Hoppa till innehållet

Stöd för studerande

Vi erbjuder våra studerande många olika former av stöd i studierna. Skolans studiehandledare ger individuell handledning och hela studerandevårdspersonalen stöder studerandena under hela gymnasietiden.

Studerandevård

Studerandevårdens uppgift är att främja en tidig identifiering av inlärningssvårigheter och övriga problem samt att förebygga dessa. Hela studerandevårdsgruppen jobbar med förebyggande arbete, som stärker gemenskapen i skolan och som gynnar alla.

Alla studerande har tillgång till skolhälsovårdens tjänster och vår skolhälsovårdare träffar alla under olika skeden av studierna. Studerandena har också tillgång till kurators- och psykologtjänster. Skolans kurator heter Pia Stråhlman-Kurki. Till henne kan man vända sig om man vill ha råd, om man behöver diskutera frågor som oroar en eller om man har andra svårigheter. Vår skolpsykolog, Andreas Kåll, jobbar både med den gemensamma studerandevården och med enskilda studerande.

En studerande kan också vid behov få stöd i sina studier med hjälp av olika specialarrangemang. Vår speciallärare, Bo-Håkan Söderholm, hjälper studerande med läs- och skrivsvårigheter, andra behov av hjälp i studierna samt med planeringen och ansökningen av specialarrangemang för studentexamen. 29.03.2022 15:35