Luokanopettaja, ruotsin kielikylpy, Hiidenkiven peruskoulu, Tapanila

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 5, Hiidenkiven peruskoulu

Hiidenkiven peruskoulun ruotsin kielikylvyn 3.luokka on vailla luokanopettajaa ensi talveksi ja ehkäpä siitä eteenpäinkin.
Mahtava pieni ryhmä, ihanat kollegat ja uudehkoa kielikylpylinjaa kehittävä yhteisö rehtorin johdolla ja viraston tuella kaipailee sinua ruotsinkielentaitoinen ja opettamisesta innostuva luokanopettaja.

Hiidenkiven peruskoulu on 20-vuotias kehittäjäkoulu, joka sijaitsee tunnelmallisen Tapanilan huvila-alueen kupeessa. Koulussamme opiskelee 800 oppilasta ja työskentelee 70 aikuista. Oppilaat voivat opiskella ruotsin kielikylpylinjalla, medialuokalla tai yleislinjalla. Arvostamme moninaisuutta ja tasa-arvoa ja toteutamme opetuksessamme inklusiivisia periaatteita.

Ruotsin kielikylpylinja on verrattain nuori ja mahdollisuudet toiminnan suunnitteluun ja luomiseen ovat suuret. Oppilaat kielikylpyyn tulevat kahdesta koillisen alueen kielikylpypäiväkodista.

Mikäli sinulta löytyy intoa yhteisopettajuuteen, uuden luomiseen ja osaamista oppilaan kasvun tukemiseen, saatat hyvinkin olla etsimämme osaaja. Toivomme opettajalta hyviä ryhmänhallintataitoja, vastuullista otetta kasvatus- ja opetustyössä sekä tietoa erilaisten oppijoiden opettamisesta ja tukemisesta. Käytännönläheisyys, ihmiskeskeisyys, luovuus ja inhimillisyys ovat taitojasi, joita arvostamme.
Helsinki työnantajana tarjoaa monipuolista koulutusta ja tukea oman opettajuuden kehittämiseen. Päteville kielikylpyopettajille kaupunki maksaa myös kielilisää.

Olet sydämellisesti tervetullut joukkoomme. Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja tule rakentamaan kanssamme kielikylpyä koilliseen Hiidenkiveen!

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytämme erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja ruotsin kielen hallintaa, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys OPH-1435-2022).

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Päätoiminen tuntiopettaja: käsityö, Jätkäsaaren peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 1, Jätkäsaaren peruskoulu

Haku päättyy: 30.7.2024 - 15:00
Palvelussuhde: 6.8.2024 - 20.12.2024

Luokanopettaja, Jätkäsaaren peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 1, Jätkäsaaren peruskoulu

Haku päättyy: 30.7.2024 - 15:00
Palvelussuhde: 6.8.2024 - 15.5.2025

Lehtori: matematiikka, Jätkäsaaren peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 1, Jätkäsaaren peruskoulu

Haku päättyy: 30.7.2024 - 15:00
Palvelussuhde: 6.8.2024 - 14.2.2025
Katso kaikki ammattialan tehtävät