Vaikuttavuus työterveyshuollossa lisää työkykyisiä päiviä

Haluatko saada aikaan vaikuttavuutta? Vaikuttavuuden näyttäminen on terveydenhuollossa vaikeaa. Mistä se syntyy, kun tekijöitä ja muuttujia on useita?

Kannattaa valita, mitä palveluita, kenelle ja kenen toimesta palveluita tarjotaan. Kaikille kaikkea ei tuo vaikuttavuutta. Se vain tuhlaa rahaa ja haaskaa kaikkien aikaa sekä muita resursseja. Kannattaa ennakoida tarvetta ja hoitaa tarvittaessa.

Asiakkaiden profilointi eri palvelupoluille auttaa suuntaamaan tekemisiä ja kohdentamaan niitä oikein. Saadaan tuotettua oikeaa palvelua, oikealle asiakkaalle, oikeaan aikaan. Terveyspalveluja satunnaisesti käyttävä ei hyödy raskaasta kuntoutussuunnitelmasta eikä varmasti koe sitä itselleen hyödylliseksi. Hän toivoo asian nopeaa ja tehokasta hoitoa. Asiakas haluaa olla itse valitsemassa, missä ja milloin palveluita hyödyntää. Mieluiten usein etänä, jos se suinkin on mahdollista.

Suunnitelmallisuuden tarve lisääntyy, kun sairauksia ja vaivoja alkaa kertyä ja niistä alkaa olla haittaa työ- ja toimintakyvylle. Mitä hankalammaksi työkykyongelmat tulevat, sitä enemmän vaaditaan erityisosaamista ja moniammatillista lähestymistapaa. Työssä pysyminen ja työhön palaaminen mahdollisimman pian tukee työkykyä.

Minulle laatu terveydenhuollossa on tärkeää. Oleellista on tehdä asiat oikein näyttöön tai vankkaan kokemukseen perustuvan tiedon mukaisesti. Hyvä esimerkki on tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivän henkilön hoito. Osa vaivoista menee ohi omahoidolla esimerkiksi puhelimitse saatujen ohjeiden avulla. Moni hyötyy fysioterapeutin suoravastaanotolla saadusta avusta. Lääkärille kannattaa ohjata vain, jos pitkittyneet vaivat uhkaavat työkykyä tai tietyt varoitusmerkit (red flags) toteutuvat. 

Eri ammattiryhmien osaamisen hyödyntäminen tehokkaasti luo laadukasta hoitoa ja hyvää asiakaskokemusta. Työterveys Helsingissä kaikki tähtäävät samaan maaliin: työkykyisiin päiviin.

Vaikuttavuuden voidaan katsoa koostuvan kolmesta tekijästä. 1. Hoidolla on oltava positiivisia vaikutuksia hoidettavalle. 2. Toteutettavan hoidon on oltava laadukasta ja asiakkaan on sitouduttava tekemään oma osansa, koettava saavansa hyötyä palvelusta. 3. Hoidon on oltava kustannustehokasta. Kun nämä osatekijät ovat samanaikaisesti olemassa, voidaan työterveyshuollolla saada aikaan mittavia tuloksia.


Kirjoittaja on Työterveys Helsingin ylilääkäri Marianne Alho.


Lue myös: Asiakasprofiloinnista vaikuttavuutta työterveyshuoltoon (Työterveyslääkäri 2/2017)JAA