Uudet kivunhallintaryhmät – yhdessä pystyy ja uskaltaa enemmän!

Työterveys Helsingissä pyörähtävät jälleen käyntiin suositut kipuvertaisryhmät. Ryhmiä aloittaa kaksi ja tapaamisia on kuusi. Ne ovat viikon välein, kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmäläiset ovat asiakkaitamme eri toimialoilta. Kaikkia yhdistää eläminen pitkäaikaisten kipuoireiden kanssa. Kipua voi olla selässä, polvessa, laajasti vaihdellen eri puolilla kehoa, tai se voi ilmaantua vain päänsärkynä. Sijainnilla, syyllä tai kivun voimakkuudella ei ryhmään osallistumisen kannalta ole niin väliä, mutta sillä on, onko kipu jo alkanut tuntua työssä. Tarjoamme ryhmää nimenomaan työkyvyn tueksi: ilman työterveyshuollon monipuolisia tukitoimia työkyvyttömäksi syrjäytymisen riski voi olla merkittävä. 

Työterveyshuollon keinot, tai ylipäätään lääketiede pystyy vaikuttamaan pitkittyneeseen kipuun kuitenkin vain rajallisesti. Tämän hyväksyminen kipua hoitavana lääkärinä ja itsekin kipupotilaana ei ole ollut helppoa. Lukuisat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kroonisen kivunhoidon tehokkain työkalupakki löytyy ihmisestä itsestään ja monipuolisin kipulääkekaappi ihmisen omista aivoista. Oikeassa ympäristössä ja mielentilassa aivot tuottavat morfiinin kaltaisia aineita sekä muita kipua lievittäviä kemikaaleja kuten endorfiinia, dopamiinia ja oksitosiinia, joiden teho on parempi ja pitkäaikaisempi kuin pillereiden tai kipulaastarin.

Pitkäaikaiseen kipuun liittyy usein paljon kärsimystä ja kuormittumista, joita lääkitys ei pysty poistamaan. Ryhmässämme emme jää niitä märehtimään, vaan siirrymme varsin nopeasti tutustumaan lääkkeettömiin kivunhallintakeinoihin. Oman työkalupakin löytäminen on vertaisryhmän merkittävin tavoite. Siinä auttaa muiden kipuilijoiden tuki, kokemus ja käytännön vinkit sekä ryhmässä jaettava luotettava ja ymmärrettävä tieto kivun mekanismeista ja hoitokeinoista.

Ohjaajien rooli on alkuun tärkeä, kun ryhmässä pohditaan kivun olemusta ja sen syitä, mutta heidän merkityksensä ryhmän tapaamisten myötä vähenee. Ryhmän ohjaaminen on itselleni ollut antoisimpia kokemuksia omalla lääkärinurallani. On hienoa havaita, miten ryhmän edetessä ryhmä itsessään alkaa tulla tärkeäksi ja miten se kannattelee, tukee ja rohkaisee jäseniään. Ohjaajalle on parasta palautetta, kun kipuvertaisryhmän käynyt alkaa kukoistaa elämässään.

Mutta erityisen antoisaa meille ohjaajille, työterveyshuollon ammattilaisille, on ollut kuulla ryhmäläisten pohdintoja työn merkityksestä elämässä. Työn tekeminen ja itselleen sopivassa työssä jatkaminen on ryhmässä esiin tuleva yhteinen tavoite. Pitkäaikainenkaan kipu ei vie oman työn asiantuntijuutta eikä ammattilaisuutta. Olemme havainneet, miten omasta työstä kertominen muuttaa silminnähden ryhmäläisen olemusta – itsevarmuus lisääntyy, ryhti suoristuu, silmiin tulee katse, joka kertoo pystyvyyden tunteesta ja ylpeydestä omasta ammatista. Silloin kipukin työntyy hetkeksi syrjään.

Tuohon muutokseen tartumme. Haluamme yhdessä juurruttaa sen osaksi kipuoireiden kanssa elämistä. Pystyn, osaan, uskallan, haluan. Elämä voi olla hyvää ja mielekästä kivuista huolimatta, kunhan uskoo itseensä ja on valmis itse ottamaan kipuaan haltuun.


Kirjoittaja on Työterveys Helsingissä työskentelevä kuntoutuslääkäri ja työterveyden dosentti Helena Miranda.

Työterveys Helsinki Twitterissä: @TyoterveysHki
Työterveys Helsingin verkkosivut
JAA