Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, yhdenvertaisuuslisä, päiväkoti Viskuri, Malmi

Koillinen suurpiiri, Malmi, Varhaiskasvatusyksikkö Asteri-Viskuri

Kaikille tässä päiväkodissa työskenteleville tehtävän tutkintovaatimukset omaaville työntekijöille maksetaan peruspalkan lisäksi määräaikaista alueellista yhdenvertaisuuslisää 150€/kk 31.10.2024 asti. Alueellisen yhdenvertaisuuslisän tavoitteena on ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksen alueellista eriarvoistumista.

Tule varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi päiväkoti Viskuriin!

Tehtäväsi on toimia lisäaikuisena, mitoituksesta irrotettuna varhaiskasvatuksen lastenhoitajana. Tällä uudella resurssilla vahvistamme lasten tuen ja inkluusion toteutumista. Tehtävä on vakituinen, mutta päiväkoti määritellään vuosittain alueen päiväkotien tilanteen mukaan.

Tulevana toimintavuotena työskentelet Viskurin kahdessa jaetussa integroidussa erityisryhmässä. Ryhmien lapset ovat 3-6-vuotiaita ja kummassakin ryhmässä työkaverinasi on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi yksikössämme ryhmien tukena toimii yksikön varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen opettaja, joka keskittyy erityisesti lasten suomen kielen tukemiseen.

Viskurissa saat työkavereiksi iloisen ja lämminhenkisen joukon. Sinulta odotamme joustavaa ja positiivista asennetta sekä kykyä kohdata lapset sensitiivisesti, arvostaen, vahvuuksia tukien.

Tervetuloa joukkoomme, päiväkoti Viskuriin!

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana suunnittelet ja toteutat pedagogisesti painottunutta hoitoa, kasvatusta ja opetusta yhdessä muun henkilöstön kanssa varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetussuunnitelman ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vastaat lasten tarpeista päivittäisessä toiminnassa ja edistät lapsen terveyttä ja hyvinvointia.

Edellytämme, että sinulla on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita olet täydentänyt riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §, asetus 753/2018 3 § ja 4 §).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002). Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan (tartuntatautilaki § 55).

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Päiväkodin johtaja
Virpi Torkkeli
p.09 310 72899

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivakoti-viskuri

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaikainen (20 tehtävää)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus

Haku päättyy: 30.8.2024 - 16:00
Palvelussuhde: Sopimuksen mukaan

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, yhdenvertaisuuslisä, päiväkoti Kankarepuisto, Jakomäki

Koillinen suurpiiri, Jakomäki, Varhaiskasvatusyksikkö Kankarepuisto

Haku päättyy: 20.6.2024 - 12:00
Palvelussuhde: 01.08.2024

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Päiväkoti Meritähti, Vuosaari

Itäinen suurpiiri, Vuosaari, Varhaiskasvatusyksikkö Meritähti-Hanna

Haku päättyy: 24.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024
Katso kaikki ammattialan tehtävät