Hoppa till innehållet

Studentexamen

Studentexamen är gymnasiets slutexamen. Studentskrivningarna ordnas två gånger om året, på våren och hösten, samtidigt i alla gymnasier. Studentexamen kan avläggas vid ett enda examenstillfälle eller under tre examenstillfällen som följer direkt på varandra. Datumen för proven och ingående information finns på Studentexamensnämndens webbsida.

Studentexamensprovet grundar sig på obligatoriska kurser och riksomfattande fördjupade kurser. Deltagande i studentexamen förutsätter att man har slutfört de obligatoriska kurserna i de läroämnen som ingår i examen.

En studentexamen består av minst fyra prov, av vilka endast provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De tre övriga obligatoriska proven i sin examen väljer examinanden ut bland följande prov: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i ett realämne. Ett eller flera extra prov kan dessutom ingå i en examen.

Realprovet är uppdelat i enskilda prov för respektive realämne. Examinanden kan avlägga prov i ett eller flera realämnen. Enskilda prov ordnas i följande ämnen: evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, filosofi, psykologi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap.

Följande gäller för de studerande som börjar avlägga sin examen våren 2022

En studentexamen består av minst fem prov, av vilka endast provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De fyra övriga obligatoriska proven i sin examen väljer examinanden ut bland följande prov:  provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i ett realämne. Ett eller flera extra kan dessutom ingå i examen. 04.11.2020 10:16