Palvelukartan uusi versio kertoo esteettömät reitit

Helsingin palvelukartta, www.hel.fi/palvelukartta, kertoo mitä julkisia palveluja Helsingissä on tarjolla ja miten niihin pääsee. Kartta avattiin vuonna 2008 ja se laajeni koko pääkaupunkiseudun kattavaksi 2011.

Helsingin palvelukartan kehitteillä oleva uusi versio yhdistää palvelukartan ja Reittioppaan tiedot toimipisteiden esteettömyystietoihin. Käyttäjä voi valita haluaako matkustaa jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä vai yksityisautolla. Reitti näkyy kartalla, missä näkyvät myös meneillään olevat katutyöt. Valitusta reitistä saa myös sanalliset ohjeet, esimerkiksi käänny oikealle Mannerheimintielle, käänny vasemmalle Aleksanterinkadulle.

Käyttäjä voi valita kartalta esteettömyysnäkökulman. Kun valitsee ovatko mukana lastenrattaat, liikkuuko rollaattorilla vai pyörätuolilla, tai onko käyttäjällä näkö- tai kuuloesteitä, saa näkyviin mahdolliset puutteet reitin esteettömyydessä.

Palvelut ja palvelualueet helposti

Kartalla on tieto yli 5900 toimipisteestä Helsingin kaupungin tuottamana, ja koko pääkaupunkiseudulta toimipisteitä löytyy yhteensä 12 660. Kustakin toimipisteestä kerrotaan sen yhteystiedot, liikenneyhteydet ja esteettömyystiedot. Karttapohjan osoitetta napauttamalla saa tietää mihin kaupunginosaan tai palvelualueeseen toimipiste kuuluu.

Kartan ulkoasussa on pyritty selkeyteen ja siihen että kartta olisi käytettävissä myös matkapuhelimella. Kartan OpenStreetMap -pohjaa on rikastettu pääkaupunkiseudun kuntien omalla paikkatietoaineistolla.  ”Parhaillaan työn alla on heikkonäköisille tarkoitettu karttapohja,” kertoo projektipäällikkö Mirjam Heikkinen kaupunginkanslian tietotekniikkayksiköstä. ”Ensimmäinen kokeiluversio heikkonäköisten versiosta on jo saatavissa.”

Esteettömyystieto helpottaa arkea

Helsingin asiakaspalvelutoimipisteistä noin 60 prosenttia on jo täyttänyt lomakkeen jonka avulla kartalle tuodaan toimipisteen esteettömyystiedot. Käyttäjä saa ennalta tietää millainen on reitti sisäänkäynnille, onko sisäänkäynti esteetön, millainen hissi tai wc on tarjolla, ja ovatko valaistus ja opasteet kunnossa. Liikuntapaikkojen esteettömyystietojen lisääminen on vielä kesken, kesällä kartalle tulevat ulkokuntoiluvälineiden ja uimarantojen tiedot.

”Kaikki toimipisteemme eivät ole esteettömiä mutta palvelukartan avulla voimme antaa ensimmäisen tiedon: pääsenkö sinne? mitkä ovat minulle suurimmat haitat? tarvitsenko paikan päällä apua asiointiin? Jakamalla tietoa etukäteen pystymme ehkä hiukan helpottamaan mielipahaa, mikä seuraa siitä kun ei pääsekään hoitamaan asioitaan kitkattomasti. Jokainen meistä ärtyy, jos pääsy asiointiin on hankalaa, esimerkiksi opasteet puuttuvat, portaat ovat jyrkät, tuulikappi on ahdas, kynnykset ovat korkeita tai lasiovet vaikeasti hahmotettavia,” Mirjam Heikkinen toteaa.

Tietojen ylläpito ja testaaminen tärkeää

Palvelukartalle tuodaan tietoja noin kahdestakymmenestä eri lähteestä, osa automaattisesti ja osa käsin.  Esimerkiksi tapahtumatiedot tuodaan automaattisesti rajapinnan kautta Helsingin kulttuurikeskuksesta, VisitHelsinki.fi:stä ja Helmet-kirjastoista. Esteettömyystieto ylläpidetään käsin verkkolomakkeella.

”Tietoja on ylläpidetty erittäin hyvin, on ilo jakaa avointa tietoa kun se on laadukasta,” kiittää Mirjam Heikkinen. ”Palvelukartan uudella versiolla toivomme voivamme parantaa ja yhdenmukaistaa tietoa palvelujemme saavutettavuudesta. Toimipisteiden tuottamat esteettömyystiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ainoastaan yhdessä tuotetun ja ylläpidetyn tiedon avulla pystytään luomaan luotettavia palveluja,” toteaa Mirjam Heikkinen. ”Tieto toimipisteen saavutettavuudesta tärkeä myös siellä päivittäin työskenteleville. Arjen työssä ei aina ehdi katsella ympäristöään eri näkökulmista. Pienikin muutos, kuten opasteiden laittaminen kuntoon, voi tuottaa helpotusta suurelle joukolle ihmisiä.”

”Koko palvelukartan kehitystiimimme odottaa palautteita. Kokeilkaa palvelukartan reititystä,” pyytää Mirjam Heikkinen. ”Palautteiden avulla saamme hiottua siitä hyvän. Kevään aikana tehdään oma osio esteettömyyttä koskevalle palautteelle. Uuden kartan betaversio on nähtävänä osoitteessa dev.hel.fi/servicemap/. Betaversiota kehitetään koko ajan ja se pyritään julkaisemaan toukokuun loppuun mennessä. ”Kaikki mukaan talkoisiin, tehdään yhdessä hyvä palvelu!”

Palvelukartta ja sen avoin rajapinta ovat ahkerassa käytössä

Palvelukartalla oli vuonna 2014 5 342 352 kävijää, ja karttaan tehtiin 6 992 221 hakua. Kartan tiedot ovat tarjolla kaikille käyttäjille avoimen rajapinnan kautta, johon tehtiin 4 646 993 hakua vuonna 2014. Palvelukartan rajapinnan kautta tuodaan kaupungin toimipisteiden yhteys- ja esteettömyystiedot Helsingin kaupungin verkkosivuille. Rajapintaa käyttävät myös Espoon ja Vantaan kaupungit sekä useat muut Helsingin kaupungin ulkopuoliset verkkosivustot kuten Jyväskylä,  Invalidiliiton Helppo liikkua -sivusto ja näkövammaisille tarkoitettu BlindSquare. Helsinki Region Infosharen sivuilta löytyy 12 rajapintaa käyttävää sovellusta.  Kaikkia rajapinnan käyttäjiä ei tiedetä, sillä tiedot ovat vapaasti käytettävissä ilman ilmoituspakkoa.

Palvelukartan beta-versio: http://dev.hel.fi/servicemap/ 

Kirjoittaja Leila Oravisto on kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston  projektisuunnittelija, joka on ollut kehittämässä kaupungin verkkopalveluja alkuajoista lähtien.JAA