Suoraan sisältöön

Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille

Tietotekniikka Helsingissä

Kaupungin tietotekniikan ja viestinnän monitoimiasiantuntijat äänessä.

 

Kaikki kirjoitukset

Palvelukartan uusi versio kertoo esteettömät reitit

Helsingin palvelukartta, www.hel.fi/palvelukartta, kertoo mitä julkisia palveluja Helsingissä on tarjolla ja miten niihin pääsee. Kartta avattiin vuonna 2008 ja se laajeni koko pääkaupunkiseudun kattavaksi 2011.

Helsingin palvelukartan kehitteillä oleva uusi versio yhdistää palvelukartan ja Reittioppaan tiedot toimipisteiden esteettömyystietoihin. Käyttäjä voi valita haluaako matkustaa jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä vai yksityisautolla. Reitti näkyy kartalla, missä näkyvät myös meneillään olevat katutyöt. Valitusta reitistä saa myös sanalliset ohjeet, esimerkiksi käänny oikealle Mannerheimintielle, käänny vasemmalle Aleksanterinkadulle.

Käyttäjä voi valita kartalta esteettömyysnäkökulman. Kun valitsee ovatko mukana lastenrattaat, liikkuuko rollaattorilla vai pyörätuolilla, tai onko käyttäjällä näkö- tai kuuloesteitä, saa näkyviin mahdolliset puutteet reitin esteettömyydessä.

Palvelut ja palvelualueet helposti

Kartalla on tieto yli 5900 toimipisteestä Helsingin kaupungin tuottamana, ja koko pääkaupunkiseudulta toimipisteitä löytyy yhteensä 12 660. Kustakin toimipisteestä kerrotaan sen yhteystiedot, liikenneyhteydet ja esteettömyystiedot. Karttapohjan osoitetta napauttamalla saa tietää mihin kaupunginosaan tai palvelualueeseen toimipiste kuuluu.

Kartan ulkoasussa on pyritty selkeyteen ja siihen että kartta olisi käytettävissä myös matkapuhelimella. Kartan OpenStreetMap -pohjaa on rikastettu pääkaupunkiseudun kuntien omalla paikkatietoaineistolla.  ”Parhaillaan työn alla on heikkonäköisille tarkoitettu karttapohja,” kertoo projektipäällikkö Mirjam Heikkinen kaupunginkanslian tietotekniikkayksiköstä. ”Ensimmäinen kokeiluversio heikkonäköisten versiosta on jo saatavissa.”

Esteettömyystieto helpottaa arkea

Helsingin asiakaspalvelutoimipisteistä noin 60 prosenttia on jo täyttänyt lomakkeen jonka avulla kartalle tuodaan toimipisteen esteettömyystiedot. Käyttäjä saa ennalta tietää millainen on reitti sisäänkäynnille, onko sisäänkäynti esteetön, millainen hissi tai wc on tarjolla, ja ovatko valaistus ja opasteet kunnossa. Liikuntapaikkojen esteettömyystietojen lisääminen on vielä kesken, kesällä kartalle tulevat ulkokuntoiluvälineiden ja uimarantojen tiedot.

”Kaikki toimipisteemme eivät ole esteettömiä mutta palvelukartan avulla voimme antaa ensimmäisen tiedon: pääsenkö sinne? mitkä ovat minulle suurimmat haitat? tarvitsenko paikan päällä apua asiointiin? Jakamalla tietoa etukäteen pystymme ehkä hiukan helpottamaan mielipahaa, mikä seuraa siitä kun ei pääsekään hoitamaan asioitaan kitkattomasti. Jokainen meistä ärtyy, jos pääsy asiointiin on hankalaa, esimerkiksi opasteet puuttuvat, portaat ovat jyrkät, tuulikappi on ahdas, kynnykset ovat korkeita tai lasiovet vaikeasti hahmotettavia,” Mirjam Heikkinen toteaa.

Tietojen ylläpito ja testaaminen tärkeää

Palvelukartalle tuodaan tietoja noin kahdestakymmenestä eri lähteestä, osa automaattisesti ja osa käsin.  Esimerkiksi tapahtumatiedot tuodaan automaattisesti rajapinnan kautta Helsingin kulttuurikeskuksesta, VisitHelsinki.fi:stä ja Helmet-kirjastoista. Esteettömyystieto ylläpidetään käsin verkkolomakkeella.

”Tietoja on ylläpidetty erittäin hyvin, on ilo jakaa avointa tietoa kun se on laadukasta,” kiittää Mirjam Heikkinen. ”Palvelukartan uudella versiolla toivomme voivamme parantaa ja yhdenmukaistaa tietoa palvelujemme saavutettavuudesta. Toimipisteiden tuottamat esteettömyystiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ainoastaan yhdessä tuotetun ja ylläpidetyn tiedon avulla pystytään luomaan luotettavia palveluja,” toteaa Mirjam Heikkinen. ”Tieto toimipisteen saavutettavuudesta tärkeä myös siellä päivittäin työskenteleville. Arjen työssä ei aina ehdi katsella ympäristöään eri näkökulmista. Pienikin muutos, kuten opasteiden laittaminen kuntoon, voi tuottaa helpotusta suurelle joukolle ihmisiä.”

”Koko palvelukartan kehitystiimimme odottaa palautteita. Kokeilkaa palvelukartan reititystä,” pyytää Mirjam Heikkinen. ”Palautteiden avulla saamme hiottua siitä hyvän. Kevään aikana tehdään oma osio esteettömyyttä koskevalle palautteelle. Uuden kartan betaversio on nähtävänä osoitteessa dev.hel.fi/servicemap/. Betaversiota kehitetään koko ajan ja se pyritään julkaisemaan toukokuun loppuun mennessä. ”Kaikki mukaan talkoisiin, tehdään yhdessä hyvä palvelu!”

Palvelukartta ja sen avoin rajapinta ovat ahkerassa käytössä

Palvelukartalla oli vuonna 2014 5 342 352 kävijää, ja karttaan tehtiin 6 992 221 hakua. Kartan tiedot ovat tarjolla kaikille käyttäjille avoimen rajapinnan kautta, johon tehtiin 4 646 993 hakua vuonna 2014. Palvelukartan rajapinnan kautta tuodaan kaupungin toimipisteiden yhteys- ja esteettömyystiedot Helsingin kaupungin verkkosivuille. Rajapintaa käyttävät myös Espoon ja Vantaan kaupungit sekä useat muut Helsingin kaupungin ulkopuoliset verkkosivustot kuten Jyväskylä,  Invalidiliiton Helppo liikkua -sivusto ja näkövammaisille tarkoitettu BlindSquare. Helsinki Region Infosharen sivuilta löytyy 12 rajapintaa käyttävää sovellusta.  Kaikkia rajapinnan käyttäjiä ei tiedetä, sillä tiedot ovat vapaasti käytettävissä ilman ilmoituspakkoa.

Palvelukartan beta-versio: http://dev.hel.fi/servicemap/ 

Kirjoittaja Leila Oravisto on kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston  projektisuunnittelija, joka on ollut kehittämässä kaupungin verkkopalveluja alkuajoista lähtien.JAA

Uusimmat kirjoitukset

Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
04.12.2018 11:31 -  Tietotekniikka Helsingissä
Hel.fi-sivuilla julkaistiin uusi kaupungin brändinmukainen ilme 28. marraskuuta. Ilmeen muutoksella haluttiin rauhoittaa sivuston ilmettä ja tuoda sisällöt pääosaan. Sivujen osoitteet tai yläreunan palvelunavigaatio eivät muuttuneet. Uudistuksessa on hyödynnetty m...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
26.02.2018 17:42 -  Tietotekniikka Helsingissä
Helsingin verkkopalveluissa vuosi 2017 meni kaupungin toimialamuutoksen merkeissä. Verkkosivujen, terveydenhuollon asioinnin ja sosiaalisen median kanavien kävijämäärät kasvoivat. Uudet sivut uusille toimialoille Kaupungin 1.6. voimaan astuneen organisaatiouudistuksen v...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
22.02.2018 17:22 -  Tietotekniikka Helsingissä
Kaupungin internetsivujen käyttöä seurataan usealla eri tavalla. Kaupunki ei kerää tietoa udellakseen asukkaiden tekemisiä, vaan parantaakseen nettisivujensa sisältöä. Suosituimmat palvelut pyritään nostamaan esille, mutta samalla yritetään huolehtia siitä, että vähemmä...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
03.10.2017 11:57 -  Tietotekniikka Helsingissä
Kaupungin perinteisiä viestintäkanavia hel.fi-sivuja, uutisia, asukaslehteä, neuvontapalveluja kasvotusten ja puhelimessa tukee nykyisin myös some.  Kaupungin helviestinta-tili Twitterissä on viestintäkanava, jossa kerrotaan kaupungille tärkeistä asioista, kevyemp...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
17.05.2017 16:20 -  Tietotekniikka Helsingissä
Hel.fi –sivuilla otettiin perjantaina 12.5. käyttöön suojattu yhteys sivujen selaamisessa. Muutos näkyy siten, että sivujen osoite on muuttunut https-alkuiseksi. Uusi osoite on nyt https://www.hel.fi . Suojaus salaa tietokoneesi ja Hel.fi -sivujen välisen liikenteen sis...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
10.01.2017 16:16 -  Tietotekniikka Helsingissä
Helsingin sähköinen asiointi nousi Suomen julkishallinnon kakkoseksi kirjautumisen määrässä. Vuosi oli muutenkin menestyksellinen: Helsingin sivut todettiin Rutgers-yliopiston tekemässä suukaupunkien verkkosivujen vertailussa Euroopan suurkaupunkien parhaiksi ja maailma...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
08.12.2016 13:04 -  Tietotekniikka Helsingissä
Helsingin verkkosivut olivat Euroopan parhaat ja maailman toiseksi parhaat suurkaupunkien verkkosivujen kansainvälisessä vertailussa. Vertailun teki Yhdysvalloissa toimivan Rutgers-yliopiston E-Governance Institute, National Center for Public Performance. Vertailu on t...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
10.05.2016 09:34 -  Tietotekniikka Helsingissä
Kaupungin sähköisen asioinnin uudistetut sivut on julkaistu entisessä osoitteessa Asiointi.hel.fi. Uudet sivut on tehty matkapuhelimeen ja taulutietokoneeseen mukautuviksi. Tämä olikin tarpeen, sillä uusien sivujen julkaisua edeltävän kuukauden aikana peräti 34 % asiakk...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
17.03.2016 15:52 -  Tietotekniikka Helsingissä
Kun olet kirjautunut Helsingin kaupungin sähköiseen asiointiin, pääset samalla kirjautumisella myös useisiin valtion palveluihin. Voit siirtyä katsomaan omia terveystietojasi Omakanta.fi -palvelusta ilman uutta kirjautumista. Kelan sivuilta voit käydä hakemassa erilais...
Tunnus TietotekniikkaHelsingissä -blogille
26.02.2016 14:20 -  Tietotekniikka Helsingissä
Helsingin ja pääkaupunkiseudun palvelukartalle on myönnetty “Esteettömyys huomioitu”-leima. Esteettömyys huomioitu -leima voidaan myöntää verkkosivustoille, jotka ovat erityisesti huomioineet näkö- tai kuulovammaiset käyttäjät, seniorit sekä käyttäjät joilla on motoris...
<<  <  1  2  >  >>