Suoraan sisältöön

Helsinki World Design Capital 2012

Helsinki oli vuonna 2012 yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien kanssa maailman designpääkaupunki (World Design Capital). Designpääkaupunkivuoden teemana oli Open Helsinki  Embedding Design in Life. Muotoilu nähtiin laajana käsitteenä, joka kokoaa ja yhdistää erilaisia lähestymistapoja ja yhteiskunnan toimijoita.

Helsingin designpääkaupunkivuosi oli menestys. Ymmärrys muotoilun mahdollisuuksista lisääntyi ja käyttäjän näkökulma osana suunnittelua korostui. Muotoilun avulla ratkaistiin ongelmia erilaisissa ympäristöissä, mm. kouluissa, sosiaali ja terveyspalveluissa sekä kaupunkiympäristössä.

Kaikkiaan designpääkaupunkivuoden ohjelmaa toteutettiin 580 projektin kautta, yhteistyössä 290 organisaatiosta koostuvan verkoston avulla Suomessa ja maailmalla.

Designpääkaupunkivuoden perintönä

  • Muotoilusta tuli yhteiskunnallinen asia ja puheenaihe.
  • Kaupunkilaiset ymmärsivät paremmin muotoilun merkityksen ja vaikutuksen omaan arkeensa.
  • Käyttäjän näkökulma osana suunnittelua korostui.
  • Muotoilun avulla ratkaistiin ongelmia erilaisissa ympäristöissä.
  • Lasten ja nuorten muotoilukasvatusta lisättiin.
  • Muotoilumaailma kohtasi designpääkaupungissa.
  • Helsinki nousi kiinnostavaksi designkaupungiksi.
  • Elinkeinoelämä ymmärsi paremmin muotoilun merkityksen kilpailuetuna.
  • Eri alojen tekijöiden välille syntyi uutta yhteistyötä.
  • Kaupunkiin syntyi uusia yhteisen tekemisen tapoja ja paikkoja.

Maailman designpääkaupungin nimeää kansainvälinen muotoilujärjestö Icsid (International Council of Societies of Industrial Design).
24.02.2020 09:47