Varhaiskasvatuksen opettaja, yhdenvertaisuuslisä

Koillinen suurpiiri, Pihlajamäki, Varhaiskasvatusyksikkö Kivikko-Pihlajamäki
Hae työpaikkaa

Kaikille tässä päiväkodissa työskenteleville tehtävän tutkintovaatimukset omaaville työntekijöille maksetaan peruspalkan lisäksi määräaikaista alueellista yhdenvertaisuuslisää 150€/kk 31.10.2024 asti. Alueellisen yhdenvertaisuuslisän tavoitteena on ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksen alueellista eriarvoistumista.

Tule varhaiskasvatuksen opettajaksi päiväkoti Pihlajamäkeen!

Työssäsi toimit opettajana 6-vuotiaiden lasten esiopetusryhmässä. Ryhmässä toteutetaan luontopedagogiikkaa ja toimitaan pääsääntöisesti ulkona. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti lähialueen luontoa sekä muita retkikohteita. Esiopetusryhmässä työskentelee lisäksesi kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Työskentely tapahtuu tiimityöskentelynä. Tulet saamaan tiimiltä perehdytystä ja apua työhösi. Tiimi on sitoutunut toteuttamaan pienryhmätoimintaa.

Toivomme sinulta oma-aloitteisuutta, läsnäoloa ja sensitiivisyyttä. Positiivinen pedagogiikka, kielen tukeminen ja kaveritaidot ovat olennainen osa toimintaamme

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat lapsiryhmäsi toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta, pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista sekä lasten yksilöllisen oppimisen tukemisesta Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman, varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman sekä lapsen vasun mukaisesti.

Esiopetuksesta vastaavan määräaikainen tehtävälisä on 70,39 euroa/kk.

Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Sinulta edellytetään myös kelpoisuutta esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä rikostaustaotetta lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

Aloittaessasi vakituisen työsuhteen varhaiskasvatuksen opettajana Helsingin kaupungilla vuonna 2023 tarjoamme sinulle 2000 euron kannustuspalkkion. Lisätietoja saat rekrytoivalta päiväkodin johtajalta.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Päiväkodin johtaja Hemina Nissinen
09 310 73475
hemina.nissinen@hel.fi

Varajohtaja Elisa Lahtiluoma
09 310 73092
elisa.lahtiluoma@hel.fi
(Tavoitettavissa 12.6. alkaen)

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivakoti-pihlajamaki
Hae työpaikkaa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Varhaiskasvatuksen opettaja (2 tehtävää)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus, Eteläinen suurpiiri, Varhaiskasvatusyksikkö Kamppi-Laivuri-Troolari

Varhaiskasvatuksen opettaja

Eteläinen suurpiiri, Varhaiskasvatusyksikkö Jätkäsaari

Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetus

Eteläinen suurpiiri, Varhaiskasvatusyksikkö Jätkäsaari
Etsi avoimia paikkoja