Suoraan sisältöön

Case: Kokeilukiihdyttämö

Lapsia konsertissa. Kuva: Vesa Laitinen, Helsinki marketing

Kokeilukiihdyttämössä kehitetään muun muassa kulttuuritapahtumien älykästä suosittelijaa. 

Kokeilukiihdyttämöllä innovaatiot vauhtiin

Helsingin kaupunki kehittää sisäistä innovaatiotoimintaa kokeilukiihdyttämöhankkeella. Hanke lanseerattiin syksyllä 2019 kampanjalla, jossa kaupungin työntekijöitä rohkaistiin ideoimaan ja ehdottamaan nopeita ja ketteriä, tekoälyä hyödyntäviä kokeiluja.

”Kokeilukiihdyttämön ydinkysymys on se, miten voimme tukea innovaatiotoimintaa Helsingin kaupungin organisaation sisällä”, sanoo hankepäällikkö Ville Meloni Helsingin kaupungin digitalisaation muutostoimistosta.

”Kiihdyttämön avulla pyrimme luomaan mekanismin, jolla tuetaan digitalisaatiota hyödyntävää ketterää kokeilutoimintaa. Mekanismin tavoite on levittää oppeja kokeiluista ja skaalata toimivat ratkaisut organisaatioon.”

Kokeilukiihdyttämö kumpuaa muotoiluajattelusta.

”Kokeileva kehittäminen on yksi muotoilun keino, jolla pienin askelin haetaan ymmärrystä siitä mikä ratkaisu toimii käyttäjille parhaiten”, Meloni selittää.

Muotoilun periaatteita hankkeessa toteuttaa yhteiskehittäminen, jossa ovat mukana henkilökunta, asiantuntijayrityksiä ja palvelun käyttäjiä. Tärkeä kriteeri kokeiluissa on, että niistä kertyvät opit dokumentoidaan ja jaetaan koko organisaation käyttöön. Koko prosessi tehdään näkyväksi aktiivisella viestinnällä.

”Kyseessä on organisaation kulttuurin muutos”, Meloni tähdentää.

Kokeilukiihdyttämö aukeaa tekoälykokeiluilla

Kokeilukiihdyttämö käynnistettiin ajatushautomo Demos Helsingin haastattelututkimuksen pohjalta.

Haastattelututkimuksessa selvitettiin kokeilutoiminnan arjen koettuja esteitä kaupungilla: On pulaa ajasta, rahasta ja kokeiluosaamisesta. Hankintoihin ja kokeilujen skaalaamiseen liittyy haasteita.

Tuloksena syntyi kokeilukiihdyttämön ensimmäinen vaihe.

Kiihdyttämö aukesi kaupungin sisäisen ideointikanavan Ideapaahtimon alustalle, jossa kuukauden ajan kuka tahansa kaupungin työntekijä voi ehdottaa ideoita tekoälykokeiluiksi.

”Rakensimme matalan kynnyksen kampanjan. Ei tarvinnut olla tekoälyn ammattilainen, vaan kaupunki tarjosi asiasta kiinnostuneille tekoälykurssin ja opastusvideoita”, Meloni kertoo.

”Osallistujat saivat kokeiluidean jalostamiseksi tukea Teams-kanavalla ja kokeiluklinikoilla, jossa heitä opasti kymmenisen tekoälyn asiantuntijayritystä. Kampanjaa esiteltiin verkossa ja siitä keskusteltiin myös kasvokkain aamiaistapaamisessa.”

”Saimme 31 ehdotusta. Se heijastaa selkeää kiinnostusta sellaiseen kokeilutoimintaan, jossa halutaan oppia tekoälyn mahdollisuuksista kaupungin toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.”

Seitsemän parasta ideaa valittiin jatkokehitykseen, jota varten niille myönnettiin 10 000 euroa kullekin.

Helsingin kaupungin Sari Lehikoinen, Deloitten Jaakko Matomäki ja Digitalistin Ari Tolonen pohtivat Kokeilukiihdyttämön työpajassa, kuinka Helsinki voisi kokeilla kulttuuripalveluissaan älykästä suosittelijaa.

Helsingin kaupungin Sari Lehikoinen, Deloitten Jaakko Matomäki ja Digitalistin Ari Tolonen pohtivat Kokeilukiihdyttämön työpajassa, kuinka Helsinki voisi kokeilla kulttuuripalveluissaan älykästä suosittelijaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden suosittelija

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan viestintäasiantuntija Sari Lehikoinen visioi tekoälyn hyödyntämistä uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja palveluiden parantamiseksi.

Hän oli tutustunut YouTuben suosittelija-algoritmiin osana aiempaa tekoälykoulutusta ja pohti: ”Voisimme markkinoida kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluitamme samalla tavalla ristiin verkkosivuillamme. Esimerkiksi kun asiakas lukee sivuillamme Kaupunginmuseon näyttelystä, hän voisi saada suosituksia samanteemaisista kirjoista ja konserteista.”

Lehikoinen antoi kokeilukiihdyttämön ideahakuun projektiehdotuksen nimeltä Löytö, jonka kiihdyttämö valitsi toteutukseen.

”Löytö voidaan toteuttaa pienesti, mutta siitä voidaan skaalata iso konsepti koko kaupungille”, hän vakuuttaa ristiinmarkkinoijan etuja. ”Löytö on pilotti ja pioneeri.”

Pelastuslaitoksen johtava valvonnan suunnittelija Riku Leppänen (oik.) pohti Rojekton Teemu Ruohosen kanssa, kuinka pelastusviranomaisen tekemän palotarkastuksen voisi tekoälyn avulla kohdentaa paremmin. Kuva: Tero Lahti, Helsingin kaupunki
Pelastuslaitoksen johtava valvonnan suunnittelija Riku Leppänen (oik.) pohti Rojekton Teemu Ruohosen kanssa, kuinka pelastusviranomaisen tekemän palotarkastuksen voisi tekoälyn avulla kohdentaa paremmin. 

Tehokkaampia palotarkastuksia

Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen palotarkastaja Markus Latva-aho tunnistaa selkeän puutteen Pelastuslaitoksen lakisääteisissä palotarkastuksissa: kohteet valitaan käytännössä käsin valtavasta massasta ja jaetaan palotarkastajille esimiehen harkinnan mukaan ilman mitään automatisoitua järjestelmää.

Täytyy olla jokin parempi ratkaisu, Latva-aho pohti. Työnsä ohessa hän on opiskellut innovatiivista teknologiaa ja tulevaisuuden visioita. ”Tekoälyn avulla kohteiden jakaminen palotarkastajille toisi tehokkuutta, tavoitteellisuutta ja aitoa riskiperusteisuutta palotarkastuksien kohdentamiseen”, hän visioi.

Mutta miten toteuttaa tämä tekoälyratkaisu, jollaista ei ole koskaan toteutettu missään? Vastaus tuli kokeilukiihdyttämöstä.

”Ilman kokeilukiihdyttämön tarjoamaa mahdollisuutta, en usko että olisin koskaan löytänyt kanavaa idean toteuttamiseen”, Latva-aho kommentoi.

”Näin ideani saa mahdollisuuden rahoitukselle ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistämiselle. Kaupunki saa tietoa, jota voidaan laajentaa muihinkin ympäristöihin.”

Toiminta kehittyy ja vakiintuu

Tekoälykokeilut käynnistyivät joulukuussa 2019. Työ jatkuu maaliskuun 2020 alkuun, jona aikana kehittäjät tapaavat säännöllisesti yhteiskehittämisen merkeissä.

”Kokeilukiihdyttämön ensimmäisen kierroksen johtoajatus on oppiminen”, Meloni painottaa.

”Me haluamme oppia tekoälyn mahdollisuuksista. Samalla haluamme kehittää Kokeilukiihdyttämöä entistä paremmaksi ratkaisuksi palvelemaan kaupungin innovaatio- ja kokeilutoimintaa.”

Teksti: Johanna Lemola
Kuvat: Vesa Laitinen, Tero Lahti, Helsingin kaupunki
17.03.2020 10:57