Datainsinööri

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto, Digitalisaatioyksikkö, Data ja analytiikka
Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin kaupunki on hyväksynyt kunnianhimoisen datastrategian. Kaupungin tavoitteena on dataa ja analytiikkaa tehokkaammin hyödyntämällä tuottaa kaupunkilaisille yksilöllisiä ja kohdennettuja palveluja ennakoivasti silloin, kun he niitä tarvitsevat. Datan ja analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa myös tiedolla johtamisen: kaupunki voi tehdä paremmin informoituja päätöksiä, ennustaa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja automatisoida päätöksentekoa ja prosesseja.

Datastrategian vision mukaan Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä. Helsinki on julkaissut datastrategian (https://digi.hel.fi/esittely/helsinki-datastrategia(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) ja kaupunginkanslian strategiaosastolle on perustettu data ja analytiikka -tiimi edistämään strategian toimeenpanoa. Haemme nyt tähän tiimiin datainsinööriä. Datainsinöörin työ painottuu työllisyyspalveluiden tarpeisiin, mutta tehtävässä tuetaan myös data ja analytiikka -tiimin toimintaa.

Työllisyyspalveluissa on käynnissä suuri muutos, kun TE2024 on siirtämässä työllisyyden hoidon palvelut valtiolta kunnille. Helsinki on mukana keväällä 2021 alkaneessa työllisyyden kuntakokeilussa ja etsimme nyt datainsinööriä mahdollistamaan uudenlaisen datanhyödyntämisen käytännössä. Tehtävässä mahdollistetaan strategisesti merkittävän palvelukokonaisuuden rakentumista, johon tulee tehtäväsiirron myötä kuulumaan useita tuhansia aktiivisia yritys- ja työnantaja-asiakkaita sekä vuositasolla toistasataa tuhatta heille välitettyä työpaikkaa. Tavoitteenamme on parantaa työllisyystoimien vaikuttavuutta ratkoen samalla erilaisia yritysten työvoimahaasteita.

Datainsinöörin tehtävät voivat koostua muun muassa seuraavista osa-alueista:
- Työllisyyspalveluiden data- ja analytiikkaympäristöjen ja niihin liittyvien tietovarantojen kehittäminen. Kaupungin pilvi- ja on-prem-ympäristöjen kehittäminen, sekä API-ratkaisujen kehittäminen data-analytiikan käyttötarpeisiin yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Anonymisointiratkaisujen kehittäminen työllisyyspalveluiden tarpeeseen.
- Konsultaatio ja käytön tuki data- ja analytiikkaympäristöjen ja niihin liittyvien tietovarantojen soveltamisessa työllisyyspalveluissa.
- Osallistuminen data-analytiikan tuotantojärjestelmien rakentamiseen, ylläpitoon ja ongelmien ratkaisuun.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään datan käsittelytaitoja (esim. Python tai muu ohjelmointikieli) on-prem- ja pilviympäristöissä (mm. Microsoft Azure). Hakijalta edellytetään myös kokemusta tietokantojen kanssa työskentelystä ja SQL-kielen osaamista.

Eduksi luetaan kokemus datatoteutusten viennistä tuotantoon sekä kokemus datan anonymisoinnista ja pseudonymisoinnista esim. Pythonilla.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Pasi Rautio 040 8332528
Maanantai 27.11.2023 klo 15-16

Hae työpaikkaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Hankejohtaja, järjestelmämuutos

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hallinto

ICT-suunnittelija

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Hallinto, Jatkuvat palvelut ja sovellustukiyksikkö
Katso kaikki ammattialan tehtävät