Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Sanna Vesikansa

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Sosiaali- ja terveystoimen tästä vuodesta ja muutama sana tulevaisuudestakin

Kiireinen vuosi alkaa pikku hiljaa lähennellä loppuaan. On hyvä aika tarkistaa, mitä olemme vuoden aikana saaneet tehtyä. Itse aloitin työni käytännössä kesällä, joten nyt on takana puoli vuotta sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina.

Apulaispormestarina olen tavannut hyvin suuren määrän eri puolilla toimialaamme työskenteleviä työntekijöitä. Harvoin elämässäni olen saanut tehdä töitä kovien ammattilaisten kanssa kuin nyt. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on aina pääasia pitää huolta toisista ihmisistä. Sen eteen moni tekee valtavasti töitä. Toimialamme ei pysähdy jouluksikaan, mutta toivon, että moni löytää lähiviikkoina kuitenkin aikaa myös omalle levolleen.

Moni asia on kuluneen vuoden aikana mennyt eteenpäin. Teemme nyt asioita vähän paremmin kuin viime vuonna samaan aikaan ja olemme toisaalta kokeilleet suuriakin toimintatapojen muutoksia.

Tässä muutama asia toimialamme toiminnasta, jota pidän erityisesti hienona juttuna tältä vuodelta:

1. Uusia toimintamalleja on rohkeasti lähdetty kokeilemaan terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, perhekeskuksissa -  pian myös Kalasatamassa

Helsinki on strategiassa linjannut, että kaupunki ei jää odottelemaan epävarman toimintaympäristön selkiytymistä, vaan kehitämme rohkeasti sellaisia palveluita, jotka helsinkiläiset haluavat valita. Vuoden aikana tämä on tarkoittanut kolmella terveysasemalla Töölössä, Vallilassa ja Vuosaaressa uuden toimintamallin pilotointia sekä Itäkadun perhekeskuksen avaamista. Keskeisenä tavoitteena on sujuvoittaa hoitoon pääsyä sekä tukea helsinkiläisiä useiden ammattilaisten yhteistyöllä. Uusissa malleissa on aina myös omat alkuvaiheen ongelmansa, mutta vain kokeilemalla voimme löytää juuri meidän kaupunkilaistemme tarpeisiin vastaavat sopivimmat mallit.

2. Omaishoidon kriteerit paranivat

Uudistettu omaishoidon tuki vietiin kaupunginhallituksessa uudelleen tarkasteluun. Kriteereitä lievennettiin niin, että omaishoitajat voivat esimerkiksi käydä töissä vapaammin ja omaishoitajien jaksamista tuetaan yksilöllisesti eri tavoin. Kaupunki satsaa kaiken kaikkiaan selvästi enemmän rahaa omaishoitajien jaksamiseen ja mahdollisuuteen käyttää lakisääteisiä vapaapäiviä.

3. Paperittomien palveluiden laajentaminen kiireellisistä välttämättömiin

Helsinki on päättänyt vuoden aikana kantaa vastuunsa myös niistä ihmisistä, jotka monet muut unohtavat. Tästä hyvä esimerkki on tänne syystä tai toisesta jääneiden paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluiden laajentaminen kiireellisestä hoidosta välttämättömiin. Tämä on ainoa tapa huolehtia aivan kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta ja sen lisäksi on myös viisasta talouden kannalta, sillä ongelmilla on usein tapana pahentua ja kallistua hoitamattomina.

4. Sosiaalityössä pystytään keskittymään sosiaalityöhön toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen

Kun Kelaan siirtyi toimeentulotuen perusosa, kuntiin jäi mahdollisuus keskittää voimavaroja itse sosiaalityöhön maksatusten hoitamisen sijaan. Helsingissäkin tämä merkitsee selkeästi vahvempaa tukea esimerkiksi nuorille aikuisille. Eriarvoistumisen torjuminen ja rinnalla kulkeminen ovat myös tärkeä osa Helsingin kaupunkistrategiaa.

5. Sote-uudistukseen vaikuttaminen

Toimialamme kaiken toiminnan muoto on muutoksessa. Hallitus on esitellyt luonnoksiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta. Perusajatus on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnalle ja luoda kilpailuasetelma sosiaali- ja terveysalan tuotantoon julkisen sektorin ja yritysten välille. Uudistus on hallinnollisena mullistuksena valtava. Se olisi vaikea, vaikka siitä jätettäisiin puolikas pois. Olemme pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan uudistukseen ja varmistamaan sen, että helsinkiläisten palvelut säilyisivät hyvinä jatkossakin. Lausuntomme uusimpaan valinnanvapauslakiluonnokseen on hyvin kriittinen ja toivomme, että sitä kuullaan myös valtakunnan johdossa.

Mitä sitten ensi vuonna?

Kaupungin talousarvioneuvotteluissa sosiaali- ja terveystoimen budjettiin lisättiin 21 miljoonaa. Sosiaali -ja terveyslautakunta päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan, kuinka näitä lisäresursseja suunnataan.

Pitkä lista lisäsatsausten kohteista on seuraava:

● ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen lisääminen: 1,0 milj. euroa
● kotona asumista tukevan kuntoutuksen vahvistaminen: 0,5 milj. euroa
● kotihoidon palvelusetelin laajentaminen kaikille kotona asuville: 0,5 milj. euroa
● ikäihmisten kotihoidon vahvistaminen: 3,0 milj. euroa
● lastensuojelun laitoshoitoon: 1,3 milj. euroa
● lastensuojelun ja lapsiperheiden tukitoimiin ja avohuoltoon: 1,3 milj. euroa
● lastenneuvoloiden vahvistaminen tarveperusteisen tuella: 0,225 milj. euroa
● koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja perheneuvolan vahvistaminen: 1,0 milj. euroa
● suun terveydenhuollon vahvistaminen: 1,5 milj. euroa
● nuorisoaseman vahvistaminen: 0,1 milj. euro
● omaishoidon tuen uusien myöntämisperusteiden kustannusten kattamiseen: 1,5 milj.
● kehitysvammaisten yksilöllisen asumisen kehittämiseen ja muu vammaistyön vahvistamiseen: 1,0 milj. euroa
● sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen enimmäismäärän nostaminen: 0,5 milj. euroa
● paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvu ja laajentaminen: 0,7 milj. euroa
● maksuttoman ehkäisyn laajentaminen: 0,5 milj. euroa
● terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen: 1,0 milj. euroa
● järjestöavustusten lisääminen: 0,5 milj. euroa
● asukas- ja asiakasviestinnän ja -osallisuuden sekä markkinoinnin vahvistaminen: 0,5 milj. euroa

Lisäksi varattiin toimialajohtajalle myöhemmin tarvittaessa erikseen kohdennettavaksi 4,375 milj. euroa.

Kuten näkyy, lista sisältää paljon yksityiskohtaisiakin lisäyksiä. Tämän lisäksi on tietenkin hyvä muistaa, että toimialan budjetti on miljardiluokkaa ja tässä lisäbudjetin listassa jaetaan miljoonia. Tosiasiassa tärkeintä helsinkiläisille on se, kuinka pystymme kehittämään kaikkea omaa toimintaamme. Siellä pienetkin parannukset voivat parantaa helsinkiläisten arkea valtavia loikkia.

Haluan kiittää kaikkia sosiaali- ja terveystoimialan työntekijöitä, yhteistyökumppaneitamme ja järjestöjen puurtajia. Ilman teitä ei kaupunkimme voi hyvin. Vaikka toimialamme sisältää monenlaisia ammattikuntia, yhdistää työntekijöitämme pari seikkaa: Teette ihmeitä niukoilla resursseilla ja ette saa siitä tarpeeksi kiitosta.

Haluan myös kiittää myös kaikkia minulle vuoden aikana palautetta lähettäneitä helsinkiläisiä. Monet asiat ovat menneet eteenpäin tulleen palautteen vuoksi. On ollut hyvä huomata, että kaupungin toimintakulttuuri on jo nyt muuttunut hiukan avoimmemmaksi ja keskustelevammaksi. Kiitos siitä kuuluu kaikille aktiivisille helsinkiläisille.

Kiitos, kiitos, kiitos ja hyvää joulua ja uutta vuotta!
JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
26.11.2019 15:04 -  Sanna Vesikansa
Järjestin keskiviikkona 20. marraskuuta 2019 pyöreän pöydän keskustelun lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä ja niiden syistä. Kiitän vielä kerran pyöreään pöytään osallistuneita. Mukana oli asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluista, tutkijakunnasta ja mu...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.08.2018 09:00 -  Sanna Vesikansa
Helsingissä on koettu tänä kesänä pitkä lämpöaalto. Monille ihmisille lämmin kesä tarkoittaa rantoja ja mökkeilyä, mutta meidän ei pidä unohtaa, että kuumuus on monille helsinkiläisille myös ongelma. Monet heistä ovat Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaita...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:34 -  Sanna Vesikansa
Olin keskustelemassa viime viikolla helsinkiläisten omaishoitajien ja omaishoidon järjestöjen kanssa. Tilaisuus oli hyvä ja siinä päästiin puhumaan suoraan myös ongelmista ja haasteista, mitä omaishoitajat kohtaavat arjessaan. Tilaisuus tarjosi hyvän mahdollisuuden tark...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:26 -  Sanna Vesikansa
Biträdande borgmästare Sanna Vesikansas tal ”Tankar om organisationernas ställning vid landskapsreformen” vid seminariet Frivilligverksamhet när samhället förändrasTid: Onsdagen den 9.5. klo 13:25 (seminariet kl 13:00-15:15)Plats Lilla Parlamentet, Infocentralen Min...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.04.2018 19:21 -  Sanna Vesikansa
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt päättänyt kehitysvammaisten ja autismikirjon helsinkiläisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet. Laatuvaatimukset ovat selvät ja Helsinki pitää korkeasta laatutasosta kiinni. Seuraavaksi järjestöt ja...
Kuva: Helsingin kaupunki
04.04.2018 18:42 -  Sanna Vesikansa
Maassamme on varmaan aina ruokittu nälkäisiä, parannettu sairaita ja hoidettu ihmiselämään kuuluvia vaivoja. Sosiaali- ja terveyspalveluitamme on jo sukupolvien ajan rakennettu. Sukupolvet ovat huolehtineet nuoremmistaan ja vanhemmistaan. Helsinkiläiset ovat huoleht...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.12.2017 13:54 -  Sanna Vesikansa
Kiireinen vuosi alkaa pikku hiljaa lähennellä loppuaan. On hyvä aika tarkistaa, mitä olemme vuoden aikana saaneet tehtyä. Itse aloitin työni käytännössä kesällä, joten nyt on takana puoli vuotta sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina. Apulaispormestarina olen ta...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.11.2017 11:28 -  Sanna Vesikansa
Päätimme omaishoidon myöntämisperiaatteet tiistain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kesäkuussa kaupunginhallituksen uudelleen valmisteluun palauttama asia saatiin nyt päätökseen. Uudet kriteerit astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Helsinki panostaa omaishoitoon ensi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.07.2017 12:34 -  Sanna Vesikansa
Toimiiko vanhusten kotihoito? Se huolestuttaa monia, minuakin. Kotihoito on kriittinen osa hoitoketjua. Henkilöstön jaksaminen ja ammattitaitoisen osaamisen saaminen ei ole itsestään selvää, kun kotihoidon maine on karu. Moni miettii, onko laadukasta hoitotyötä mahd...
Kuva: Helsingin kaupunki
26.06.2017 18:14 -  Sanna Vesikansa
Kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti palauttaa omaishoidon tuen uuteen valmisteluun ja vahvistettavaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Samalla palautettiin väliaikaisesti voimaan vanhat, ennen muutoksia voimassa olleet omaishoidon kriteerit. Omaishoido...
<<  <  1  >  >>