Sosiaalityöntekijä, Idän asiakasohjaus

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Arviointitoiminta

Sinä sosiaalityön asiantuntija, joka etsit paikkaasi ikääntyneiden palvelujen ytimestä! Haemme sosiaalityöntekijää avoinna olevaan virkaan Arviointitoiminnan idän asiakasohjaukseen (os. Kivikonkaari 21) 18.7.2024 alkaen. Tässä on tilaisuus tehdä tulevaisuuden työtä ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tehtävänämme on helsinkiläisten ikääntyneiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun -periaatteen mukaisesti. Asiakkaidemme asioissa teemme moniammatillista yhteistyötä mm. kotihoidon palvelun tuottajien, kriisiosaston, kuntouttavan arviointiyksikön, gerontologisen sosiaalityön yksikön ja sairaaloiden kanssa.

Nyt haussa olevan sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat lähtökohtaisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelman tekemiseen sekä päätöksentekoon. Työtehtäviisi sisältyy myös sosiaalihuoltolain mukaisena omatyöntekijänä toimimista, sekä kiireellinen sosiaalihuollon tarpeen arviointi virka-aikana, sovituin vastuuvuoroin. Ammatillisen erityisosaamisesi kautta olet avainasemassa tunnistamassa yksikköön ohjautuvia, erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita ja ohjaamassa heitä mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijänä toimit moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu lisäksesi sosiaalityöntekijöitä, asiakasohjaajia, asiakkuusvastaavia sekä asiakkuuspäällikkö. Lisäksi saat ammatillista tukea johtavalta sosiaalityöntekijältä, joka toimii ammatillisena esihenkilönäsi. Ammatillista tukea saat myös muilta alueellisissa asiakasohjausyksiköissä työskenteleviltä sosiaalityöntekijöiltä, joita tapaat säännöllisesti.

Tarjoamme sinulle ammattitaitoisen ja kehittämismyönteisen työyhteisön, jossa arvostetaan sosiaalityön asiantuntijuutta, laadukkaan perehdytyksen, monialaisen työympäristön, vahvan ammatillisen tuen rakenteen, mahdollisuuden etätyöhön työtilanteen mukaan, hyvät mahdollisuudet oman työn suunnitteluun ja organisointiin ja tarvittaessa käytössäsi on myös juridisen tuen konsultaatiomahdollisuus.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi laajat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä hyvät loma-, työmatka- ja lounasedut. Kaupungin työntekijänä voit hakea vuokra-asuntoa Auroranlinnalta, jonka asunnot ovat markkinatasoa edullisempia ja työntekijöidemme asuntohakemukset etusijalla.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta ja hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa sekä liikunta- ja kulttuurietua 200 eurolla vuodessa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi henkilöllä, joka suorittaa sosiaalityöntekijän tutkintoon johtavaa koulutusta ja joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023, 28 §) mukainen rikosrekisteriote.

Me edellytämme:

- kehittämismyönteistä ja innostunutta asennetta toimia yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa
- motivaatiota uuden oppimisen suhteen ja kiinnostusta ikääntyneiden parissa työskentelyä kohtaan
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja liikkuvaan työhön, sillä tapaamme asiakkaita pääsääntöisesti heidän omissa kodeissaan

Me katsomme eduksi kokemuksen Helsingin kaupungin ikääntyneiden palveluista ja palvelutarpeen arvioinnista sekä asiakastietojärjestelmä Apotin osaamisen.

Sopimusala

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Lisätiedot

vs. Asiakkuuspäällikkö Sari Laurila
p. 09-310 43028
sari.laurila@hel.fi

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Sosiaalityöntekijä, Maahan muuttaneiden erityispalvelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Maahan muuttaneiden erityispalvelut

Haku päättyy: 25.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.7.2024

Sosiaalityöntekijä, Itä-Etelän lastensuojelu

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Itä-Etelän lastensuojelu, Itäkatu 1

Haku päättyy: 28.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024

Sosiaalityöntekijä, Palvelutarpeen arviointi ja tuki

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Haku päättyy: 27.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.11.2024 tai sopimuksen mukaan
Katso kaikki ammattialan tehtävät