Hoppa till innehållet

Om skolan

Vi profilerar oss som Det välmående gymnasiet med Träning för livet-sett ur ett vidare perspektiv- som vår slogan. I vår skola får du en bred allmänbildning i en trygg, trivsam och öppen miljö. Alla, både lärare och studerande samt personal, respekteras för dem de är och vi strävar efter att ge alla studerande möjlighet att växa både psykiskt och fysiskt. Vi skapar intellektuella lärmiljöer, där studerandena ökar sin kunskap och samtidigt känner att de är en del i ett viktigt socialt sammanhang. 

Alla våra studerande uppmuntras att vara delaktiga i vår verksamhet, bland annat genom att föra en aktiv och öppen kommunikation. Vi hoppas att alla tar ansvar för sina studier, samtidigt som vi alla tar oss an nya utmaningar med både nyfikenhet och glädje.  

Verksamhetskulturen i Brändö bygger på alla ämnens lika värde, kunskap och innehåll själens bildning, öppet diskussionsklimat och öppen dialog och respekt för olikheter.

 Vi värnar om Brändöandan och betonar som sagt delaktighet, ansvar, nyfikenhet och glädje i hela vår verksamhet: i vår undervisning, i ämnesintegrerade kurser, i olika projekt och andra evenemang, i samband med traditioner och festligheter, under idrottsturneringar och i studerandekårs- och tutorverksamhet samt i våra lärar- och studerande team.  Och vi strävar efter att vara en del av samhället och på olika sätt försöka utveckla skolan hela tiden.

Det här läsåret har vi fortsättningsvis Läsning för livet som ett av våra teman och i år satsar vi på att fördjupa läsförståelsen och genretänkandet i alla ämnen. Vi satsar också på arbetsro och välbefinnande. Vi jobbar hela tiden med att utveckla hela vår verksamhet likasom vår idrottslinje.13.01.2022 13:18