita. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden, kiinnostuksen kohteiden, toiveiden ja tuentarpeen huomioimisen. Meille on tärkeää, että jokaisella lapsella on kavereita. Avuliaisuus ja ystävällisyys ja jokaisen mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä on Tuorinniemessä tärkeää. ​

Henkilöstöllä on herkkyyttä lasten aloitteille ja niiden kuulemiselle. Henkilöstö tiedostaa lämpimän vuorovaikutuksen ja tasa-arvoisen kohtaamisen merkityksen. Henkilöstön tavoitteena on kohdata lapsi toiminnassa päivittäin hetkeen pysähtyen ja lasta kuunnellen.
Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus huomioidaan päiväkodin arjessa. Kulttuureihin kuuluvista juhlista ja perinteistä keskustellaan lasten ja perheiden kanssa. Arvostetaan toisiamme yksilöinä. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. Lasten suomenkielen kehitystä tuetaan mm. kuvien, tukiviittomien, laulujen, lorujen ja leikkien avulla.​

Kannustamme vahvuuksien tunnistamiseen, niiden hyödyntämiseen sekä oppimisen prosesseissa mahdollistetaan lapsille onnistumisen kokemuksia. Vuorovaikutusilmapiirillä on merkitystä osallistumisen ja vaikuttamisen aktiivisuuteen. Turvallisessa ja sallivassa ilmapiirissä lapsi uskaltaa kokeilla, ottaa osaa, sanoa mielipiteensä ja toimia rohkeasti.

Päiväkodin johtaja: Mirka Raekoski
+358931056509
+358503041593
mirka.raekoski@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja: Anna Partanen
+358931044144
anna.h.partanen@hel.fi

Sijainti

Agnetankuja 4 00810 Helsinki

Reitti pääsisäänkäynnille

  • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
  • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

  • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
  • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

  • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
  • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
  • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
  • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
Sulje