Päiväkodin johtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus, Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueelliset palvelut 4, pohjoinen suurpiiri, Varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammi
Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tule päiväkodin johtajaksi hyvän yhteishengen ja tekemisen meiningin varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammeen Pohjois-Helsinkiin!

Varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammeen kuuluu kolme erilaista, mutta toisiaan täydentävää päiväkotia -päiväkodit Haltia, Tammi ja Pakilan lastenpaikka- sekä Omenatarha-ryhmä Oulunkylässä. Me Haltia-Tammessa tuemme lasta kasvamaan ihmiseksi joka pystyy huolehtimaan itsestään ja tunteistaan. Koemme tärkeäksi lasten kaveritaitojen tukemisen ja toisten kunnioittamisen. Meille yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus tarkoittavat sitä, että lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.

Varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammessa pidämme tärkeänä kestävän elämäntavan omaksumista sekä luonnon arvon ja merkityksen opettamista lapsille. Positiivinen pedagogiikka on vahvasti läsnä arjessamme. Lisäksi hyödynnämme toiminnassamme digilaitteita, joiden käyttö suunnitellaan pedagogisesti. Päiväkoti Tammi on mukana innovatiiviset päiväkodit -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää digitaalisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Yksikkömme varajohtaja työskentelee kolme päivää viikossa varajohtajan roolissa, joten päiväkodin johtajalla on erinomainen tuki saatavilla johtamistyöhön. Lisäksi alueella toimii pedagogisesti osaava esihenkilöryhmä, jonka välillä yhteistyö on sujuvaa. Teemme työtä yhdessä työyhteisön, kollegoiden sekä lähialueen eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Henkilöstökyselyissä alueen johtamistyöstä on saatu erinomaiset tulokset johtamisen perustuessa luottamukseen, arvostukseen ja itsenäiseen työtapaan.

Päiväkodin johtajana tehtävänäsi on johtaa Haltia-Tammen varhaiskasvatusyksikköä. Kehität työtäsi Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, ja sinulla on kiinnostusta pedagogiseen johtamiseen. Osallistut ja vaikutat pohjoisen varhaiskasvatusalueen esihenkilöryhmässä, jolloin taito nähdä varhaiskasvatuksen johtaminen myös laajemmasta näkökulmasta on tärkeää. Toteutamme kaupunkiyhteistä varhaiskasvatuksen dokumentointi- ja arviointimallia, joka tukee pedagogista johtamistyötä.

Varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammen johtajalta toivomme ratkaisukeskeisyyttä, helposti lähestyttävyyttä ja empaattisuutta. Sinulla on asiakastyön, henkilöstön, pedagogiikan, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Omaat hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ja sinulla on kykyä rakentaa luottamusta sekä asiakkaisiin että henkilöstöön. Osaat organisoida, johtaa prosesseja ja tehdä päätöksiä, sekä toimia sujuvasti muuttuvissa tilanteissa. Teet työtäsi kehittämismyönteisellä ja innostuneella otteella. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja ja valmentavaa johtamistyyliä. Lisäksi hyvä digiosaaminen on tässä tehtävässä eduksi.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen sekä mahdollisuuden kehittyä työssäsi ja päästä positiivisesti vaikuttamaan Helsingin varhaiskasvatukseen. Odotamme hakemustasi!

Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse keskiviikkona 4.10. Ensimmäisen kierroksen haastattelut pidetään toimistollamme Työpajankatu 8:ssa maanantaina 9.10. klo 12-16 välisenä aikana. Jatkoon etenevien haastattelut toteutetaan puolestaan keskiviikkona 11.10. klo 15.30-16.30 välisenä aikana.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. 1.1.2030 alkaen päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaan. Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme kasvatustieteiden maisterin tutkintoa tai kiinnostusta suorittaa tutkinto 1.1.2030 mennessä. Tuemme tutkinnon hankkimista tarjoamalla kaksi viikkoa vuodessa palkallista vapaata päiväkodin johtajan tehtäviin pätevöittävän tutkinnon suorittamiseksi.

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003 7 §) perusteella hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Päiväkodin varajohtaja Anni Kukkonen
Tavoitettavissa 26.-28.9. klo 9-15 välisenä aikana.
09 310 69920

Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Johtava ohjaaja, nuorten vastaanotto

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Osastonhoitaja, seniorikeskus

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Kivelän seniorikeskus

Asiakasmaksupäällikkö

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Talous- ja suunnittelupalvelut
Etsi avoimia paikkoja