Kalasatama, älykkään kaupunkirakentamisen mallialue

Kirjoittajana projektinjohtaja Tiina Sekki rakennusvirastosta.

Kalasatama sijaitsee Helsingin ydinkeskustan kainalossa meren rannalla. Se tulee tarjoamaan 2030-luvun alkuun mennessä 8 000 työpaikkaa ja kodin noin 20 000 helsinkiläiselle.

Kaupungin strategiaohjelman mukaisesti Kalasatamasta luodaan älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, jota varten on perustettu Fiksu Kalasatama -hanke.

Lemminkäisen kortteli kasvaa korkeutta syksyllä 2015. Kuva: Tero Pajukallio

Kalasatamassa on kaikille yhteisenä vaatimuksena täyttää rakennuksissa Kalasataman älykkäiden energiajärjestelmien vaatimukset. Vuodesta 2012 lähtien se on ollut ehtona kaikissa tontinluovutuksissa.

Älykkäät energiajärjestelmät edellyttävät mm.

  • taloteknisten järjestelmien avoimia kommunikaatiorajapintoja
  • kotona/poissa-kytkimiä huoneistojen sähkölaitteiden ja ilmanvaihdon ohjaamiseen
  • tuntitason mittarointeja
  • sisä- ja ulkolämpötilamittauksia sekä
  • kylmän ja lämpimän käyttöveden huoneistokohtaisia mittauksia
  • mahdollisuutta ohjata sähkön käyttöä ja lämmitystä kysynnänjouston mukaan
  • varauksia uusiutuvan energian hyödyntämiselle
  • sähköautojen latauspaikkojen rakentamista

Kalasatama vaatii monitahoista yhteistoimintaa kaupungin ja alueen rakentajien kanssa. Esimerkiksi jo hankkeen suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa alueen rakentajat yhteensovittavat suunnitelmiaan kaupungin kanssa.

Kaupunginkansliasta ohjataan projektia alueryhmäkäsittelyissä. Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa asemakaavan sekä liikennesuunnitelman toteutumiseen liittyvästä yhteistyöstä ja suunnit-teluohjaus tapahtuu osana alueryhmätyöskentelyä. Kiinteistövirasto vastaa tonttisopimuksista ja ohjeistaa, miten pilaantuneiden maiden käsittelyssä menetellään.

Rakennusvirastossa hyväksytetään perustamissuunnitelmat sekä hoidetaan katujen, pelastusreittien ja kunnallistekniikan suunnitelmien yhteensovitus alueen suunnittelijoiden ja suunnitelmien kanssa sekä katujen rakentaminen. Rakennusvirasto valvoo myös älykkäiden energiajärjestelmien tontinluovutusehtojen toteutumista. Rakennusvalvontavirastossa hoidetaan rakennus-lupaprosessi, kaupunkikuvallinen hankeohjaus ja kaavapoikkeamien arviointi.

Junkin korttelin sisäpiha. Kuva: Tero Pajukallio

Fiksut ratkaisut kaupunkirakentamisessa; kokeiluja ja hankkeita

Kalasatamassa älykkäisiin ratkaisuihin törmää lähes joka korttelissa. Asukkaat pudottavat jätteet maanalaiseen putkistoon, älykontissa testataan itsepalvelukirjastoa ja ihmiset varaavat yhteiskäytössä olevia sähköautoja matkapuhelimella. Tällä hetkellä alueelta löytyy myös yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista, fiksua energiavarastointia, ekotehokas kaukojäähdytys, älykäs kauko-ohjattava muuntamo, vikasietoinen rengasverkko sekä sähköautoverkostoa.

Lisää innovatiivisuutta löytyy asunnoista, joiden asukkaat voivat muun muassa hallinnoida sähkön ja veden käyttöä älyratkaisuilla. Jovalmistuneissa asunto-osakeyhtiöissä Kalasataman Fiskarissa ja Fregatissa älykäs taloautomaatiojärjestelmä yhdistää rakennusten kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi, älykkäästi toimivaksi, kaksisuuntaiseksi verkoksi. Älykäs huoneistoautomaatiojärjestelmä toimii osana Kalasatamaan tulevaa älykästä sähköverkkoa ja kulutuspisteiden ohjausmahdollisuutta voidaan käyttää esim. kysynnänjouston mahdollistajana.

Uudenlaiset infrastruktuurin perusrakenteet tuovat mukavuutta ja luotettavuutta ilman, että ihmiset edes huomaavat niitä. Alueellinen energiajärjestelmä rakentuu rakentamisen rinnalla ja tulee sisältämään mm. paikallista meri-, aurinko- ja tuulivoimaa.

Kalasataman valoja ja Isoisänsilta.

Suvilahden aurinkovoimala aloitti toimintansa maaliskuussa 2015. Voimalassa on 1194 aurinkopaneelia, joista kaupunkilaiset voivat hankkia omansa. Sen toimintaa ja sähkön tuotantoa voi seurata reaaliaikaisesti. Yksi 285 watin paneeli tuottaa kotiin parhaimmillaan sähköä yli 25 energiasäästölampun verran. Oman nimikkopaneelin tuottaman sähkön arvo hyvitetään sähkölaskussa. Voimalaa pyörittää Helen.

Aurinkovoimalaan avattiin keväällä 2016 myös valtava akkukäyttöinen sähkövarasto. Varasto on osa tulevaisuuden kehittyvää älyverkkoa ja sen tarkoituksena on tasapainottaa sähkönjakelua. Tällöin tuotanto ja kysyntä voidaan sovittaa joustavammin yhteen. 

Kalasataman rouheutta. Kuva: Tero Pajukallio

Kalasataman kehittäjien klubi

Kalasataman kehittäjien klubi on yhteistyöverkosto, joka kokoaa kaikki kehitystyössä mukana olevat tahot yhteen. Klubi kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen tarkoitus on verkostoida Kalasataman rakentajia ja tekijöitä, sekä keskustella ja katsoa tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että Kalasataman kehittäjien klubin avulla yhteistyökumppaneiden löytäminen ja yhteisten projektien suunnittelu helpottuu.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa:

Fiksu Kalasatama -hanke

Suvilahden Aurinkovoimala

Kalasataman kehittäjien klubiJAA