Lehtori: englanti ja ruotsi, Pakilan yläasteen koulu (vuorotteluvapaan sijaisuus)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 4, Pakilan yläasteen koulu

Pakilan yläasteen kouluun haetaan englannin ja ruotsin kielen lehtoria vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajalle 31.7.-20.12. 2024. Opetusta 22 viikkotuntia.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata ainoastaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaisen tulee täyttää vähintään yksi seuraavista ehdoista:

- hän on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana
- hän on alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi
- hän on vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi aikaisemman kokemuksen englannin ja ruotsin kielen oppiaineiden opettamisesta peruskoulussa.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Erityisluokanopettaja: kieleen ja kommunikaatioon tukea tarvitsevien oppilaiden opetus (SLI), pidennetty oppivelvollisuus, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Haku päättyy: 24.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025

Sivutoiminen tuntiopettaja: wolof (oman äidinkielen opetus), Herttoniemen rannan ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 6, Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

Haku päättyy: 5.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 8.8.2024 - 31.5.2025

Erityisopettaja, tuettu erityisluokka, Puistopolun peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 7, Puistopolun peruskoulu

Haku päättyy: 25.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025
Katso kaikki ammattialan tehtävät