Sivutoiminen tuntiopettaja: wolof (oman äidinkielen opetus), Herttoniemen rannan ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 6, Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

Haemme wolofin kielen sivutoimista tuntiopettajaa oman äidinkielen opetukseen Herttoniemenrannan ala-asteen kouluun.

Alustavan suunnitelman mukaan opetettavien tuntien määrä on kaksi ja tunnit sijoittuvat iltapäivään klo 15-16.30. Opetuspäivä voidaan sopia opettajan aikataulujen mukaisesti. Opetusryhmässä on oppilaita eri vuosiluokilta.

Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Kelpoisuusehto:

Oppilaan oman äidinkielen opettajalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja, riittävää opetettavan aineen aineenhallintaa sekä kyseisen kielialueen kulttuurin tuntemusta. Opetus tapahtuu suomenkielisessä koulussa, jonka vuoksi edellytämme riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan rekrytointitilanteessa.

Kelpoisuus voidaan osoittaa suomalaisten yliopistojen tutkintotodistuksilla. Tutkinnon taso, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa opetushallituksen päätöksellä (tutkintojen tunnustaminen) silloin, kun kyse on ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa myös muulla soveltuvalla tavalla, jos sitä ei ole mahdollista osoittaa edellä mainituilla tavoilla.

Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi kokemuksen eri-ikäisten oppilaiden oman äidinkielen opetuksesta.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Erityisluokanopettaja: kieleen ja kommunikaatioon tukea tarvitsevien oppilaiden opetus (SLI), pidennetty oppivelvollisuus, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Munkkiniemen ala-asteen koulu

Haku päättyy: 24.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025

Erityisopettaja, tuettu erityisluokka, Puistopolun peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 7, Puistopolun peruskoulu

Haku päättyy: 25.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025

Päätoiminen tuntiopettaja: äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä -opetus), Strömbergin ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Strömbergin ala-asteen koulu

Haku päättyy: 25.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024 - 31.7.2025
Katso kaikki ammattialan tehtävät