Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yhdenvertaisuuslisä, päiväkoti Kurki, Kurkimäki

Itäinen suurpiiri, Kurkimäki, Varhaiskasvatusyksikkö Kontula-Kurki

Kaikille tässä päiväkodissa työskenteleville tehtävän tutkintovaatimukset omaaville työntekijöille maksetaan peruspalkan lisäksi määräaikaista alueellista yhdenvertaisuuslisää 150€/kk 31.10.2024 asti. Alueellisen yhdenvertaisuuslisän tavoitteena on ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksen alueellista eriarvoistumista.

Kiinnostaako sinua varhaiskasvatuksen erityispedagogiikka?
Tule varhaiskasvatuksen erityisopeksi integroituun erityisryhmään päiväkoti Kurkeen!

Inklusiivinen toimintakulttuurimme tukee kaikkien lasten tuen tarpeisiin vastaamista, mutta tarjoamme päiväkotimme integroidussa erityisryhmässä lisäksi erityistä tukea sitä tarvitseville lapsille. Tiimissäsi työskentelee toinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Työssäsi pääset osaksi erilaisia monimuotoisia ammatillisia verkostoja sekä alueellista yhteistyötä. Työtehtävä edellyttää sensitiivistä vuorovaikutusta, kokemusta erityislasten ohjaamisesta sekä erityispedagogista asiantuntemusta.
Meillä Kurjessa pääset kehittämään ja jakamaan omaa osaamistasi säännöllisesti opettajien pedagogisissa palavereissa ja yhteissuunnitteluaikana.
Panostamme tällä hetkellä pienryhmätoiminnan sekä yhteisopettajuuden kehittämiseen. Työsi tukena yksikössämme toimii myös yksikkö veo.

Yksikössämme työskentelee myös hallinnollinen varajohtaja, joka osallistuu perehdyttämiseen ja tiimien pedagogisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja vahvistamiseen tarpeen mukaan.

Työyhteisömme vahvuus on huumorintaju ja yhdessä tekeminen! Ylläpidämme hyvää yhteishenkeä päiväkodissamme säännöllisillä yhteisillä tapahtumilla. Meillä on hyvät tilat ryhmien toiminnalle ja liikkumiseen sekä retkeilyyn innostava ympäristö. Kehitämme jatkuvasti yhteistyötä yli ryhmärajojen. Meillä kukaan ei jää yksin! Autamme ja otamme mukaan kaikki työntekijät, missä vaiheessa urapolkuaan he ovatkaan.

Tervetuloa meille Kurkeen!

Vastaat yhdessä muun henkilöstön kanssa toiminnan suunnittelusta, lapsen tuen tarpeen havainnoinnista, lapsen ohjaamisesta ja tukemisesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä lapselle erityispedagogisesti sopivan toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta sekä lapsen yksilöllisen oppimisen tukemisesta. Toiminta perustuu Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan, varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelmaan sekä lapsen vasuun ja leopsiin.

Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi olet suorittanut erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai sinulla on kasvatustieteen maisterin tutkinto ja pääaineena erityispedagogiikka
(varhaiserityisopettajan koulutus).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002). Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan (tartuntatautilaki § 55).

Aloittaessasi vakituisen työsuhteen varhaiskasvatuksen erityisopettajana Helsingin kaupungilla vuonna 2023 tarjoamme sinulle 2000 euron kannustuspalkkion. Lisätietoja saat rekrytoivalta päiväkodin johtajalta.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Päiväkodin johtaja Mari Löfman
mari.lofman@hel.fi
p. 09 310 62900

Varajohtaja Katja Nyman
katja.nyman@hel.fi
p.09 310 69760

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivakoti-kurki

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Varhaiskasvatuksen opettaja, kielikylpy, päiväkoti Nuotti, Pukinmäki

Koillinen suurpiiri, Pukinmäki, Varhaiskasvatusyksikkö Nuotti

Haku päättyy: 28.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 29.7.2024

Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetus, päiväkoti Vaahtera, Taka-Töölö

Eteläinen suurpiiri, Taka-Töölö, Varhaiskasvatusyksikkö Päiväpirtti-Vaahtera

Haku päättyy: 12.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 8.8.2024

Varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkoti Aada, Pohjois-Haaga

Läntinen suurpiiri, Pohjois-Haaga, Varhaiskasvatusyksikkö Aada

Haku päättyy: 10.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024
Katso kaikki ammattialan tehtävät