Hoppa till innehållet

Samarbete

Vår skola har många olika samarbetspartner och varje läsår ordnas varierande kurser, projekt och studieresor i samarbete med bl.a. skolor, olika universitet och högskolor, muséer, teatrar, tidningshus och andra institutioner både i landet och utomlands. Vi samarbetar aktivt med Tölö gymnasium, Gymnasiet Lärkan, de andra svenska gymnasierna i huvudstadsregionen, Kulosaaren yhteiskoulu, kvällslinjen vid Tölö gymnasium och Vasa aftonläroverk samt Eiran aikuislukio. Inom idrotten samarbetar vi intensivt med Mäkelänrinteen lukio, huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea, Prakticum och Arcada.

Vi samarbetar inom ämnen

Våra ivriga och kompetenta lärare ordar en hel del intressanta skolspecifika (tillämpade) kurser. I finska ordnas t.ex. skriftliga och muntliga kurser, som är gemensamma för både dem som har a-finska och modersmålsinriktad finska. I modersmål ordnas en kurs som heter ”Norden och vi” som avslutas med en resa till något nordiskt land. I år går resan till Reykjavik på Island.

Vi samarbetar över ämnesgränser

Ämnesintegrerade kurser ger möjlighet till bredare helheter och större projekt.Vi har t.ex. en samarbetskurs i engelska, fysik och kemi där de studerande får bekanta sig med vetenskapliga texter, forska och bekanta sig även med kultur och miljö. Kursdeltagarna åker även på en studieresa till de högt ansedda vetenskapsfestivaler som ordnas årligen. Detta år gick studieresan till Coventry. Andra samarbetskurser är bl.a. kursen “Välmående i fokus”, som kopplar ihop både psykologi och hälsokunskap. Så har vi kursen ”Vandringar i Antikens värld”, som är ett samarbete mellan filosofi och matematik med resa till Aten.

Vi samarbetar över skolgränserna, tillsammans med andra skolor

Vi samarbetar med hela gemensamma kurser med t.ex.Tölö gymnasium i historia, religion och psykologi i form av kursen “Makt och ondska”. Vårt samarbete med det finskspråkiga idrottsgymnasiet, Mäkelänrinteen urheilulukio, är vi också väldigt stolta och glada över. Vi har en “Kurs i utförsåkning” där studerande från både Brändö och Märsky åker till t.ex. Åre. Vår tutorutbildning får en extra fin tvist, då vi varje år åker med våra och Märskys tutorer på en gemensam tutorlägerskola, som hålls av studiehandledarna på Brändö och två lärare från Märsky. Det här samarbetet har varat i ca 15 år. Inom tutorverksamheten har vi också samarbete med både Tölö gymnasium och gymnasiet Lärkan. Inom gymnastiken och skolidrotten samarbetar vi med alla huvudstadsregionens gymnasier och många föreningar, idrottsinrättningar för att möjliggöra och förverkliga en bred och mångsidig skolvardag med idrott.

Vi samarbetar inom toppidrotten med Mäkelänrinteen urheilulukio

Inom idrotten har vi ett nära samarbete med Mäkelänrinteen urheilulukio i form av både träning och kurser. Våra idrottare tränar i samma träningsgrupper med Märskys studerande. De går också kurser i idrottspsykologi och kan genomföra kurser under sommaren. Vi hör till ett idrottsgymnasienätverk och samarbetar med dem nationellt, både för att planera och utveckla verksamheten. De närmaste idrottsgymnasierna för oss är Märsky, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, och Prakticum. Urhea har en stor roll i vår verksamhet och våra studerande får använda Urheas tjänster och stödtjänster.

Vi samarbetar med högskolor, universitet och arbetslivet.

I många ämnen samarbetar vi med universiteten i Helsingforsregionen. I de naturvetenskapliga ämnena, såsom kemi, fysik, matematik och inom biologi och geografi besöker grupperna ofta Aalto universitetet och Helsingfors universitet som samarbetat bl.a. med labbkurser.

Inom Helsingforsalliansen (Aalto universitetet, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet) ordnas en hel dag för abiturienter som får besöka olika utbildningsanordnare under t.ex. högskoledagen. Helsingfors universitet har besökt oss både med konceptet “Uni på väg”, där våra studerande får delta i miniföreläsningar. Åbo akademi har varit på besök med miniföreläsningar för abiturienter. Vi besöker Åbo Akademi och YH Novia i Åbo. Yrkeshögskolorna presenterar sig också under abiåret.

Vi är en Helsingfors stads besöksskola

Vi är ett av gymnasierna i Helsingfors, som besöks aktivt av skolledare och lärare från andra skolor och utbildningsverk runt om i världen. Vi har en samarbetsskola i Solna i Stockholm, som vi gärna fortsätter samarbeta med och utveckla något projekt med. I biologi och geografi deltog studerande och lärare i operation Wallace i Kroatien. Det här projektet fortsätter vi också med. Vi vill gärna utveckla möjligheten till utbytesstudier till och från Brändö och öka internationaliteten i skolvardagen.

Vi samarbetar aktivt med alumner

Vi har ett bra alumnnätverk. Våra alumner berättar om utbildningar, yrken, företagande och arbetslivet. De berättar om sina val efter gymnasietiden, sina studier och om arbetslivet.

Vi har en bred och mångsidig bas för olika typer av samarbeten.

Under läsåret stöder bland annat Brändö skolförening och Brändö hembygdsfond vår verksamhet på olika sätt.
11.01.2021 12:25