Hel.fi 20 vuotta - tee aikamatka!

Ensimmäiset Hel.fi -sivut julkistettiin toukokuussa 1995. Nyt voit tehdä aikamatkan vanhoille Hel.fi –sivuille! Mitä tapahtui toukokuussa 1995, kun ylipormestarina oli Kari Rahkamo? Miltä sivut näyttivät vuonna 1997, entä 1999?

Mistä kummasta tuli nimi Hel.fi?

Helsingin yliopisto oli rekisteröinyt domain-nimen Helsinki.fi jo vuonna 1987. Kun kaupunki sitten 30.9.1994 alkoi suunnitella internetsivuja, päädyttiin pohdinnan jälkeen domain-nimeen Hel.fi. Perusteluja nimen valinnalle olivat sen lyhyys ja käyttö lentoaseman tunnuksena. Lyhyt nimi oli tarpeen, sillä hakemistopoluista ja alisivujen url-osoitteista ei haluttu liian pitkiä.

Vuoden 1995 sivut

Vuonna 1995 julkistetut ensimmäiset Hel.fi –sivut olivat aluksi kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuilla oli kaupungin tapahtumakalenteri, tietoa matkailijoille ja yrittäjille, laajahko kokonaisuus vuoden 2000 kulttuurikaupunkihankkeesta, linkki kaupunginkirjastoon ja muihin www-palveluihin. 
Lisäksi tarjolla oli kaupungin aakkosellinen palveluhakemisto, organisaatiokaavio, perustilastoja ja kaupungin lyhyt historia. Asiakkaille tarjottiin alusta asti mahdollisuus lähettää palautetta ja kysymyksiä sähköpostitse kaupunginkanslian tiedotustoimistoon. Palautetta tuli jo ensimmäisen puolen vuoden aikana toista sataa.

Vuonna 1995 tehdyt ensimmäiset sivut toteutettiin yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun kanssa. Ensimmäinen internetpalvelin oli muusta käytöstä poistettu 386SX, joka toimi Linux-alustalla. Kaupungin oma tietoverkko, jossa tuolloin oli 4000 - 5000 työasemaa, kytkettiin samalla internetiin 256 Kb/s tietoliikenneyhteyden kautta.

Ensimmäisenä Helsingin kaupungin virastona internetiin ehti kaupunginkirjasto, joka avasi Kaapelisolmun www-palvelimen jo 28.2.1994, ensimmäisenä julkisena kirjastona maailmassa. Rakennusviraston viherosasto toteutti omat, laajat internet-sivut vuonna 1995.

Seuraava uudistus jo 1996

Hel.fi –sivut uudistettiin vuoden 1996 alussa, sillä ensimmäiset sivut vanhenivat teknisesti vuodessa. Etusivu jaettiin kahteen palstaan, sillä selaimet alkoivat tukea taulukoiden käyttöä. Ensimmäisten sivujen pallokuviot olivat raskaita ja hidastivat sivujen latautumista, minkä vuoksi uusista sivuista tehtiin kevyemmät. Yleisöpalautteessa uutta ulkoasua kiitettiin sivujen nopeasta latautumisesta, mutta ulkoasu jakoi mielipiteet: sivuja toisaalta kiitettiin, toisaalta moitittiin liian pelkistetyiksi.

Vuoden 1996 lopulla jo 31 virastolla oli omat nettisivut. Sivuilla alettiin julkaista kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistoja ja päätöksiä.

Vuoden 1998 uudistus

Vuonna 1998 Hel.fi –sivut uudistettiin jälleen. Sivuille tuli kohdat ”Uutta” ja ”Suosittelemme”. Sivuista tehtiin saksankielinen versio. Elokuussa 1999 Hel.fi-sivuilla alettiin julkaista joka päivä kaupunkia koskevia lyhyitä uutisia ja lisättiin kohta "Asiointi verkossa". 

Sivujen ylälaidassa oli linkki Helsinki Arena 2000 -hankkeen VirtuaaliHelsinki -sivuille. Hanke 3D-malleineen sai paljon kansainvälistä huomiota.

Juhlavuoden 2000 sivu-uudistus

Vuonna 2000 sivut uudistettiin ottaen erityisesti huomioon näkövammaisten esteetön pääsy sivuille. Vammaisia helpottamaan tehtiin kolmipalstaisesta etusivusta erillinen tekstiversio. 

Vuosi 2000 oli Helsingin kulttuuripääkaupunkivuosi ja kaupungin 450-vuotisjuhlavuosi. Molemmille teetettiin omat, erilliset sivut joille oli linkki etusivun alalaidasta.

Kaikki uusiksi 2005

Vuonna 2005 Hel.fi:n tekninen alusta, konsepti ja ulkoasu uudistettiin. Tavoitteena oli saada koko kaupungille yhtenäinen ulkoasu ja yhtenäinen alusta joka sopi myös sähköiselle asioinnille. Sivuille lisättiin ajankohtaisuutta, esimerkiksi säätila ja kaupungin avoimien työpaikkojen lukumäärä, sekä lisättiin hakutoimintoja.

Uudistus osoittautui onnistuneeksi, sillä Helsinki sijoittui 7.7.2008 koko maailman kaupungeista kolmanneksi, ja oli paras Euroopan kaupungeista YK:n joka toinen vuosi teettämässä, suurkaupunkien internet-sivuja vertailevassa tutkimuksessa "Digital Governance in Municipalities Worldwide Survey 2007". Sivujen perusratkaisu pidettiinkin samana 2014 saakka.

Vuosi 2014 - matkapuhelinkäyttö lisääntyy

Hel.fi –sivusto uudistettiin vuonna 2014 matkapuhelimiin ja taulutietokoneisiin mukautuvaksi. Erityisesti Hel.fi-sivujen matkapuhelinkäyttö on lisääntynyt uudistuksen jälkeen. Vuoden 2015 aikana lähes kaikki kaupungin virastojen sivut oli uudistettu uuden ulkoasun ja konseptin mukaisiksi.

Tee aikamatka!

Klikkaa itsesi alkuperäisille Hel.fi –sivuille 1995, 1997 ja 1998! Kaikki sivujen linkit eivät enää toimi, varsinkaan Hel.fi:n ulkopuolisille sivuille vievät.

Hel.fi –sivut toukokuussa vuonna 1995 
Hel.fi –sivut maaliskuussa vuonna 1997 
Hel.fi –sivut lokakuussa vuonna 1999

Katso ruutukaappaukset etusivuista 1995-2016

Hel.fi:n myöhemmät vaiheet löytyvät Archive.org –palvelusta

Archive.org –palvelu on tallentanut näytteitä myöhempien vuosien sivuista. Alkuvuosina sinne ei talletettu sivujen kuvia.

Hel.fi 7.8.2000 (sivujen kuvat puuttuvat)
Hel.fi 07.02.2006
Hel.fi 29.08.2014JAA