Päätoiminen tuntiopettaja: äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä -opetus), Strömbergin ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Strömbergin ala-asteen koulu

Haemme lukuvuodeksi 2024-2025 päätoimista tuntiopettajaa S2-opetukseen Strömbergin yhteisölliseen, freinetpedagogiikkaa toteuttavaan kouluun.

S2-opettajan työnkuva on monipuolinen sisältäen säännöllistä samanaikaisopetusta ja myös pienryhmäopetusta suomen kielessä.

Koulussamme panostamme koko koulun yhteisöllisyyteen ja mm. Fiilari-henkilöstökyselymme tulokset ovatkin erinomaiset.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi kokemuksen samanaikaisopettajuudesta ja yhteissuunnittelusta.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Erityisluokanopettaja: kieleen ja kommunikaatioon tukea tarvitsevien oppilaiden opetus (SLI), pidennetty oppivelvollisuus, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Haku päättyy: 24.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025

Sivutoiminen tuntiopettaja: wolof (oman äidinkielen opetus), Herttoniemen rannan ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 6, Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

Haku päättyy: 5.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 8.8.2024 - 31.5.2025

Erityisopettaja, tuettu erityisluokka, Puistopolun peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 7, Puistopolun peruskoulu

Haku päättyy: 25.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025
Katso kaikki ammattialan tehtävät