Tuntiopettaja, kauneudenhoitoala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 2
Hae työpaikkaa

Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon yhtä (1) päätoimista kauneudenhoitoalan tuntiopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Kauneudenhoitoalan tuntiopettajan tehtäviin kuuluvat ammatillisten aineiden opetus ja ohjaus, opiskelijoiden ohjaus työelämässä sekä omaopettajan tehtävät. Oman opettajan roolissa korostuvat opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen, oppimisprosessin tukeminen ja ohjaus. Tehtävä pitää sisällään opetusta päivä- ja iltavuoroissa. Palvelussuhteen ensisijaiset toimipaikat sijaitsevat Helsingissä Meritalossa ja Vilppulantiellä.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn maamme suurimmassa ammattioppilaitoksessa. Pääset osaksi osaavaa ja innostavaa työyhteisöä, jossa saat työhösi kollegoiden ja johdon tuen. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Arvostamme muutosketteryyttä, paineensietokykyä ja taitoa toimia luovasti muuttuvissa tilanteissa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään opiskelijalähtöisyyttä, pedagogista osaamista ja kokemusta kauneudenhoitoalan ammatinopettajan työstä. Tehtävässä edellytetään myös kauneudenhoitoalan työkokemusta sisältöä vastaavista työtehtävistä, erityisesti kauneushoitola ja -myymälätyöstä. Lisäksi edellytetään hyviä alan työelämäverkostoja sekä kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisestä.

Luemme eduksi kokemuksen erityistä tukea tarvitsevista ja maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista sekä kehittämishalun erilaisten oppijoiden oppimispolulla.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Sini Sirén
09 310 89293
sini.siren@hel.fi

https://stadinao.fi/
Hae työpaikkaa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Lehtori, tieto- ja viestintätekniikka

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5

Tuntiopettaja, sähkö- ja automaatioala (2 tehtävää)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5

Tuntiopettaja, tieto- ja viestintätekniikka (2 tehtävää)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5
Etsi avoimia paikkoja