Kehityspäällikkö

Kaupunginkanslia, strategiaosasto, digitalisaatioyksikkö

Oletko kokenut ICT-johtamisen ammattilainen ja etsit paikkaa, jossa pääset hyödyntämään kaiken kokemuksesi suuren verkostomaisen organisaation ICT-johtamisen käytäntöjen kehittämiseksi?

Haemme nyt esihenkilötehtävään Kehityspäällikköä, joka vastaa uuden, 1.8. aloittavan, ICT-johtamisen tuki -tiimin päällikkönä Helsingin kaupunginkanslian Digitalisaatioyksikön vastuulla olevien ICT-johtamisen tukipalveluiden organisoinnista.

Vastuut

ICT-johtamisen tuki -tiimin keskeiset tehtävät ovat tarve- ja kehityssalkkuhallinnan, puitesopimushankintojen, talouden- ja toiminnan suunnittelun, viranhaltijapäätösten ja ICT-johtamisen eri yhteistyökokousten valmistelua ja organisointia. Esihenkilön erityisenä vastuuna on Digitalisaatioyksikön henkilöstön osaamisen- ja resurssijoustavuuden suunnittelu. Kyseessä on uusi tiimi ja tiimin vastuulla olevan toiminnan kehittäminen on olennainen osa kaupungin ICT-johtamisen käytäntöjen uudistamista.

Työyhteisö

Lähimpinä kollegoina sinulla on Digitalisaatioyksikön muiden tiimien päälliköt, jotka vastaavat kaupungin yhteisistä ydintietojärjestelmistä, arkkitehtuurista- ja tietoturvasta, kaupungin yhteisistä digitaalisten palveluiden tuesta ja datasta ja uusista teknologioista. Digitalisaatioyksikkö sijoittuu Kaupunginkansliassa Strategiaosastolle ja vastaa toimintasäännön mukaisesti kaupungin digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta ja tukee kaupungin toimialojen ja liikelaitosten tietohallintojen toimintaa. Digitalisaatioyksikössä työskentelee 75, ja koko kaupungin tietohallintotehtävissä noin 350 henkilöä.

Sopiva tausta

Edellytyksenä tehtävään on vähintään viiden vuoden kokemus asiantuntijatiimin lähiesihenkilötyöstä sekä lisäksi vähintään viiden vuoden kokemus IT-alan asiantuntijatehtävistä. Sopiva koulutustausta on tekninen tai kaupallinen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa englannin kielen taitoa ja hallinnollisissa tehtävissä riittävää ruotsin kielen taitoa. Kokemus ja kyky valmistella ja pitää sujuvia asiantuntijaesityksiä erilaisissa tilaisuuksissa on välttämätöntä. Julkishallinnon toimintaympäristön tuntemus sujuvoittaa tehtävässä aloittamista.

Toiveet hakijalle

Motivoidut ihmisten johtamisesta ja toimintaprosessien kehittämisestä. Saavutat tavoitteesi tiimisi kanssa sovitussa aikataulussa ja kannustat henkilöstöä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä huolehdit henkilöstön hyvinvoinnista ja hyvästä työyhteisön ilmapiiristä. Ymmärrät ja otat huomioon organisaation toimintakulttuurin merkityksen johtaessasi toimintaprosesseihin liittyvää muutosta. Olet valmis sitoutumaan pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen.

Mitä tarjoamme sinulle?

Tehtävän määritelty peruspalkka on 6570 €/kk + KVTES mukainen työkokemuslisä. Helsingin kaupungin työntekijänä saat lisäksi erilaisia henkilöstöetuja. Kaupunki tarjoaa muun muassa laadukkaita työterveyshuollon palveluja, henkilöstökassan jäsenyyden, runsaasti liikkumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä etuja, kaupunkipyörä- ja työsuhdematkalippuedun sekä alennuksia eri liikkeistä. Suurena työnantajana tarjoamme monia mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen, kuten kattavan koulutustarjonnan sekä monenlaisia urapolkuja. Työlläsi on yhteiskunnallista merkitystä ja palkitsemme mielellämme hyvistä työsuorituksista.

Hakuaika ja lisätietoja

Tehtävään haku rekrytointijärjestelmän kautta 5.7.-28.7.

Rekrytoiva esihenkilö Digitalisaatiojohtaja Hannu Heikkinen on tavoitettavissa puhelimitse 23.7. klo 14-16 ja 25.7. klo 11-13

Tehtävään valitulle henkilölle teetetään huumausainetesti sekä tarkastetaan luottotiedot.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Hannu Heikkinen
hannu.a.heikkinen@hel.fi
+358505755510

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Osastonhoitaja, Madetojan palvelutalo

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Madetojan palvelutalo

Haku päättyy: 24.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024 - 18.5.2025

Päiväkodin johtaja, Töölö

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus, Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueelliset palvelut 1, eteläinen suurpiiri

Haku päättyy: 2.8.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 1.9.2024

Osastonhoitaja, Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelu

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelu

Haku päättyy: 7.8.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 23.9.2024 - 14.8.2025
Katso kaikki ammattialan tehtävät