Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Sanna Vesikansa

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Vammaisten asumis- ja päivätoiminnan hankinnoista

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt päättänyt kehitysvammaisten ja autismikirjon helsinkiläisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet. Laatuvaatimukset ovat selvät ja Helsinki pitää korkeasta laatutasosta kiinni. Seuraavaksi järjestöt ja yritykset voivat hakea ostopalveluiden järjestäjiksi.

Helsingissä noin puolet näistä asumispalvelun paikoista hankitaan ostopalveluna, puolet on kaupungin omia. Näin on ollut jo pitkään ja se on todettu hyvin toimivaksi, koska ostopalveluilla voidaan täydentää kunnallisia paikkoja. Suurin ongelma on ollut, että tuettua asumista kehitysvammaisille ja autismikirjon helsinkiläisille on liian vähän, ja monet joutuvat odottamaan pääsyä omaan kotiin kovin pitkään. Sen vuoksi yksi tämän hankinnan keskeinen tavoite on saada lisää uusia paikkoja entisten hyvien lisäksi.

Suomessa on tehty paljon epäonnistuneita vammaispalveluiden kilpailutuksia. Helsinki tekee nyt hankinnan puitejärjestelyn, jossa valitaan mukaan useita tuottajia. Tässähän on kyse ihmisten elämän tärkeimmistä palveluista. Omasta kodista ja siitä, mitä päivisin tekee, keitä kohtaa ja mistä saa apua. Lautakunnan vakavasta suhtautumisesta asiaan kertoo se, että olemme käsitelleet asiaa useissa kokouksissa ja palautimme ensimmäisen version takaisin valmisteluun laajoilla evästyksillä. Nyt tekemämme päätös on selvästi ensimmäistä versiota parempi. Kaikilta toimijoilta edellytetään korkeaa laatua.

Kun kilpailutuksia käsitellään julkisuudessa, syntyy helposti kuva, että olennaista laadun kannalta on vain laadun ja hinnan suhde. Sillä on toki väliä, mutta tärkeintä on määritellä kaikkia koskevat laadun vaatimukset riittävän korkealle. Tässä hankinnassa hinnan osuus on 80%, joka sisältää hyvin monenlaisia laatuvaatimuksia kaikille. 20% vertailuperusteista muodostuu tämän kaikkia velvoittavien vaatimusten päälle laadun lisäpisteinä.

Helsingin hankinnan perusideana on valita monipuolinen joukko toimijoita puitejärjestelyyn mukaan.Toimijat asetetaan laadun ja hinnan perusteella järjestykseen, mutta jokaisen tulevan asukkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa kartoitetaan tarkasti yksilölliset tarpeet. Asuinpaikan valinnassa ei siis ole ratkaisevaa hinta vaan yksilölliset tarpeet ja ihmisen oma mielipide. Lautakunnan päätöksessä korostetaan hyvin selväsanaisesti, että vammaisten itsensä ja lähipiirin valinta omasta asuinpaikasta on koko ajan päätöksen keskiössä.

Kukaan jo asumispalveluissa oleva ei joudu vaihtamaan kotiaan tämän hankinnan vuoksi. Myös tätä periaatetta selvensimme lisää lautakunnassa. Tarvittaessa paikkoja tullaan ostamaan myös suoraan.

Varmistamme tällä päätöksellä sen, että korkeat laatuvaatimukset koskevat kaikkia puitejärjestelyyn osallistuvia tuottajia. Esimerkiksi henkilöstön koulutus- ja osaamisvaatimuksia on vahvistettu. Lisäsimme myös henkilökunnan lisäkoulutuksen ja pysyvyyden vaatimuksia mm. taloudellisin kannustimiin.

Kilpailutuksessa on mukana hintakatto. Sen tarkoitus on lisätä palveluiden hinnan ennustettavuutta. Joissakin muissa hankinnoissa yksittäiset toimijat ovat osallistuneet merkittävästi muita toimijoita kalliimmalla hinnalla - vaikka laadussa ei eroa ole ollutkaan. Tämän vuoksi jonkinlainen ylähinta on ollut hyvä määritellä suoraan. Enimmäishinnan suuruus on määrätty muiden kaupunkien ostohintojen, oman toimintamme hintojen sekä aiemmin toteutuneiden hintojen avulla. Päätetyt kattohinnat ovat hyvin erilaiset hankinnan viidessä eri palveluluokassa, joissa määritellään miten paljon ohjausta ja yksilöllistä avun tarvetta on: pari tunti viikossa vai lähes ympäri vuorokauden. Näiden yksilöllisten palveluluokkien lisäksi ostoja tullaan räätälöimään yksilöllisten tarpeiden mukaan, jos elämäntilanne niin vaatii.

Hankinnan valmistelu käynnistettiin haastattelemalla omissa palveluissamme olevia vammaisia helsinkiläisiä. Heiltä kysyttiin, mikä asumispalveluissa on heille tärkeää. Erilaisia tilaisuuksia omaisten ja tuottajien kanssa on myös järjestetty. Minulle tärkeä asia oli kuulla vammaisneuvostoa vielä uudestaan asian päätösvaiheessa ja tämä mahdollisuus järjestettiin helmikuussa. Vammaisneuvoston lausunto vaikuttikin lautakunnan pyytämiin selvityksiin ja tarkennuksiin palauttaessamme asian valmisteltavaksi uudelleen.  Kuulemisen tavoista on tullut paljon palautetta eikä kaikilta osin tyytyväistä. Meidän on syytä ottaa oppia näiden hankintojen valmistelusta ja siihen liittyvästä kuulemisesta, jotta asiat voidaan tehdä asiat paremmin jatkossa.

Pidemmällä aikavälillä vammaisten ja autismin kirjon henkilöiden palveluissa suurin muutos tulee sote-uudistuksesta, jos se menee eteenpäin. Helsinkiläisillä on nykyään kattavammat vammaispalvelut kuin monessa muussa Uudenmaan kunnassa. Jos maakuntauudistus etenee ja maakunnan rahoituksessa on nykyisten tietojen ja laskelmien mukainen vajaus ja siten tarve karsia palveluita, voi meillä olla todellisia vaikeuksia pitää palveluidemme parhaimmistosta kiinni.
JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
26.11.2019 15:04 -  Sanna Vesikansa
Järjestin keskiviikkona 20. marraskuuta 2019 pyöreän pöydän keskustelun lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä ja niiden syistä. Kiitän vielä kerran pyöreään pöytään osallistuneita. Mukana oli asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluista, tutkijakunnasta ja mu...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.08.2018 09:00 -  Sanna Vesikansa
Helsingissä on koettu tänä kesänä pitkä lämpöaalto. Monille ihmisille lämmin kesä tarkoittaa rantoja ja mökkeilyä, mutta meidän ei pidä unohtaa, että kuumuus on monille helsinkiläisille myös ongelma. Monet heistä ovat Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaita...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:34 -  Sanna Vesikansa
Olin keskustelemassa viime viikolla helsinkiläisten omaishoitajien ja omaishoidon järjestöjen kanssa. Tilaisuus oli hyvä ja siinä päästiin puhumaan suoraan myös ongelmista ja haasteista, mitä omaishoitajat kohtaavat arjessaan. Tilaisuus tarjosi hyvän mahdollisuuden tark...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:26 -  Sanna Vesikansa
Biträdande borgmästare Sanna Vesikansas tal ”Tankar om organisationernas ställning vid landskapsreformen” vid seminariet Frivilligverksamhet när samhället förändrasTid: Onsdagen den 9.5. klo 13:25 (seminariet kl 13:00-15:15)Plats Lilla Parlamentet, Infocentralen Min...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.04.2018 19:21 -  Sanna Vesikansa
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt päättänyt kehitysvammaisten ja autismikirjon helsinkiläisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet. Laatuvaatimukset ovat selvät ja Helsinki pitää korkeasta laatutasosta kiinni. Seuraavaksi järjestöt ja...
Kuva: Helsingin kaupunki
04.04.2018 18:42 -  Sanna Vesikansa
Maassamme on varmaan aina ruokittu nälkäisiä, parannettu sairaita ja hoidettu ihmiselämään kuuluvia vaivoja. Sosiaali- ja terveyspalveluitamme on jo sukupolvien ajan rakennettu. Sukupolvet ovat huolehtineet nuoremmistaan ja vanhemmistaan. Helsinkiläiset ovat huoleht...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.12.2017 13:54 -  Sanna Vesikansa
Kiireinen vuosi alkaa pikku hiljaa lähennellä loppuaan. On hyvä aika tarkistaa, mitä olemme vuoden aikana saaneet tehtyä. Itse aloitin työni käytännössä kesällä, joten nyt on takana puoli vuotta sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina. Apulaispormestarina olen ta...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.11.2017 11:28 -  Sanna Vesikansa
Päätimme omaishoidon myöntämisperiaatteet tiistain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kesäkuussa kaupunginhallituksen uudelleen valmisteluun palauttama asia saatiin nyt päätökseen. Uudet kriteerit astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Helsinki panostaa omaishoitoon ensi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.07.2017 12:34 -  Sanna Vesikansa
Toimiiko vanhusten kotihoito? Se huolestuttaa monia, minuakin. Kotihoito on kriittinen osa hoitoketjua. Henkilöstön jaksaminen ja ammattitaitoisen osaamisen saaminen ei ole itsestään selvää, kun kotihoidon maine on karu. Moni miettii, onko laadukasta hoitotyötä mahd...
Kuva: Helsingin kaupunki
26.06.2017 18:14 -  Sanna Vesikansa
Kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti palauttaa omaishoidon tuen uuteen valmisteluun ja vahvistettavaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Samalla palautettiin väliaikaisesti voimaan vanhat, ennen muutoksia voimassa olleet omaishoidon kriteerit. Omaishoido...
<<  <  1  >  >>