Hoppa till innehållet

Ansökan till specialiseringslinjen i idrott

Till idrottslinjen söker du med totalpoäng (max 20), som består av följande:

 • Medeltalet i läsämnen + vitsordet i gymnastik: 4-10 poäng
 • Idrottspoäng från grenförbundet, idrottsföreningens utlåtande eller uppgifter av den sökande. Faktorer som tas i beaktande kan vara idrottsliga prestationer, idrottsliga målsättningar och motivation: 1-5 poäng
 • Skolans poäng: Brändö gymnasium ger sina poäng baserat på vilka träningsmöjligheter skolan kan erbjuda (tillsammans med vår största samarbetsskola Mäkelänrinteen lukio) eller någon annan betydelsefull orsak: 1-5 poäng

Utgångspunkten med skolans poäng är att stöda grenförbundens poängsättning för att försäkra sig över att de bästa idrottarna kommer in. I skolans poängsättning kan följande faktorer beaktas:

 • Tyngdpunktsgrenar och andra grenar gemensamt med Mäkelänrinteen lukio
 • Idrottsgrenars träningsförhållanden och –möjligheter
 • Sökandes gymnasielämplighet: kommunens bestämmelser om gymnasiernas medeltal i läsämnen (Helsingfors 7,00) och förutsättningar för gymnasiestudier
 • Sökandes idrottsliga potential och mångsidighet
 • Andra betydelsefulla faktorer (exempelvis ledarerfarenhet)


I ansökningsskedet meddelas läsämnenas medeltal (+vitsordet i gymnastik) från åk 9:ans mellanbetyg eller det senaste periodbetyget. Bifoga en kopia på det senaste periodbetyget från åk 9. Det slutliga medeltalet baseras endast på vitsorden från vårens avgångsbetyg. Blanketterna skickas till Brändö gymnasium PB 57301 00099 Helsingfors stad, inom ansökningstiden dvs senast 22.3 kl 15.00.

Hur du söker till Brändö gymnasiums idrottslinje

 • Fyll i din ansökan på Studieinfo 22.2-22.3.2022. Svara på idrottarnas tilläggsfrågor.
  Välj gärna idrottslinjen som ditt första alternativ och den allmänna linjen som alternativ två. Bifoga en kopia på din ansökan till oss.
 • Brändös valkort
  Fylls i av alla förstahandssökande
 • Bifoga en kopia på det senaste periodbetyget från åk 9.
 • Friidrottare skall också fylla i SUL blanketten.

OBS! Alla blanketter skall du skicka till Brändö gymnasium PB 57301 00099 Helsingfors stad, inom ansökningstiden dvs senast 22.3 kl 15.00.

Intervjuer för sökande ordnas på våren.

Idrottskoordinator
Patrick Ikäheimonen
tfn 040 334 1693
patrick.ikaheimonen(at)edu.hel.fi
18.11.2021 09:46