Varhaiskasvatuksen opettaja

Eteläinen suurpiiri, Varhaiskasvatusyksikkö Leppäsuo-Lapinlahti
Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päiväkoti Lapinlahden 2-4-vuotiaiden lasten Mehiläisten ryhmään etsitään reipasta varhaiskasvatuksen opettajaa ja tiimin vetäjää. Opettaja pääsee ryhmässä toteuttamaan pienryhmätoimintaa eri-ikäisten lasten kanssa.

Yksikkömme on hyvien kulkuyhteyksien päässä aivan Helsingin keskustassa. Keskeinen sijaintimme edesauttaa lastemme aktiivista retkeilyä keskustan tarjoamissa retkikohteissa.

Yksikössämme toimii oma kieli- ja kulttuuriopettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä rikostaustaotetta lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

Luetaan eduksi hyvät tiimityötaidot.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Päiväkodin varajohtaja Julia Uusmalmi
09 31046831
julia.uusmalmi@hel.fi

Päiväkodin johtaja Minna Räisänen
09 31046831
minna.raisanen@hel.fi

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivakoti-lapinlahti
Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, määräaikainen (5 tehtävää)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen sosionomi, määräaikainen (2 tehtävää)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen opettaja

Keskinen suurpiiri, Koskela, Varhaiskasvatusyksikkö Alku-Koskela
Etsi avoimia paikkoja