Arkiohjaaja, Stadin ammatti- ja aikuisopisto (vuorotteluvapaan sijaisuus)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Haemme arkiohjaajaa Stadin ammattiopiston Sturenkadun toimipaikkaan vuorotteluvapaan sijaisuuteen.

Arkiohjaus on ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen palvelua opiskelijoille. Arkiohjaajan tehtävänä on ohjata ja tukea opiskelijaa ja opiskelijaryhmiä opiskelua tukevissa arjenhallinnan- ja toiminnanohjauksen taidoissa, jotka edesauttavat opinnoissa edistymistä. Arkiohjaus on jalkautuvaa yksilö- tai ryhmämuotoista ohjausta, jota toteutetaan eri oppimisympäristöissä monialaisesti.

Tehtävässä ohjaat opiskelijaa sekä opiskelijaryhmiä henkilökohtaisen elämän ja opiskeluun liittyvissä asioissa (mm. sosiaaliset suhteet, harrastukset, toimeentulo, arjen sujuvuus). Ohjaat opiskelijoita oppilaitoksen sisäisiin palveluihin ja tuet opiskelijaa itsenäistymiseen ja itseohjautuvuuteen sekä omatoimisuuteen liittyvissä asioissa.

Arkiohjaajana jalkaudut opiskelijan kanssa oppilaitoksen ulkoisiin palveluihin sekä tarvittaviin muihin oppimisympäristöihin sekä osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön huoltajien ja kotiväen kanssa.

Osallistut myös oman opettajan ja muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kohtaat opiskelijoita päivittäin opiskelupäivän aikana ohjaamalla heitä oppilaitoksen yleisissä tiloissa ja opiskelun arjessa.

Ideoit ja osallistut oppilaitoksen erilaisiin tapahtumiin yhdessä opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Arkiohjaajana työskentelet itsenäisesti ja yhteistyössä toisen arkiohjaajan kanssa sekä moniammatillisten oppimisyhteisöjen kanssa. Lisäksi kehität yhteistyötä järjestöjen ja muiden Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä vahva oma-aloitteisuus tukevat työssä onnistumista.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata ainoastaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaisen tulee täyttää vähintään yksi seuraavista ehdoista:
- hän on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana
- hän on alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi
- hän on vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Alustavan suunnitelman mukaan hakemusten perusteella tehtävään soveltuville lähetetään hakuajan päätyttyä kutsu videohaastatteluun, jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun.

Kelpoisuusehto:

Soveltuva toisen asteen tutkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytämme kokemusta nuorten kanssa työskentelystä.

Luemme eduksi kokemuksen nuorten ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden kanssa toimimisesta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Marianne Hellsten
09 310 86729

Tavoitettavissa 14.6.2024 klo 14-15.30 ja 19.6.2024 klo 14-15.30.

https://stadinao.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Ohjaaja, leikkipuisto Ulvila, Munkkivuori

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus, leikkipuistot

Haku päättyy: 2.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 05.08.2024 tai sopimuksen mukaan

Erityisavustaja, päiväkoti Leppäsuo, Etu-Töölö

Eteläinen suurpiiri, Etu-Töölö, Varhaiskasvatusyksikkö Leppäsuo-Lapinlahti

Haku päättyy: 8.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024

Erityiskoulunkäynninohjaaja, Munkkivuoren ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Munkkivuoren ala-asteen koulu

Haku päättyy: 28.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024
Katso kaikki ammattialan tehtävät