Erityisopettaja, tuettu erityisluokka, Puistopolun peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 7, Puistopolun peruskoulu

Haemme Puistopolun peruskoulun keskitetyn palvelun tuetulle erityisluokalle erityisopettajaa työskentelemään yhdessä erityisluokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan kanssa tiiminä.

Erityisopettajana pääset työskentelemään myös muiden koulun ammattilaisten sekä muiden oppilaan tuki- tai hoitotahojen kanssa. Huoltajat ovat toki tärkein yhteistyökumppani.

Puistopolun peruskoulu sijaitsee merellisessä Vuosaaressa loistavien liikenneyhteyksien päässä. Tämän luokan tilat ovat Punakiventien toimipisteessä. Eli jos olet erityisopetuksen ammattilainen, joka on valmis tiimityöhön, hae meille töihin!

Tuetusta erityisluokasta hyötyvät oppilaat, joilla voi olla:

- neuropsykiatrisia vaikeuksia, esim. autismikirjon häiriö tai

- monimuotoinen kehityshäiriö, sekä

- neuropsykiatrisiin piirteisiin liittyviä oppimisen ja koulunkäynnin pulmia.

Tuetussa erityisluokassa työskentelee kolmen aikuisen tiimi: erityisluokanopettaja, erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja.

Vuosiluokilla 1-6 on kahdeksan oppilaan pienryhmä. Tuettu erityisluokka on pienryhmä, joka tarjoaa oppilaan koulunkäyntiin selkeät rakenteet ja rajat sekä paljon aikuisten tukea.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Erityisluokanopettaja: kieleen ja kommunikaatioon tukea tarvitsevien oppilaiden opetus (SLI), pidennetty oppivelvollisuus, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Haku päättyy: 24.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025

Sivutoiminen tuntiopettaja: wolof (oman äidinkielen opetus), Herttoniemen rannan ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 6, Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

Haku päättyy: 5.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 8.8.2024 - 31.5.2025

Päätoiminen tuntiopettaja: äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä -opetus), Strömbergin ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Strömbergin ala-asteen koulu

Haku päättyy: 25.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024 - 31.7.2025
Katso kaikki ammattialan tehtävät