Erityisluokanopettaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 7, Keinutien ala-asteen koulu
Hae työpaikkaa

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Keinutien ala-asteen kouluun erityisluokanopettajaa 4. luokalle lukuvuodeksi 2023-24. Erityisluokanopettajana työskentelet yhteistyössä luokanopettaja-tiimiparin ja muiden erityisluokanopettajien kanssa. Tarjoamme sinulle osaavien kollegoiden tuen ja mahdollisuuden tehdä merkityksellistä kasvatus- ja opetustyötä yhteisöllisessä toimintaympäristössä.

Arvostamme opettajassa käytännönläheisyyttä, inhimillisyyttä, jämäkkää, mutta lämmintä kasvatusotetta sekä halua kohdata haastavassa kehitysvaiheessa olevia oppilaita ja etsiä keinoja oppilaiden kasvun tukemiseksi.

Keinutien ala-asteen koulussa on oppilaita 550 ja opetushenkilöstöä noin 60. Yleisopetuksen luokkien 1-6 lisäksi koulussamme on kuusi lähikoulun erityisluokkaa ja valmistavan opetuksen ryhmä. Toimintamme kulmakiviä ovat tiimityöskentely, kielitietoinen pedagogiikka, hyvinvointia tukevat rakenteet ja kodin ja koulun välinen yhteistyö.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi kiinnostuksen toteuttaa yhteisopettajuutta yleisopetusluokkaparin kanssa.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Hae työpaikkaa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Lehtori: englanti ja saksa, vuorotteluvapaan sijaisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 4, Metsolan ala-asteen koulu

Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 3, Meilahden yläasteen koulu

Luokanopettaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 3, Kalasataman peruskoulu
Etsi avoimia paikkoja