Suoraan sisältöön

Muotoilukasvatus

Lapsia Helsinki Design Weekin muotoilutyöpajassa. Kuva: Aino Huovio, Helsingin kaupunki

Helsinki on edelläkävijä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen hyödyntämisessä. Helsinki on ollut mukana kehittämässä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen aineistoja opettajien käyttöön ja tehnyt monenlaista yhteistyötä alan järjestöjen ja hankkeiden kanssa.

Helsingissä on useita muotoilukasvatukseen vihkiytyneitä opettajia ja kouluja. Esimerkiksi Arabian peruskoulussa muotoiluoppiminen on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua, ja muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1–9. Kruununhaan yläasteen koulu tarjoaa Design-linjaa oman alueen oppilaille.

Muotoiluun ja muotoilumenetelmiin tutustutaan Helsingin kouluissa Kulttuuripolun vierailujen kautta. Perusopetuksen oppilaat kulkevat kulttuuripolkua eri luokkatasolta toiselle. Kulttuuripolulta löytyy ehdotuksia kulttuurisisällöistä eri-ikäisille, ja jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kulttuurivierailu vuodessa. Kulttuuripolulla varmistetaan, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus perehtyä erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -toimijoihin perusopetuksen aikana.

Hanna Harris, Helsingin designjohtaja, pitää arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen kehittämistä tärkeänä:

”Arkkitehtuuri- ja muotoiluoppiminen antaa lapsille ja nuorille eväitä luovaan ongelmanratkaisuun ja oman identiteetin kehittymiseen. He oppivat lukemaan omaa lähiympäristöään, ymmärtämään suunnittelua ja erilaisia materiaaleja sekä saavat työkaluja osallistua yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen.”

07.09.2020 11:51

Muotoilukasvatuksella edistetään kestävän kehityksen tavoitteita

Helsinki käyttää muotoilukasvatusta osana opetusta ja edistää samalla kestävän kehityksen SDG-tavoitteiden toteutumista (vain englanniksi)

Muotoilukasvatus

Tukimateriaalia muotoilukasvatukseen Helsingin kouluissa

Kulttuuripolulla kulttuuria kaikille

Kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle luokka-asteelle ehdotus luokka-asteen kulttuurisisällöstä.