Socionom inom småbarnspedagogik (2 tehtävää)

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Elka
Hae työpaikkaa

Vill du vara med om att skapa nytt? Daghemmet Elka flyttar in tillfälligt till nya lokaler, då vi väntar på en splitterny daghemsbyggnad. Vi kommer att vara centralt belägna i Munksnäs, med naturen nära intill och ett stenkast från centrum.

Nu har du möjligheten att vara med och skapa en ny verksamhetskultur och nya arbetssätt. Ifall du är motiverad och har en positiv drivkraft är det just dig vi söker. Välkommen med i vårt gäng!

Daghemmet Elka anställer nu två socionomer inom småbarnspedagogik för att förstärka vårt mångprofessionella kunnande. I vårt daghem satsar vi på sensitivt bemötande och en delaktiggörande samt inkluderande verksamhetskultur, där varje barn har möjlighet att få utvecklas och lära sig i egen takt. Hos oss får du ta del av en positiv och sammanhållen arbetsgemenskap som består av speciallärare inom småbarnspedagogik, lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik och snart även socionom inom småbarnspedagogik. Elka består av 5 barngrupper, med ca 80 barn i huset.

Som socionom inom småbarnpedagogik bygger du upp verksamhetskulturen och lärmiljön i din barngrupp tillsammans med ditt team. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat att stöda barns sociala utveckling och främja jämlikhet och samarbeta med familjerna och rådgivningen samt andra samarbetsparter. Med stöd av den specialkompetens du besitter bidrar du med socialpedagogiska synvinklar till det pedagogiska arbetet.

Vi förväntar oss av dig att du är pålitlig, lösningsinriktad och har en god samarbetsförmåga. Vi erbjuder dig en glad, positiv och motiverad arbetsgemenskap med starkt kollegialt stöd.

Du hittar oss på instagram: pk.elka

Som socionom inom småbarnspedagogiken har du till uppgift att stöda barnens sociala utveckling till och som en medlem i olika sammanslutningar och i samhället.
Du har förmåga att arbeta socialpedagogiskt, stärka delaktighet, delta i mångprofessionellt samarbete, samarbeta med familjer samt att dokumentera och bedöma.

Tillsammans med andra professionella personer inom småbarnspedagogiken ansvarar du för verksamheten i en barngrupp: du planerar, bedömer och förverkligar den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken och stödjer barnets individuella lärande i enlighet med Helsingfors plan för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, den småbarnspedagogiska enhetens verksamhetsplan och barnets individuella plan för småbarnspedagogiken.

Du har en stärkande roll då ett barn och barnets familj ges tidigt, rätt riktat stöd och servicehandledning utifrån behov. Du deltar också i processen för pedagogisk dokumentation i din egen grupp och enhet. Du arbetar i branschövergripande nätverk, till exempel med den grundläggande utbildningen och social- och hälsovårdstjänsterna.

Behörighetsvillkor:

Behörighetsvillkoren för uppgifter som socionom inom småbarnspedagogik är minst yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som innehåller studier som omfattar minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller socionomexamen som har kompletterats med sådana studier (540/2018).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Även sökande som ännu inte är färdiga med sina studier beaktas.

Sopimusala

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Lisätiedot

Jessica Mansala, daghemsföreståndare
tfn 09 31064890
jessica.mansala@hel.fi

https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik
Hae työpaikkaa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Varhaiskasvatuksen opettaja

Eteläinen suurpiiri, Lauttasaari, Varhaiskasvatusyksikkö Melkko-Pajalahti-Veijari

Varhaiskasvatuksen opettaja

Pohjoinen suurpiiri, Itä-Pakila, Varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammi

Varhaiskasvatuksen sosionomi

Pohjoinen suurpiiri, Maunula, Varhaiskasvatusyksikkö Korento
Etsi avoimia paikkoja