Lisähaku Nuorten suuntaan

Lisähaku Nuorten suuntaan on 1. - 30.9.2023.

Konepajan aikuislukion Nuorten suunta -ryhmässä opiskelee 16-18-vuotiaita oppivelvollisia nuoria, joiden tavoitteena on suorittaa puuttuvat peruskouluopinnot loppuun aikuisten perusopetuksen puolella.

Lisäksi Nuorten suunta -ryhmässä tarjotaan suomen kielen opetusta oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat jo suorittaneet peruskoulun muualla kuin Suomessa.

Lisätietoja opinnoista saa opinto-ohjaaja Maria Lyralta.