Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetus, ruotsinkielinen kielikylpy, päiväkoti Nuotti, Pukinmäki

Koillinen suurpiiri, Pukinmäki, Varhaiskasvatusyksikkö Nuotti

Tervetuloa luomaan yhdessä uutta Pukinmäkeen ruotsin kielellä!

Päiväkoti Nuotti muutti uusiin tiloihin tammikuussa 2024, ja etsii nyt osaavaan, ammattitaitoiseen ja lämminhenkiseen työyhteisöönsä uusia työkavereita varhaiskasvatuksen opettajaksi ruotsinkieliseen kielikylpyyn. Olisitko se sinä? Kielikylvyn tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus hankkia ruotsin kielen taito. Kielikylvyssä henkilöstö käyttää ruotsia opetuskielenä, mutta lapset saavat puhua sekä suomea että ruotsia. Yhteistyö vanhempien kanssa tapahtuu suomeksi. Päiväkodissamme on kaksi kielikylpyryhmää: 4-5 vuotiaat ja 5-6-vuotiaat. Haemme nyt 5-6-vuotiaiden ryhmään opettajaa!

Uuden päiväkotirakennuksen myötä meille on avautunut uudenlaisia mahdollisuuksia niin pedagogiikan toteuttamiselle kuin toimintakulttuurin kehittämisellekin. Uusissa tiloissa yhdistyy pienten päiväkotien jakotilat sekä uudisrakennuksen avaruus, valoisuus ja yhteiskäyttötilat. Uusissa tiloissa on seitsemän kotipesää kahdessa kerroksessa. Yhdessä kotipesässä toimii aina kaksi ryhmää. Henkilöstörakenne on useimmissa ryhmissä 2 opettajaa ja 1 lastenhoitaja, mutta osa tiimeistä on rakenteeltaan opettaja + hoitaja. Kielikylpyryhmät ovat kahden työntekijän tiimejä.

Päiväkoti Nuotti sijoittuu Pukinmäen sydämeen kahden metsän väliin. Lähiluonnon hyödyntäminen on kiinteä osa pedagogiikkaamme. Pukinmäen lähiympäristö on upeiden metsien lisäksi muutenkin monipuolinen: kirjasto, leikkipuisto, liikuntapuisto ja yleisurheilukenttä ovat alle kilometrin päässä toimipisteestä. Toimintakaudella 24-25 meillä käynnistyy myös uusi metsäryhmä, joka toimii pääsääntöisesti ulkona.

Yksikössämme keskitymme vahvasti kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisiin ja pedagogiikassamme painotamme yhteisöllisyyttä ja kaveri- ja tunnetaitojen sekä lukutaidon vahvistamista osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Työyhteisön ollessa vielä suhteellisen nuori on sinulla mahdollisuus olla vahvasti mukana vaikuttamassa siihen, minkälaiseksi uuden Nuotin toimintakulttuuri muovautuu!

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat lapsiryhmäsi toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta, pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista sekä lasten yksilöllisen oppimisen tukemisesta Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman, varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman sekä lapsen vasun mukaisesti.

Esiopetuksesta vastaavan määräaikainen tehtävälisä on 72,89 euroa/kk.

Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Sinulta edellytetään myös kelpoisuutta esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002). Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan (tartuntatautilaki § 55).

Aloittaessasi vakituisen työsuhteen varhaiskasvatuksen opettajana Helsingin kaupungilla vuonna 2024 tarjoamme sinulle 2000 euron kannustuspalkkion. Lisätietoja saat rekrytoivalta päiväkodin johtajalta.

Luemme eduksi aikaisemman kokemuksen Helsingin varhaiskasvatuksessa työskentelystä sekä hyvät digitaidot.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Päiväkodinjohtaja Anna Viljanmaa
p.09 310 73094

Apulaisjohtaja Piia Tuohikorpi
p.09 31046803

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivakoti-nuotti

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Varhaiskasvatuksen sosionomi, päiväkoti Taneli, Pitäjänmäki

Läntinen suurpiiri, Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Haku päättyy: 1.8.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 12.8.2024

Varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkoti Kesäheinä, Kumpula

Keskinen suurpiiri, Kumpula, Varhaiskasvatusyksikkö Kesäheinä-Kumpupilvi-Niittyvilla

Haku päättyy: 29.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024

varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkoti Maininki, Ruoholahti

Eteläinen suurpiiri, Ruoholahti, Varhaiskasvatusyksikkö Itämeri-Maininki-Saukko

Haku päättyy: 29.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024
Katso kaikki ammattialan tehtävät