Päätoiminen tuntiopettaja: biologia ja maantieto, Porolahden peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 6, Porolahden peruskoulu

Porolahden peruskoulu on Roihuvuoren Kirsikkapuiston vieressä sijaitseva yhtenäinen peruskoulu. Koululle ovat hyvät kulkuyhteydet ja sen sijainti luo oppimiselle monipuoliset puitteet ympäristössä, jossa merenlahti ja puistoalueet houkuttelevat ulos oppimaan.

Haemme joukkoomme innostunutta ja rohkeasti uutta kokeilevaa pedagogia biologian ja maantiedon päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään 6.8.2024 - 31.12.2024.

Oletko tiimipelaaja, joka toiminnallaan edistää kaikille sopivan koulun toimintakulttuuria? Toivomme sinulta kiinnostusta samanaikais- ja yhteisopettajuuteen, valmiutta yhteistoiminnallisiin työtapoihin sekä oppilaan yksilöllisten opinpolkujen rakentamiseen. Koulussa toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä yleis- ja erityisopetuksen välillä.

Hyödynnämme vahvasti teknologiaa opetuksessa ja toivomme opettajilta avointa ja innostunutta asennetta opetusteknologiaan.

Meillä tärkeää on koko koulun hyvinvoinnin ja oppimisen tuen rakenteiden kehittäminen sekä kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka. Meillä Porolahden peruskoulussa jokainen oppilas on jokaisen oppilas.

Tutustu koulun arkeen Instagramista tai Facebookista.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Katsomme eduksi kyvyn opettaa myös terveystietoa.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Erityisluokanopettaja: toiminta-alueittain järjestettävä opetus vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille (TOI), pidennetty oppivelvollisuus, Munkkivuoren ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Munkkivuoren ala-asteen koulu

Haku päättyy: 10.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025

Erityisluokanopettaja, Munkkivuoren ala-asteen koulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 2, Munkkivuoren ala-asteen koulu

Haku päättyy: 10.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025

Erityisopettaja, Käpylän peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 3, Käpylän peruskoulu

Haku päättyy: 10.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.8.2024 - 31.7.2025
Katso kaikki ammattialan tehtävät