Erityiskoulun rehtori

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 4, Solakallion koulu
Hae työpaikkaa

Helsinki on kasvun paikka, jossa on hyvä kasvaa lapsesta aikuiseksi ja kasvattaa osaamistaan. Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle.

Haemme erityiskoulun rehtoria määräaikaiseen palvelussuhteeseen Solakallion kouluun ajalle 1.8.2023-31.12.2023.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta. Koulun toimitilat ja työmenetelmät ovat nykyaikaiset. Koulu sijaistee luonnonkauniilla paikalla Itä-Pakilassa. Koulun ympäristö on rauhallinen ja turvallinen koulun oppilaille. Koulu järjestää oppilaille opetuksen lisäksi iltapäivätoimintaa ja loma-ajan toimintaa.

Koulun henkilökunta muodostaa ison moniammatillisen yhteisön, jossa työntekijät työskentelevät tiimeissä. Työntekijöitä koulussa noin 70. Yhteisöllisyys on koulun merkittävä voimavara. Solakallion koulussa kenenkään ei tarvitse tehdä työtä yksin.

Oppilaiden arvostava ja yksilöllinen kohtaaminen on lähtökohta Solakallion koulun rehtorin tehtävässä. Hakijalta toivotaan vaativan erityisen tuen vahvaa osaamista. Kokemus vammaisten opetuksesta ja laajasta verkostotyöstä tukee Solakallion koulun rehtorin tehtävässä. Rehtorin työparina ja esihenkilöalaisena toimii palveluvastaava, joka on kaikkien koulunkäynninohjaajien esihenkilö. Rehtorinakaan et ole Solakalliossa koulussa yksin. Rehtorin tehtävässä olet lisäksi osana alueen rehtoreiden joukkoa ja yksi Helsingin kaupungin erityiskoulujen rehtoreista.

Johtamistyösi raameina ovat Helsingin kaupungin johtamisen kulmakivet: näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky. Ne kuvastavat, millaista yhtenäistä johtamiskäyttäytymistä ja jokapäiväisiä tekoja kaupunki odottaa johdolta ja esihenkilöiltä. Näkemyksellisyys liittyy ymmärrykseen kaupungin strategiasta sekä sitä tukevista tavoitteista. Innostus viittaa esihenkilön omaan esimerkkiin ja energiaan. Linjakkuuden ytimessä on johdonmukainen ja eettinen johtaminen ja toimeenpanokykyyn kuuluu tavoitteiden saavuttaminen tiimin kanssa ja tehtävien delegoiminen.

Helsingin kaupunki tarjoaa työntekijöilleen monipuoliset henkilöstöedut, mm. työsuhdeasuntoja, tukea työmatkoihin, alennuksia kulttuuripalveluihin ja paljon muuta! Voit tutustua henkilöstöetuihin ja kaupunkiin työnantajana täällä (linkki: https://www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat/miksi-toihin-kaupungille#tyosuh…).

Jätäthän hakemuksesi 9.6. klo 16 mennessä. Saatamme toteuttaa ensimmäisen haastattelukierroksen videohaastatteluna.

Tehtävästä voi kysyä lisätietoja aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarjalta (09 310 71764, ulla-maija.vahasarja@hel.fi).

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään johtamiskokemusta.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Hae työpaikkaa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Projektinjohtaja

Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Aluerakentaminen

Rehtori

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 7, Puotilan ala-asteen koulu

Rehtori

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 5, Puistolanraitin ala-asteen koulu
Etsi avoimia paikkoja