Projektipäällikkö, Lastensuojelun sosiaalityö

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun sosiaalityö

Haemme projektipäällikköä vakavasti rikoksilla ja päihteillä oireileville lapsille ja nuorille suunnatun toimintamallin kehittämishankkeeseen ajalle 26.8.2024 - 31.12.2025.

Helsingin kaupungin lastensuojelu on saanut Oikeusministeriöltä valtionavustusta vakavasti rikoksilla ja päihteillä oireileville alaikäisille lapsille ja nuorille suunnatun toimintamallin (Toivo 2.0) kehittämiseen ja laajentamiseen.

Helsingin lastensuojelun Toivo-toimintamallin piiriin ohjataan toistuvasti ja vakavasti rikoksilla ja/tai päihteillä oireilevat alaikäiset lapset ja nuoret. Tavoitteena on tukea heidän irtaantumistaan rikos- ja päihdekierteestä, järjestää moniammatillisesti lapsen/nuoren tarvitsema kuntoutus ja tuki ja sitouttaa lapsi/nuori ja hänen perheensä tarvittavaan moniammatilliseen tukeen.

Kehittämishankkeessa Toivo 2.0 toimintamallia syvennetään ja laajennetaan yhteistyössä rikosprosessin ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Kehittämistyössä sovitetaan yhteen eri viranomaisten toimintoja koordinoidusti ja lasten/nuorten tarpeet huomioiden. Rikosseuraamuslaitoksen, poliisin ja terveydenhuollon toiminta kytketään tiiviimmin lastensuojelun Toivo-työryhmien työhön, ja yhteistyöstä laaditaan toimintamallikuvaukset. Toivon moniammatillista tiimiä laajennetaan terveydenhuollon sairaanhoitajilla ja lisäksi toimintamalliin kytketään lasten etsivä työ. Ammattilaisten rikoserityistä osaamista lisätään koulutuksellisin keinoin ja hankkeessa kehitetään Toivo-toimintamallin vaikutusten arviointia. Hankkeessa tuotettava Toivo 2.0 -toimintamalli tarjoaa uuden vaihtoehdon integroida vakavasti rikoksilla ja päihteillä oireilevien lasten palvelut lastensuojelun perustyöhön.

Hankeorganisaatio koostuu ohjaus- ja projektiryhmästä sekä asiakastyön moniammatillisista työryhmäkokouksista.

Projektipäälliköllä on hankkeen vetovastuu ja hän vastaa hankeorganisaation rakenteiden toteutumisesta. Projektipäällikkö huolehtii itsenäisesti hankkeen tavoitteiden edistymisestä, hankesuunnitelman mukaisen toimintamallin kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja hanketyöntekijöiden ohjauksesta. Projektipäällikkö edistää hankkeessa luotavan mittariston ja muun suunnitelmallisen tiedontuotannon kehittämistä toimintamallin vaikutusten arvioimiseksi. Projektipäällikkö vastaa yhteistyön koordinoinnista toimintamallin toimijoiden, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, hankkeen etenemisen tiedottamisesta tarkoituksenmukaisille tahoille sekä hankkeen taloudesta ja raportoinnista. Projektipäällikön esihenkilönä toimii lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Tule meille tekemään merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä!
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään kokemusta lastensuojelun toimintakentältä, nuorten kanssa tehtävästä työstä sekä laaja-alaista ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä vaikuttavan monialaisen työn kehittämisestä. Lisäksi edellytämme erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä osallistavaa ja innostavaa työskentelyotetta. Tehtävä edellyttää systemaattista työotetta, rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin sekä ratkaisukeskeisyyttä ja paineensietokykyä.

Eduksi luetaan kokemus vakavasti rikoksilla ja päihteillä oireilevien lasten kanssa työskentelystä, Helsingin kaupungin ja Sotepen palveluverkoston tuntemus sekä kokemus ja näytöt projektien johtamisesta tai kehittämistyöstä.

Sopimusala

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Lisätiedot

Lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö Saara Keränen, p. 09 310 34863 (3.7- 19.7.24)

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Sosiaalityöntekijä, Lastensuojelun sosiaalityö

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelun sosiaalityö

Haku päättyy: 15.8.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 29.8.2024 tai sopimuksen mukaan - 17.5.2025

Sosiaalityöntekijä, Maahan muuttaneiden erityispalvelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelän aikuissosiaalityö/Maahan muuttaneiden erityispalvelut

Haku päättyy: 25.7.2024 - 15:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan

Sosiaalityöntekijä, Kallion lastensuojelu (2 tehtävää)

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Itä-Etelän lastensuojelu Kallio 2

Haku päättyy: 22.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 13.8.2024 tai sopimuksen mukaan
Katso kaikki ammattialan tehtävät