Apulaisylilääkäri, Kotihoidon lääkärit

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/ Kotihoidon lääkärit
Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kotihoidon lääkäreiden tehtävänä on toimia kotihoidossa ja Seniorikeskusten arviointi- ja kuntoutusosastoilla potilaiden hoitavina lääkäreinä. Potilaat ovat monisairaita ja useimmiten hauraita iäkkäitä, joiden kokonaisvaltaisesta lääketieteellisestä hoidosta lääkärit vastaavat. Työssä korostuu kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin periaatteen mukaan tapahtuva toiminnanvajeiden syiden selvittely, sairauksien diagnosointi, hoidon suunnittelu ja seuranta. Yksikössä tehdään myös muistisairauksien diagnostiikkaa.

Haemme tiimiimme apulaisylilääkäriä kehittämis- ja koulutustehtäviin, geriatrisesti orientoituneisiin asiantuntijatehtäviin laajassa yhteistyöverkostossamme ja kliiniseen potilastyöhön. Kliininen potilastyö voi kohdistua kotihoitoon ja / tai arviointi- ja kuntoutusosastoille. Apulaisylilääkärin työnkuvaan voi kuulua myös esihenkilötehtäviä.

Haluamme jatkossa panostaa erityisesti nuorten lääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja ohjaukseen. Tämän vuoksi toivomme erityisesti, että apulaisylilääkäri on kiinnostunut toimimaan muiden tehtäviensä lisäksi lääkäreiden perehdyttäjänä, ohjaajana ja kouluttajana.

Olemme monipaikkainen työyhteisö. Työtä on osittain mahdollisuus tehdä etänä.

Työyhteisömme on koettu tutkitusti erinomaisena. Erityisinä vahvuuksinamme ovat olleet esihenkilöltä saatu tuki työlle ja yksikön hyvä työilmapiiri.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut. Näitä ovat esimerkiksi työsuhdematkalippuetu, mahdollisuus työsuhdeasuntoon sekä alennukset liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Kelpoisuusehto:

Hakijan tulee olla Suomessa laillistettu lääkäri ja hänellä tulee olla erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla (geriatria, yleislääketiede).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja / tai kuntoutusosastotyössä moniammatillisessa työympäristössä. Lisäksi luemme eduksi kokemuksen johtamis- ja esihenkilötyössä sekä kokemuksen ja aiemmin hankitun koulutuksen kouluttajalääkäritehtävistä.

Sopimusala

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Lisätiedot

Ylilääkäri Jonne Sirola
050 342 7492

Johtajalääkäri Laura Pikkarainen
050 345 0278

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kotihoidon-laakarit
Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Ylilääkäri, Laakson sairaala

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/Laakson sairaala

Terveyskeskuslääkäri, Helsingin Kotisairaalaan

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/ Kotisairaala

Ylilääkäri, Malmin sairaala

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/Malmin sairaala
Katso kaikki ammattialan tehtävät