Koulunkäynninohjaaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 3, Käpylän peruskoulu

Haemme yhteisölliseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme koulunkäynninohjaajaa Käpylän peruskouluun.

Käpylän peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jonka 1-9 -luokilla opiskelee noin 960 oppilasta.  Käpylän peruskoulu sijaitsee Puu-Käpylän kyljessä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteystä.

Avoinna on kiertävän koulukäynninohjaajan tehtävä. Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppijan ohjaaminen ja tukeminen koulunkäynnin- ja oppimisprosessin eri vaiheissa. Koulunkäynninohjaajan tehtävään kuuluu myös kehitysvammaisen lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen sekä iltapäivä- ja lomatoiminnan ohjaaminen.

Kiertävä koulunkäynnin ohjaaja toimii sekä yleisopetuksen luokissa että pidennetyn oppivelvollisuuden luokissa. Työaika on säännöllinen päivittäinen työaika.

Koulunkäynninohjaaja palkataan 38h 15 min viikkotyöajalle.

Täyden työajan palkka on 2337,57 €/kk, lisäksi palkkaan kuuluu mahdolliset KVTES:n mukaiset työkokemuslisät.

Koulunkäynninohjaajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.

Helsingin kaupunki haluaa palkita sinut, uusi, meillä aloittava koulunkäynninohjaaja, joka työskentelet toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokassa, pidennetyn oppisvelvollisuuden luokassa tai autismiopetuksen luokassa 2000 € kannustuspalkkiolla! Palkkio maksetaan työntekijälle, joka ei ole aikaisemmin työskennellyt vakituisena koulunkäynninohjaajana/erityiskoulunkäynninohjaajana Helsingin kaupungilla tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 2 vuotta. Ensimmäinen 1000 euroa maksetaan vakinaisen palvelussuhteen alettua ja loput 1000 euroa maksetaan, kun vakinaista palvelussuhdetta on kulunut 1 vuosi samassa koulussa.

Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön, suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut, kuten kattavan työterveyshuollon, koulutusmahdollisuuksia ja tukea työmatkoihin.

Koulunkäynninohjaajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäynninohjaajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain. Koulujen loma-aikoina koulunkäynninohjaajat ja erityiskoulunkäynninohjaajat työskentelevät kehitysvammaisten ja autististen lasten lomatoiminnassa. Kesäloma ajoitetaan pääsääntöisesti lomatoiminnan sulun ajalle.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

palveluvastaava Hanna Lamroth
050 344 5755
Tavoitettavissa 3.-12.7.2024 ja 29.-31.7.2024 klo 9-15.

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/kapylan-peruskoulu

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Korkeakouluharjoittelija, Hankkeet ja vaikuttavuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Kehittämispalvelut, Hankkeet ja vaikuttavuus

Haku päättyy: 2.8.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 12.8.2024 - 10.11.2024

Ohjaaja, leikkipuisto Myllynsiipi, Myllypuro

Itäinen suurpiiri, Myllypuro, Leikkipuistoyksikkö Myllypuro-Vartiokylä

Haku päättyy: 29.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024

Koulunkäynninohjaaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 6, Porolahden peruskoulu

Haku päättyy: 26.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 6.8.2024
Katso kaikki ammattialan tehtävät