Händelser i period 2


19.10 Studerandekårens årsmöte

21-24.10 Höstlov

25.10 Anmälan till FF

26.10 Gruppmöte

28.10 Högskoledagen för abiturienter

28.10 18.00 Vårdnadshavarträff åk 20

2.11 Idrottsgymnasiedag på Brändö

2.11 Gruppmöte

3.11 Dreams med Christoffer Strandberg

4.11 Filmkväll som ersätter 27.5.2022

5.11 Anmälan höjningstent period V-I

9.11 Förlängt gruppmöte åk 21, Samling åk 19-20

12.11 Friluftsdag

16.11 Samling, Studia generalia med Filip Saxén

19.11 Höjningstent period V-I

23.11 Samling

25.11 Gamlas dans åk 19

30.11 Gruppmöte

3.12 Självständighetsfest och studentdimission

6.12 Självständighetsdag

7-16.12 Utvärderingsdagar

21.12 Förlängt gruppmöte

22.12 Julfest

22.12 Anmälan till förnyat förhör och Abi-höjningstent

23.12.2021-9.1.2022 Jullov