Suoraan sisältöön

Työterveys Helsinki

Työkyvystäkin voidaan puhua toisia arvostavasti

Töitä, työntekijöitä, työpaikkoja, työtehtäviä, työkavereita ja työpalavereita on monia. Tämä on nykyajan arkipäivää. Työelämä on moninaista ja monenlaista. Näin myös kokemus työstä ja työkyky vaihtelevat työuran eri vaiheissa.

Työkyky ja työssä pärjääminen voivat heikentyä sairauden tai muun syyn vuoksi. Toisinaan tilanne jää pysyvämmäksi, eikä työnteko suju kuten aikaisemmin. Kuitenkin toisessa työtehtävässä sama henkilö voi pärjätä mainiosti.

Miten sovittaa työ ja työkyky yhteen? Onko tämä helppoa, vaikeaa, vai jotain siltä väliltä?

Työterveysneuvottelussa tämä on arkipäivää. Se järjestetään silloin, kun työntekijällä on takanaan pidempi sairauspoissaolo tai hänen työstä selviytymisessään havaitaan ongelmia. Joskus yhteensovittaminen on helppoa, kun kysymyksessä on lyhytaikainen tilanne, jolloin voidaan sopia korvaavasta työstä työpaikalla. Toisinaan tarvitaan enemmän järjestelyitä ja työterveyshuollon apua.

Neuvottelu sujuu kitkattomammin, kun kaikki osapuolet arvostavat toisiaan ja välillä on keskinäistä luottamusta. Eri osapuolten roolit on hyvä olla kaikilla tiedossa. Työterveyden rooli näissä neuvotteluissa on toimia asiantuntijana - ei kenenkään etujen ajajana. Kun kaikki ovat valmistautuneet etukäteen, on helpompi keskustella ja päästä yhteiseen ymmärrykseen. Työterveysneuvottelu on yksi keino työkyvyn ja työn yhteensovittamisessa. Työkykyä on monenlaista, myös ratkaisut ovat moninaisia.

Työkokeilua käytetään usein, kun harkinnassa on uuteen työhön siirtyminen. Toisinaan myös omaan työhön paluu pitkältä sairauspoissaololta sujuu jouhevimmin työkokeilun avulla. Tällöin työntekijä, työpaikka ja esimies pääsevät testaamaan työn ja työkyvyn yhteen sovittamista.

Kokeilua seurataan työterveyshuollossa ja tilannetta käydään läpi yhteisissä neuvotteluissa. Näissä neuvotteluissa on tarkoituksena selvittää, miten työntekijä pärjää. Välillä joudutaan toteamaan, että työkyky ei ole sovitettavissa työhön. Toisinaan tarvitaan vielä lisäkouluttautumista tai kuntoutusta, jotta uusi työtehtävä olisi mahdollinen. 

Työkyvystä puhumisen tulisi olla työpaikoilla arkipäivää ja rutiinia. Näin myös vaativammatkin työkykyasiat on helpompi ottaa esille. Tämä ei ole vain esimiehen vastuulla, vaan myös työntekijän vastuulla. Kyseessä on yhteinen asia.

Voit omalta osaltasi mahdollistaa avointa ja luottamuksellista keskustelua työpaikallasi. Sairauksista ja terveysasioista ei tarvitse puhua. Vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan yhdessä työstä sekä sen sujumisesta. 


Kirjoittaja on Työterveys Helsingin kuntoutussuunnittelija Heta Majasaari. Kirjoitus on julkaistu alun perin Helsingin Hengessä 4/2019.

Työterveys Helsinki Twitterissä @TyoterveysHki
Työterveys Helsingin verkkosivut.
JAA

Uusimmat kirjoitukset

Työterveys Helsinki
17.12.2019 14:52 -  Työstä ja terveydestä
Töitä, työntekijöitä, työpaikkoja, työtehtäviä, työkavereita ja työpalavereita on monia. Tämä on nykyajan arkipäivää. Työelämä on moninaista ja monenlaista. Näin myös kokemus työstä ja työkyky vaihtelevat työuran eri vaiheissa. Työkyky ja työssä pärjääminen voivat heike...
Työterveys Helsinki
08.11.2019 10:16 -  Työstä ja terveydestä
Me Työterveydessä olemme olemassa, jotta Helsinki voi hyvin. Tähän sanomaan voi hyvin samaistua, ja tuntea ylpeyttä omasta työstään ja kaikesta siitä, mitä työmme tekee mahdolliseksi. Vain hyvinvoivat työntekijät voivat tehdä Helsingistä maailman toimivimman kaupungin. ...
Työterveys Helsinki
24.09.2019 15:37 -  Työstä ja terveydestä
Säännöllisestä syömisestä ja kasvisten merkityksestä puhutaan usein painonhallinnan yhteydessä. Välttämättä ei kuitenkaan tulla muistaneeksi, miten iso merkitys ruokavaliolla on vireystilaan ja jaksamiseen. Jos asia on jo kunnossa, hyvä. Voit onnitella itseäsi: kuulut h...
Työterveys Helsinki
23.05.2019 10:44 -  Työstä ja terveydestä
Miksi harrastamme liikuntaa? Koska liikkumattomuus voi vaarantaa terveyden? Koska sisäinen suorittaja käskee? Aikuisten liikuntasuositukset on kuvattu liikuntapiirakkana. Sen mukaan kestävyyskuntoa tulisi ylläpitää liikkumalla useana päivänä viikossa yhteensä ainakin k...
Työterveys Helsinki
07.03.2019 13:30 -  Työstä ja terveydestä
Tavarat hukassa, tapaaminen unohtuu, salasanasta ei hajuakaan – kuulostaako tutulta? Syyt työikäisen muistin pätkimiseen löytyvät useimmiten mielen työpöydän, työmuistin ylikuormitustilasta, joka voi liittyä esim. jatkuviin keskeytyksiin, tietotulvaan tai riittämät...
Työterveys Helsinki
11.12.2018 12:03 -  Työstä ja terveydestä
Kello soi ja pimeys tekee heräämisen vaikeaksi. Kiireessä aamupala jää väliin. Kun tulen työpaikalle, päivän järjestys muuttuu, sillä kollega on sairastunut flunssaan. Tavallisetkin yllätykset arkirutiineissa tuntuvat vaikeilta sietää. Töitä tehdessä en saa asioita lopp...
Työterveys Helsinki
10.10.2018 10:53 -  Työstä ja terveydestä
Työterveys Helsinki aloitti vuonna 2015 sosiaali- ja terveystoimen parissa kokeilun, jossa työntekijät pääsivät mahdollisimman matalalla kynnyksellä asiantuntijan luokse jäsentämään elämäntilannettaan ja hakemaan ratkaisuja parempaan vointiin. Tulokset olivat lupaav...
Työterveys Helsinki
08.06.2018 09:12 -  Työstä ja terveydestä
Hyvä keskustelu työkaverin kanssa antaa energiaa tehdä töitä. Se lisää motivaatiota, innostusta ja luottamusta sekä parhaimmillaan tuo uusia näkökulmia omaan ajatteluun. Vastaavasti huono keskustelu kuluttaa energiaa. Esimerkkinä tilanne, jossa palaveriin osallistujan ...
Työterveys Helsinki
02.05.2018 16:36 -  Työstä ja terveydestä
Sosiaali- ja terveystoimialan (Sote) sairauspoissaolot ovat matalammat kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2017 sairauspoissaolot laskivat 4,9 prosenttiin, kun vuonna 2016 ne olivat 5,4 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2016 verrattuna on saatu lisää 1,5 päivää henkilö...
Työterveys Helsinki
08.02.2018 08:53 -  Työstä ja terveydestä
Työterveyshuolto on keskeinen toimija, kun työntekijällä herää huoli työpaikan mahdollisen sisäilmaongelman yhteydestä hänen oireiluunsa.  Oireet ja sairaudet tulee aina tutkia ja hoitaa suositusten mukaisesti riippumatta niiden aiheuttajasta. Sisäilmaongelmissa erityis...
<<  <  1  2  3  >  >>